Nemzeti Hírháló     Hiszünk Magyarország feltámadásában!
A Magyar Föld nem eladó!
Kigyúlt a mennybolt, zeng a Hadak útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát...
   
Folytatjuk!
1956 - 2006

DUNAKANYARI ÖSSZEFOGÁS

Csörög, Dunakeszi, Fót, Göd, Sződliget, Újpest, Vác

Folytatjuk a félpályás útlezárásokat.
Az alábbi napokon a 2/A jelű úton reggel 8 órától déli 12 óráig félpályás útlezárást tartunk.
Célunk a hazug és kártékony kormány eltávolításának elősegítése a politikai életből.
Gyülekezés a kezdés előtt félórával a gödi felhajtótól kb. 500 méterre Délre, Budapest irányába.

        Február 01 csütörtök xxxxxx xx
        xxxxxx xx péntek Február 16
        Február 05 hétfő Február 19
        Február 07 szerda Február 21
        Február 09 péntek Február 23
        Február 12 hétfő Február 26
        Február 14 szerda Február 28

        Mindenkit várunk, aki célunkkal egyetért.

Üdvözlettel: Farkas Éva
06-27-330-404 06-706167566 klubturul@invitel.hu
Űzzük el az árulókat, sehonnai bitangokat!
***********************************************

MÉLYEN TISZTELT CÍMZETTEK!

A Krisztus utáni 2007. esztendőben vagyunk! Magyarországon! A rendszerváltozásnak nevezett társadalmi átalakulás második évtizedének a vége felé járunk...

A legfelsőbb politikai és gazdasági hatalmat - zömében - azok bitorolják, akik (közvetve vagy közvetlenül) az előző éra "kiemelt" elkötelezettjei-és haszonélvezőiként, az országot az erkölcsi és anyagi csődbe vitték. Most pedig,- ugyanazt folytatják, amit anno dacumál - átmenetileg - abbahagytak, amihez akkor sem értettek, csupán szovjet szuronyokkal, permanens ígérgetésekkel, hazugságokkal és terrorral biztosították uralmukat!

A Gyurcsány kormány funkcionálása során igazolást nyert, hogy pozíciójuk megőrzésére igénybe vették mindazokat a múltban jól bevált "fogásokat", amelyekkel (ha csak átmenetileg is) biztosíthatják az emberek megtévesztését, megfélemlítését és elhallgattatását. Gyurcsány Ferenc (eszmetársai cinkos hallgatása mellett) példátlan méretű: reggeli, esti és éjszakai hazugság tirádával "etette be" a közvéleményt, majd szólótáncot lejtve lopta be magát balek hívei "szíve-csücskébe". Az ellenzéket viszont tömény könnygázfelhőkkel, gumilövedékkel végrehajtott tűzcsapásokkal, lovas rendőr rohamokkal, vízágyúkkal és viperákkal "oktatta" ki a demokrácia újszerű értelmezéséről.

"Dübörgő" gazdaságunk,- az EU-hoz csatlakozott államok sereghajtójává vált. A Fekete-Medgyessy-Békesi-Kupa-Bokros-László-Draskovics-Veres-féle pénzügyi "zsenik", soha nem látott adósság csődbe vitték az országot.

Az elfuserált (Gyurcsány szerint: "elqrt" /Sic!/) gazdaságunk rosszabb helyzetben van, mint az előző rendszer alatt volt, mert az akkor felhalmozott adósság kamatjainak és törlesztésének fizetése mellett, az egykori MSZMP-SZDSZ-es főguruk (valamint holdudvaruk) újabb (jelentős) kölcsönöket vettek fel, milliárdos vagyonra tettek szert a piacgazdaságra történt áttérés zavarosaiban halászva, sokszorosan megsarcolva, kizsigerelve és nyomorba döntve, az adófizető állampolgárok sokaságát.

