Nemzeti Hírháló     Hiszünk Magyarország feltámadásában!
A Magyar Föld nem eladó!
Kigyúlt a mennybolt, zeng a Hadak útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát...
   
KEDVES MINDENKI!

MENTSÜK MEG, MENTSÉTEK MEG A RÓKUS KÓRHÁZAT! Az ország legpatinásabb, szakmailag egyik legnívósabb kórházát készülnek bezárni. 2007.02.02-án du 2-kor csendes , békés demonstrációt tartunk Kórházunkért a Rókus kápolnánál. Megjelenésedre feltétlenül számítunk!

Köszönöm a kórház dolgozói és betegei nevében:

Dr. Bihari Adél orvos

***********************************************

DEPORT-'56 Közlemény

Az '56-os Deportálások Tényfeltáró Bizottsága (DEPORT-'56) számára meglepő amit dr. Petrétei József igazságügyi és rendészeti miniszter állít a Kossuth tér "műveleti területté" nyilvánításával kapcsolatosan, Navracsics Tibor frakcióvezetőnek és Szájer József európai parlamenti képviselőnek írt, 2007. január 31-i keltezésű levelében. Dr. Petrétei József az Rtv-re, vagyis a Rendőrségről szóló törvényre hivatkozva, következőt írja:
"Tudomásom szerint a budapesti rendőrfőkapitány intézkedésével szemben az Rtv. rendelkezései szerint senki nem tett panaszt, ennek megfelelően nem látom indokoltnak, hogy miniszterként bármilyen formában beavatkozzak a rendőrség szakmai munkájába."

Ezzel szemben, a DEPORT-'56 két nappal korábban, 2007. január 29-én fordult dr. Petrétei Józsefhez éppen azért, hogy rendeljen el vizsgálatot ez ügyben (elküldve a miniszteri titkárság 441-3702-es fax számára), és amely levél interneten is közlésre került. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) ugyanis nem továbbította a DEPORT-'56-nak a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál (BRFK) benyújtott kereseti kérelmét.

Mint az számos fórumon nyilvánosságra került a DEPORT-'56 2006.december 9-re felvonulást tervezett a Kossuth térre, annak törvénytelen lezárása miatt. A BRFK-nak tett bejelentésünket érdemi vizsgálat nélkül elutasították, ami ellen fellebbezéssel éltünk. Fellebbezésünkben kifejtettük: jogi abszurditásnak tartjuk, hogy amit az Országgyűlés csak kétharmados többséggel tehetne meg, azt Budapest rendőrfőkapitánya egy személyben megtehesse, vagyis általánosságban és időhatár nélkül betilthasson mindenfajta tüntetést a Kossuth téren. A "szükséges ideig" mint határozatlan jogi fogalom elfogadhatatlan számunkra. A rendőri intézkedés nem szolgálhatja a gyülekezési jog kijátszását. Fellebbezésünket az ORFK főkapitány helyettese elutasította. Ezt követően fordultunk a hivatali út betartásával a Fővárosi Bírósághoz 2006. december 19-én, ám kereseti kérelmünk törvényes határidőn belüli továbbítására, vagyis 2007. január 11-ig nem került sor, ami miatt Bene László országos rendőrfőkapitánytól kértük fegyelmi vizsgálat elrendelését.

Mivel az ügy iratai még 2007. január 26-án sem érkeztek meg a Fővárosi Bíróságra dr.Petrétei József minisztertől kértünk vizsgálatot, és egyben tiltakoztunk a tisztességes eljáráshoz való jogunk megsértése miatt. Éppen ezért a DEPORT-56 számára felfoghatatlan, hogy mindezek után a miniszter miért tudja úgy, hogy senki nem tett panaszt a budapesti rendőrfőkapitány, vagyis Gergényi Péter intézkedésével szemben.

Budapest, 2007. február 1.

        dr. Szerdahelyi Szabolcs
        a DEPORT-'56 elnöke

***********************************************

Vezessen a nép!

Első mottó: "A Fidesznek az a feladata, hogy megteremtsük azt a lehetőséget, aminek segítségével erőszak nélkül fejezhetjük ki azt a népi erőt, amellyel elmozdítható a csalással hatalomra jutott koalíció. Ismétlem, a kormányt csak a nép távolíthatja el." (Orbán Viktor)
Második mottó: "...forradalmat nem a pártok szoktak csinálni, hanem a nép. Mi pártként tesszük a dolgunkat, készülünk a választásokra, írjuk a programunkat, erősítjük a szervezeteinket és így tovább." (Vona Gábor)