Talán kevesen érzékelik, hogy a politikai, az erkölcsi és a gazdasági gondok mellett, egyik legnagyobb problémánk, hogy elmaradt a múlt feltárása, a bűnösök elszámoltatása és az évtizedeken át meghamisított történelmi események korrigálása. Mindezek következtében,- a kádári-vidám barakk "agymosott" lakóinak jelentős százaléka közömbösen tűri hőseink vagy nemzeti szimbólumaink kigúnyolását, nem tartja szükségesnek a (toldozott, foltozott) sztalini alkotmány hatálytalanítását, nem kéri a hazánkat megszálló és kifosztó Vörös Hadsereg emlékművének eltávolítását, nem sérti az önérzetét, hogy terek, utak-és utcanevek emlékeztetnek a szovjet és magyar tömeggyilkosokra, szervezetekre vagy szimbólumokra (Leninre, Kunra, Szamuelyre, Szovjet Hadseregre, vörös csillagra, stb.,) és az ellen sem emelnek szót, hogy az egyik legális magyar párt nevébe bekerült a kommunista jelzőcske is.

Zárójelben kellett volna felvetni azt a kérdést, hogy vajon hány dB (decibel) hangerővel visított volna a kormánypárti média reggeltől estig (illetve éjszakáig), ha egy maroknyi párt lett volna olyan "megátalkodott", hogy "hungarista" vagy "nyilaskereszt" melléknévvel bővítette volna eredeti kereszt-és vezeték nevét?

Azt is kevesen tették szóvá, hogy az '56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának ünneplése során "kozmetikázták" ki a Fiumei úti temetőben lévő, vörös csillagos szovjet emlékművet, amely felirata szerint: "ÖRÖK HÁLÁVAL" emlékeznek azokra a szovjet hősökre, akik az életüket áldozták az '56-os ELLENFORRADALOM során, a magyar nép szabadságáért.

Vagyis: miközben a kormányfő és meghívott vendégei az '56-os forradalmat ünnepelték az új vasmonstrumos emlékműnél, azalatt egyesek, az ellenforradalom feliratú emlékműhöz zarándokoltak, és piros szegfűkkel emlékeztek meg, a forradalmat eltipró szovjet katonákról.

Vajon felelős-e ennek a feliratnak a "túlélési idejéért" a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. vezérigazgatója, az a Simóka Kálmánné, aki egykoron Medgyessy főosztályvezetője volt, majd a Kincstári Vagyoni Igazgatóság igazgatói posztjáról került a Temetkezési Intézethez? Aligha! Nyilvánvaló, hogy elkerülte a figyelmét a hatalmas vörös csillaggal és "ellenforradalmi" felirattal ékeskedő emlékmű, mivel a temetkezési ügyek intézése mellett: a Malév Rt, valamint a Mol Rt. igazgatósági tagsági feladatát sem hanyagolhatta el, nem beszélve néhány más jövedelem-pótlással járó kötelezettségének teljesítéséről.

Aligha vitatható, hogy egy ilyen tudathasadásos helyzetért azok (a bevezetőben megemlített) legfelsőbb politikai és gazdasági hatalmat bitorlók a felelősek, akik a felemás rendszerváltoztatás világában "élik világukat", és elévülhetetlen "érdemeik" vannak a társadalmi megosztottság létrejöttében, illetve fenntartásában.

Abnormális és tarthatatlan állapot, hogy hazánkban emlékművek dicsőítsék azokat, akik 1944-45-ben kirabolták majd megszállták hazánkat, és vétlen állampolgárok százezreit hurcolták el "málenkij robotra".

Abnormális és tarthatatlan állapot, hogy ellenforradalomnak címkézzék egy emlékművön azt a dicsőséges forradalmunkat, amelynek eltiprásáért Jelcin elnök személyesen követte meg a magyar népet 1992-ben, a magyar parlament üléstermében.

Abnormális és tarthatatlan állapot, hogy egy miniszterelnök reggel, este és éjszaka hazudjon az állampolgároknak, évekig ne csináljon (Sic!) semmit, "lekurvázza" az országot (Sic!), majd szétveretteti a (joggal) felháborodott tűntetőket.

Abnormális és tarthatatlan állapot, hogy elismerő szavakkal és két kitüntetésekkel jutalmazzák azt a rendőrtábornokot, aki megszervezte és végrehajtatta a felvonulók (brutális módon végrehajtott szétverését), majd primitív módon letagadta, hogy rendőreinél "vipera" ütő-eszközök lettek volna.

Abnormális és tarthatatlan állapot, hogy tömegével legyenek a rendőrség kötelékében olyan személyek, akik a földön fekvő embereket megrugdossák, a nemzeti színű zászlót megtapossák és fejmagasságra adjanak le célzott lövéseket gyerekekre, nőkre, kezeiket magasra tartó és/vagy földön térdeplő emberekre.

Meg kellene érteni minden "illetékesnek", hogy addig soha nem lesz társadalmi béke és soha nem jutnak konszenzusra a szemben álló felek, amíg az ellentétet kiváltó okokat meg nem szűntetik! Ezek közé az okok közé sorolhatók: az igazságtalanság, a hazugság, a bűnpártolás, a jogtalan haszonszerzés, a nemzet önérzetét sértő kijelentések (nyilatkozatok), intézkedések, valamint a közízléssel ellentétes vagy a közhangulatot negatívan befolyásoló alkotások (létesítmények, módszerek, stb.)

(Prof. Dr. Bokor Imre)

***********************************************

Populista, nacionalista, radikális?

Igazán nem tudom, hogy az Európai Néppárt tagja Fidesz alelnöke, mi sértőt találhat ezekben a jelzőkben, különösen akkor, ha Gyurcsány Ferenc mondja ezt. Ugyanis, a populista annyit tesz, hogy népi elkötelezettségű, azaz a társadalom egészének az érdekét védi egy szűk elit önzésével szemben, a nacionalista csak annyit jelent a szocik szájából, hogy hazafias, nem nemzetáruló, a radikális pedig csak annyit, hogy valóban tenni is akar valamit. Sajnos, Gyurcsánynak még az sem lehet elhinni, amit kérdez, és ezúttal sem mondott igazat. A Fidesz nem igazán populista, csak mérsékelten hazafias, és radikálisnak egyáltalán nem nevezhető. Tisztelet a kivételnek, és a tagság nagy része kivétel, de a párt legtöbb vezetője nem az. Navracsics inkább dicséretnek vehette volna Gyurcsány állítását, olyan dicséretnek, amire ő sem, de Viktor sem szolgált rá. Persze, ezt Gyurcsány is tudja, nem véletlenül próbálja meg démonizálni a Fideszt, hogy az emberek el is higgyék, valóban az egyedüli alternatíva, a Fidesz, az a párt, amelynek esze ágában sincs őket leváltani, átvenni tőlük a kormányzás ódiumát, amelyik kétszer is engedte a KISZ kádereket hatalomra jutni. Az igazi veszélyt az elnyomó hatalomra nem a szalonellenzék jelenti, hanem a nemzeti radikalizmus. Az amint az MSZP a Fidesz hathatós segítségével szorított ki a politikából.

Persze, a Fidesznek mindig is jól jöttek, a radikális szavazók, akik mindig a lelkiismeretükre hallgatnak, és jobb híján rájuk voksolnak. Tesszük ezt annak ellenére, hogy számunkra kedvezőbb a nyílt szoclib diktatúra, mint a Fidesz látszat nemzeti kormányzása. Bár kétségtelen, nem kellemes a rendőrterror, de sokkal könnyebb a nyílt leplezetlen elnyomás ellen küzdeni, mint a megalkuvással szembeszállni. Igaz, egy Fidesz kormány nem merne olyan gyalázatosságra vetemedni, mint a szoclibek, nem követne el népellenes büntettet, sem rendőrei sem pedig rendeletei által. Nem, mert Viktorék pontosan tudják, velük nem bánnánk kesztyűs kézzel. Nincs félni valója a szoclibeknek sem a Fidesz kormányzástól, mert a feketelistázás, megtorlás és bosszú nem a stílusa látszat ellenzéküknek. Igaz, vannak biztató jelek, hogy ezúttal a felelősségre vonás nem fog elmaradni. Igen, lesz felelősségre vonás, az ellenünk elkövetett bűnökért, ha mi, radikálisok ezt kikényszerítjük. Számíthat rá a Fidesz, hogy miután a nép kikaparja nekik a gesztenyét, B-t is kell mondani, mert nem elégszünk meg többé látszat lépésekkel. Látszik a Fidesz politizálásán 2002 óta, hogy egyebet sem tesz, mint a radikalizmust megpróbálja kordában tartani. Zászlajára tűzi, közben hagyja, hogy a választásokat elcsalja az MSZP-SZDSZ.