896-ban egy verőfényes tavaszi napon a Vereckei-hágó tövében Árpád a sátrába hívatta vezértársait, és így szólt: "Kedves testvéreim Hadúrban, én az éjjel újraértelmeztem a nagyi álmát, az a különben nem szobatiszta turulmadár azt akarta mondani Emesének, hogy a mi dolgunk, hétmagyaroké, az, hogy a vérszerződést köz- és emberjogilag megalapozzuk, majd eurokonformmá tegyük, nekünk nem szabad erőszakos cselekményekkel akadályoznunk az oláhokat, tótokat, rácokat, bunyevácokat abban, hogy majdan, a századok folyamán beszivárogjanak a Kárpát-medencébe, s amikor kedvük szottyan, államot alapítsanak. Ha a magyar nép mégis meg akarja csinálni a honfoglalást, az ő dolga, mi a magunk részéről fordítsuk vissza a lovunkat keletnek." A vezérek megfogadták a tanácsot, és Árpáddal együtt visszatértek Etelközbe paragrafust puhítani nyereg alatt. Ezenközben azonban a nép tudta, eljő egykor a 20. században Balogh Edgárék izmos közírói iskolája, amely felfedezi a népi önszerveződés fogalmát, s a nép elébe vágva az eseményeknek, benyomult a Kárpát-medencébe.

1703-ban egy verőfényes tavaszi napon a lengyelországi Brezán várában II. Rákóczi Ferenc így szólt Esze Tamáshoz: "Nézze, Esze úr, nekünk itt nem az a dolgunk, hogy a jobbágycsapatok élén betörjünk Magyarországra, hanem az, hogy köz- és emberjogilag kidolgozzuk, majd eurokonformmá tegyük szerződésünket, amelyben szabadsága kivívására biztatjuk a magyar nemzetet. Tapodtat se mozduljunk tehát Brezán várából, hanem készüljünk a választásokra." És a tiszaháti fölkelők II. Rákóczi Ferenccel együtt a várban maradtak, hogy megteremtsék azt a lehetőséget, aminek segítségével kifejezhetik szilárd elhatározásukat, hogy kitérnek a harc elől. A tanulatlan szélsőjobboldali jobbágytömegek azonban lázas önszerveződésbe fogtak, és megvívták a szabadságharcot.

1848-ban egy verőfényes tavaszi napon a Pilvax kávéházban Petőfi Sándor így szólt társaihoz: "Szabadság lánglelkű gyermekei! Óva intelek benneteket attól, hogy velem együtt alkotmányellenesen és erőszakosan az utcára vonuljatok, kikiáltsátok a sajtószabadságot, lefoglaljátok a Landerer-féle rádió-televíziót, és világgá kürtöljétek a tizenkét pontot meg a Talpra magyart. Maradjunk szépen itt a kávéházban, mint törvénytisztelő polgárokhoz illik, alapozzuk meg köz- és emberjogilag, majd tegyük eurokomforttá követeléseinket, a magyar meg hadd menjen, ha híja a haza." És a márciusi ifjak megszívlelték a szárnyas szavakat, és Petőfivel az élükön hátralévő éveiket a Pilvaxban élték le, bojtos hálósipkával a fejükön. A hebehurgya és izgága pest-budai nép viszont, ez a rasszista csőcselék fékezhetetlen önszerveződéshez látott, és végigharcolta 48-49-et.

1989-ben egy verőfényes tavaszi napon a Kossuth téren Orbán Viktor így szólt maroknyi bátor honfitársához: "Én mondom, fiúk, lejártak már azok az idők, amikor az volt a jelszó: Vezessen a párt! A mostani demokratikus korban az a helyes, ha a nép áll önmaga élére, a nép jár elöl, a nép előtt, a nép csinál forradalmat, a nép alkalmaz és szenved el egyedül erőszakot, a nép vereti meg és záratja fogdába magát, nem pedig a nép vezetői. Vágjuk hát zsebre azt a kokárdát, amely néhány év múlva sokakat úgyis az Árpád-sávos zászlóra fog emlékeztetni, térjünk meg fegyelmezetten otthonainkba, fogalmazgassuk szorgosan programunkat a rendszerváltoztatásról, építsük szüntelenül a pártot meg a pártok szövetségét a négy alkotmányos fal meg a két választási vereség között és így tovább." És a maroknyi rettenthetetlen élcsapat hazament az alkotmány sáncai közé építkeződni orrvérzésig.

Így hát 2007. március 15-e verőfényes napján Judapest népe érett önszervezés után megjelent az Apró villa előtt és így szólt I. Hazudós Ferenchez: "Kedves Fletó, ugyan légyszi már átadni Vlagyimir Visszarionovics Putyinnak, az ideiglenesen hazánk területén tartózkodó Szovjetunió elnökének forró köszönetünket a hatvankettedik éve tartó felszabadításért, azzal a buzgó óhajunkkal együtt, hogy maradjanak még nálunk legalább ezer esztendeig." És I. Enyveskezű Ferenc az élő sövénybe vágott kiskapun keresztül átballagott a szomszéd villába, hogy bekopogjon komájához, Vlagyihoz. A moszkvai repülőjegy ekképp megtakarított árát később nagylelkűen felajánlotta a nyugdíjasok, özvegyek, árvák, munkanélküliek és munkakerülők javára.