Hagyta 2002-ben, pedig hatalmon volt, és hagyta 2006-ban is. Semmit nem tett a médiaegyensúlyért, sőt tűrte, hogy a hatalom egyenként levadásszon minden nemzeti elkötelezett, radikális újságírót. Világos, hogy azért, mert esze ágában sincs vállalni a kormányzás felelősségét. A tagságát tekintve már valóban néppárttá lett a Fidesz, semmi köze sincs a tagoknak, a párt eredeti liberális vonalához. Ellenkezőleg, a többség, jobb híján Fidesz tag, miután szétverte a hatalom a MIÉP-et, miután ügynökök lepték el a Jobbikot is. Sajnos ez a párt egészén nem látszik, és csak egy-két prominens vezető beszél és érez úgy, ahogyan az a tagság szívében van. Alapszervezeti szinten, ha egymás között beszélgetnek a tagok, a Fideszben is épp úgy teszik, mint a MIÉP-ben. Igaz, a szoclib szellemi és lelki terror alól nem tud megszabadulni a párt, nem tud túllépni a szalonellenzék szerepén, ráadásul cseppet sem demokratikusabb belső működését tekintve, mint az MSZP-SZDSZ. Nem ugyanis a párthűséget nagyon rosszul értelmezi a magyar társadalom, Kádár rendszerbeli módon. Nem vezérekhez, nem pártokhoz, hanem értékekhez kell hűnek lennünk, és kiváltképp a hazához, a nemzethez. A MIÉP is azért ment tévútra, vesztette el erejét, mert a vezérhűség és a párthűség fontosabbá vált, mint a nemzethez, igazsághoz való hűség. A Fidesz esetén is sokan kitartanak Orbán Viktor mellett, pedig éppen ő felelős két választás elvesztéséért. Ő volt az, aki személyes fellépésével, a polgári körökkel, kifogta a szelet a radikalizmus vitorláiból. Egyszerre fogunk mozdulni, ha itt az idő, ha Viktor hív bennünket, és akkor semmi nem állhat az utunkba. Milyen sokan hittünk ebben és milyen sokan hisznek még most is, mikor már megtörtént október 23. Ezen a napon, a Fidesz visszavonulásra kérte a radikálisokat. Megtettük, hogy ne zavarjuk meg az ünnepet, a legnagyobb ellenzéki párt gyűlését. Viktor hívta is az embereket, hogy aztán hazaküldje őket, pontosabban magukra hagyta őket, tűrte, hogy brutális rendőrtámadással állhasson bosszút a hatalom a jogos elégedetlenségét kifejező embereken, hogy válogatás nélkül verjenek mindenkit, akit értek.

Ezek után mi jót is lehetne várni a Fidesztől, amely nem igazán populista, csak mérsékelten hazafias, és radikálisnak egyáltalán nem nevezhető? Semmit, a legtöbb, amit remélhetünk, hogy nem tesz rosszat, hogy ki lehet tőle kényszeríteni, csikarni néhány fontos dolgot. Igazából senki másban nem bízhatunk, csak Istenben és Mi Magunkban. Igen, Mi Magunkban, így nagybetűvel, a MAGUNKFAJTA emberek összefogásában.

Igen a MAGUNKFAJTÁKBAN kell bízzunk, még akkor is, ha közülünk sem ébredt öntudatra mindenki, ha a tömegek még nem radikalizálódtak eléggé. Tennünk kell róla, hogy minél több emberhez eljusson az igazság, minél többeknek felnyíljon a szeme. A Fidesz legnagyobb bűne, éppen ez volt, hogy ezért nem tett semmit, tűrte az ellenséges média monopóliumát. Nincsenek persze illúzióink, még akkor is, ha végre vállalni merjük, mi radikálisok az igazság kimondásának ódiumát, egyik napról a másikra nem fog öntudatra ébredni a magyarság.

Nem, ugyanis hazugságra és gyűlöletre épül a világunk. Oly annyira, hogy nemcsak nem igaz, Gyurcsány vádja, de még sértésnek is veszi Navracsics, ahelyett, hogy vállalná büszkén. Igazság szerint, szinte minden, amit a szoclibek a jobboldalról állítanak, olyan, amit nem tagadni kellene, hanem éppen ellenkezőleg, büszkén kellene vállalni. Ilyen a populizmus, a nacionalizmus, a radikalizmus, de az EU szkepticizmus és a NATO ellenesség is. Egész történelemképünket és társadalomszemléletünket szembesíteni kell az igazsággal. Igen, mert a hazugság az, amely rabbá tesz bennünket, elnyomottá és kiszolgáltatottá, áldozattá. Igen áldozattá, ráadásul saját magunkat is okolhatjuk, hogy becsaphatnak bennünket. Igen, mert hiszünk azoknak, akikről tudjuk, hogy hazudtak és hazudnak, és ezután is hazudni fognak, nem pusztán ostobaságból, de kényelmességből is.

A radikálisok, sokszor Cassandrának érezhetik magukat, vagy még rosszabbnak. Szavunk, oly sokszor pusztába kiáltott szó, oly gyakran kapunk durva lekicsinylést érte. "Nem érdekel a politika, engem hagyjatok békén, úgysem lehet semmit se tenni." Ismerős válaszok között még ezek a legfinomabbak. Vannak ennél sokkal durvábbak, egészen odáig, hogy "Náci disznó tűnj el!" Hogy a társadalom egészséges értékrendje felborult, abban nemcsak a szoclibek a bűnösök, de vétkes maga a Fidesz is. Igen, megalkuvásuk miatt lehetett kérdés, hogy mi az egyetlen helyes döntés a kettős állampolgárság ügyében. Ha egy magát nemzeti elkötelezettségűnek beállító párt második számú vezetője sértőnek nevezi a nacionalista kifejezést, ne csodálkozzunk, hogy zűrzavar van a fejekben. Valójában ezért nem igazi alternatíva a Fidesz sem, és ezért ki kell mondanunk, az igazi rendszerváltáshoz nemcsak az MSZP-SZDSZ-nek, de a Fidesznek is el kell tűnnie. Ugyanis biztosra vehetjük, bármikor is bukik meg a kormány, akár most, akár 2010-ben, a Fidesz hagyni fogja, hogy ismét hatalomra kerülhessenek, hogy megúszhassák a felelősségre vonást. Csak magunkra számíthatunk, igen mi magunkra, de jelenleg az sem biztos, hogy végre véget ér a megalázó rémálom, a nyílt szoclib diktatúra. Radikális erő kell, nem párterő, hanem önszerveződő társadalom ereje, amely képes elsöpörni a szalonellenzékkel segített diktatúrát. Hogy mennyi időbe fog ez telni? Nem tudom, csak sejtem, és senkit sem akarok elkeseríteni, de azt mondom, ha tíz évvel az erkölcsi forradalom kitörése után győzünk, már akkor elégedettek lehetünk. Igaz ez is azt jelenti, hogy több mint 25 évet vesztett el az ország, az ellopott rendszerváltással, a rózsadombi paktummal.