K. Jakab Antal

(Erdélyi Napló, 2007. jan. 30. www.hhrf.org/erdelyinaplo/)

***********************************************

Botrányos tagtoborzás - a pártszakadásig is eljuthat az SZDSZ
2007. február 1. 9:09 Magyar Nemzet - Pál Gábor

Disznóság, óriási skandalum - ezekkel a szavakkal jellemezte több, lapunknak név nélkül nyilatkozó tag az SZDSZ több száz fős baranyai tagfelvételét, amely egyesek szerint azt a célt szolgálja, hogy a párt elnökválasztó küldöttgyűlésén Kóka Jánost erősítsék. Úgy tudjuk, végső soron pártszakadást is eredményezhet a botrány. A szabad demokraták ügyvivői testülete a viták ellenére nem rendelt el tagrevíziót.

Elképesztő disznóság, aljasság, ami eddig csak a szocialisták egy részére volt jellemző - így jellemezte az SZDSZ tagtoborzását az egyik szabad demokrata forrásunk. Mások szerint, ha ez így megy tovább, nem lesz értelme elnököt választani a március végi tisztújító SZDSZ-küldöttgyűlésen. Ismeretes, több száz új tagot vettek fel az elmúlt hónapokban Baranyában, ahol Wekler Ferenc a megyei elnök. A korábban szőlőültetvényeihez állami támogatást igénylő, botrányairól is elhíresült volt országgyűlési képviselő jelenleg a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, valamint a baranyai Mecseknádasd település polgármestere. Ehhez a régióhoz tartozik Somogy és Tolna megye, ahol szintén számos új tag lépett be az SZDSZ-be. Információink szerint a szabad demokraták ügyvivői testületének ülésén óriási vita zajlott le a tagtoborzás ügyében, ám nem rendeltek el revíziót, ellenőrzést. Úgy tudjuk, amennyiben a Kuncze Gábor, Magyar Bálint, Pető Iván, Horn Gábor, Kóka János által fémjelzett szűk pártvezetés jóváhagyásával tovább zajlik a toborzás, ami sokak szerint a gazdasági miniszter küldöttgyűlési támogatottságának "erősítése" szolgálja, akkor a botrány vége akár pártszakadás is lehet. Nemtelen eszközök bevetésével nem nyerhet senki, ha mégis, annak a legsúlyosabb következményei lehetnek - mondta egyik szabad demokrata forrásunk. Értesülésünk szerint Kóka János jövő pénteken jelenti be, hogy elindul a kisebbik kormánypárt elnöki posztjáért. Korábban már Fodor Gábor is bejelentette, hogy megméreti magát.

Tegnap Mali Zoltán - aki az önkormányzati választások előtt hetekkel lépett be az SZDSZ-be -, Drávapiski polgármestere sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta, hogy a tavaly októberben indult kampány során mintegy hétszáz új taggal bővült a párt létszáma Dél-Baranyában. A megye így hetven fővel képviseltetheti magát az országos tisztújításon. Úgy tudjuk, akadnak olyan települések, ahol szám szerint feleannyian szavaztak a legutóbbi választásokon az SZDSZ-re, mint amennyien most beléptek a pártba. Mali Zoltán azzal indokolta az SZDSZ népszerűség-növekedését, hogy a szabad demokraták politikája segíthet a szemléletmód pozitív alakításában, a helyi munka megszervezésében, a fejlesztések beindításában. Közismert, öt százalék alá süllyedt az SZDSZ támogatása az elmúlt időszak közvélemény-kutatásai alapján, ami már az önkormányzati választások vidéki eredményeiben is megjelent.

"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
Egységben a Szent Koronával!
Székely miatyánk
Civil Jogász Bizottság
Mementó 2006
Szekszárd Garay tér
Debreceni Kossuth tér
Harctér
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Folkrádió
Feltöltődés zenével

Hírvonal: 1/222-0343
Szántai Lajos:
Párthus Jézus 1. rész
Párthus Jézus 2. rész
 
Hírháló ajánló
Bartina zenekar

"Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság." Zsoltárok könyve 119:133

"Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája." Jelenések könyve 2:9


Hungarian Web Toplista


 
Támogatási lehetőségek | Hozzászólások | Szerintem | Hírküldés | Vendégkönyv | Feliratkozás | Leiratkozás |
| Levélformátum | Nagyobb betű | RSS | Levelezőlistánk
Közvetlen olvasó: 21753, továbbítva: ~10800, Kelt: 2007.02.01, 13:45:59