És a történetnek még messze nincs vége a népi, nemzeti radikális forradalom győzelmével. Éppen ellenkezőleg, a neheze csak utána vár ránk. Új világot kell teremtenünk, emberi világot, magyart, olyant, amelyben a nemzet teremtő ereje felszabadul, és meg is kell tudnunk védeni ezt a világot, egy a mainál is sokkal viharosabb időben. Radikális lépések nélkül nem menthető meg a nemzet. Valóban változásra van szükség, nem reformnak csúfolt népnyúzásra, hanem igazi, mélyreható átalakításra. Ezek nem fognak ellenállás nélkül végbe menni, sokaknak, nagyon sokaknak nem fog tetszeni az olyan világ, amely nekünk magyaroknak, a MAGUNKFAJTÁKNAK jó. Értse ezt ki-ki pártállása szerint. Tőlem távol áll, hogy ne merjem vállalni a gondolataim végig vitelét, még akkor is, ha ma sokan nem mernek szembenézni az igazsággal, ha sokan még inkább hisznek a hazugságoknak. Valójában a nemzet számára szükséges is a pokoljárás, hogy megismerjük annak a mélységeit. Igen, szükséges, mert nélküle a népnek nem lenne bátorsága a kellő lépésekhez.

Boldog lennék, ha nem így lenne, ha nemzetben lenne elegendő bölcsesség és előrelátás, ha szembe mernének nézni az emberek a nyilvánvaló igazsággal, de sajnos, még mindig sokaknak a feje homokban, másoké meg vízzel van tele. Mégis, még ilyen körülmények között is csak Istenben bízhatunk, és mi magunkra számíthatunk.

Juhász László - timerider@fw.hu - Szent László Népi Rádió

***********************************************

DÉLVIDÉKI MAGYAR KATASZTRÓFA?!
Ki a felelős a vajdasági magyarság pusztulásáért?
2007.01.30. 17:12:52
MIRŐL BESZÉLÜNK?

Két perce beszéltem a szabadkai rádió egyik Németh nevű "eminens" bemondójával, tagjával. Egykoron - talán - jó barátoknak számítottunk, mert úgy tartottuk, mi mindketten becsülettel kiállunk a demokráciáért, a szabad sajtóért, a magyar érdekekért, függetlenül a pénztől, a meghurcoltatástól, elnyomatástól.
Csak egy dologgal kapcsolatba tettem fel kérdést. Hogyan lehetséges az, hogy a délvidéki Magyar Polgári Szövetség a szabadkai rádióban, megalakulása óta egyetlenegyszer sem kapott, egyetlen percet sem arra, hogy elmondhassa, mi a programja, mi a célja, mely eredményeket ért el, kikért áll ki. Németh letette a kagylót. Tuuu, tuuu, tuu..... .....

Velünk nem hajlandó tárgyalni?! Nem számít a sajtó függetlensége? Akkor mi számít? Talán az, hogy kitől kapnak több pénzt??? Éljen a sajtószabadság!!!

Már csak néhány kérdésre szeretnénk választ kapni a szabadkai rádió szerkesztőségétől:
2004 második fele óta - iután megalakult az MPSZ - az MPSZ hányszor kapott lehetőséget, hogy népszerűsítse magát a szabadkai rádióban? (szerintünk: egyszer sem!!) Hányszor hangzott el a szabadkai rádióban, hogy "VMSZ", "Vajdasági Magyar Szövetség", és hányszor "MPSZ", "Magyar Polgári Szövetség"?

Nekünk miért nem adatik meg, hogy legalább néhányszor kimondják a szabadkai rádióban, hogy az MPSZ is létezik, tesz, és küszködik a magyar közösségért?

Rácz Szabó László
az MPSZ elnöke.


"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
Egységben a Szent Koronával!
Székely miatyánk
Civil Jogász Bizottság
Mementó 2006
Szekszárd Garay tér
Debreceni Kossuth tér
Harctér
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Folkrádió
Feltöltődés zenével

Hírvonal: 1/222-0343
Szántai Lajos:
Párthus Jézus 1. rész
Párthus Jézus 2. rész
 
Hírháló ajánló
Bartina zenekar

"Aki gúnyolja a szegényt, Alkotóját gyalázza, és aki a veszedelemnek örül, nem marad büntetlen." Példabeszédek könyve 17:5

"Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot." Márk evangéliuma 13:10
 
Támogatási lehetőségek | Hozzászólások | Szerintem | Hírküldés | Vendégkönyv | Feliratkozás | Leiratkozás |
| Levélformátum | Nagyobb betű | RSS | Levelezőlistánk
Közvetlen olvasó: 21746, továbbítva: ~10800, Kelt: 2007.01.31, 08:10:19