Nemzeti Hírháló     Hiszünk Magyarország feltámadásában!
A Magyar Föld nem eladó!
Kigyúlt a mennybolt, zeng a Hadak útja,
Csaba királyfi gyűjti táborát...
   
MÖM tüntetés márc 14-én

A Magyar Önvédelmi Mozgalom március 14-én szerdán, 18 órakor, fáklyás demonstrációt tart az ORFK Teve utcai székházánál.

Március 14-én az ORFK épülete előtt ott lesz a Jobbik is!

Újabb hazafias szervezet fogadta el a Magyar Önvédelmi Mozgalom meghívását, és jelezte részvételét a budapesti ORFK épülete - az ún. "Rendőrpalota" - előtti tüntetésen. Ezúttal a Jobbik Magyarországért Mozgalom csatlakozott a MÖM kérésére a "XXI. századi magyar Bastille" előtti fáklyás tiltakozó demonstrációhoz. Mint ismeretes, a tiltakozó demonstráción - a Jobbikon kívül - eddig a Mi Magunk Mozgalom, a Lelkiismeret '88, a Magyar Nemzeti Front, és a Hazafias Magyarok Szövetsége jelezte képviseleti szándékát, a szószékre delegálva szervezetük egy prominens személyiségét, hogy az összefogás jegyében együtt emeljenek szót a lopakodó gyurcsányi diktatúra, valamint a hatalmukkal egyre nyíltabban visszaélő rendvédelmi szervek egyre nyilvánvalóbb arroganciája, és túlkapásai ellen.

Magyar Önvédelmi Mozgalom

2007. március 9.

***********************************************

Tisztelt Mindenki!

Tájékoztatom önöket, hogy megemlékezésünk Nyíregyházán a Petőfi szobornál 2007.03.14.-én 18 30-órától tartjuk.

Majd zászlókkal, fákjákkal, gyertyákkal gyalogosan átmegyünk a Kossuth térre, ahol fojtatjuk emlékező műsorunkat.

Várunk minden emlékezőt, zászlót, fákját, gyertyát hozzanak magukkal.

Kérem a médiákat adjanak hírt a megemlékezésünkröl.

A nyíregyházi Kossuth téri tüntetők nevében.

Megbecsüléssel: Ágoston Zoltán
Nyíregyháza, 2007.03.11.

***********************************************

Kedves Magyar Nemzettársam!

Tudom, hogy tele vagy feszültséggel, elégedetlenséggel, mert semmibe vesznek az ország urai. Látom, olvasom, hogy egyre-másra jelennek meg a levelek, amelyek arra szólítanak fel, hogy ezt ne türd tovább, hanem cselekedj! Lehet, hogy ezek hatására már el is döntötted, hogy mit teszel közelgő Nemzeti Ünnepünkön, mégis arra kérlek, hogy olvasd el előtte ezeket a sorokat.

Mindenek előtt gondolj végig néhány dolgot, mielőtt esetleg nekimész a talpig felfegyverzett karhatalomnak. Főleg azt, hogy fogadalmat teszel, mégpedig arra, hogy amennyiben a melletted álló, vétlen nemzettársadat a pribékek kiemelik mellőled, nem futsz el és messziről rázod az öklödet, hanem akár testi épséged kockáztatásával megpróbálod kiszabadítani. Ha téged is lefognak, akkor a melletted állónak kell a te segítségedre sietnie. Ezt nevezik bajtársiasságnak.

Ha nem ezt teszed és sorsára hagyod kiemelt társadat, akkor az csupán hősködés.

Azt is gondold végig, hogy a kibontakozó közelharcot ki fogja, ki tudja - ha egyáltalán - vezetni! Ha nem lesz vezér, aki irányítani tudja a karhatalom által ide-oda szorított tízezreket, ugyanaz fog történni, mint októberben, azaz előbb-utóbb szétkergetnek, szétoszlatnak minden csoportot. Aki most ütközetre bújtogat, vajon ott lesz melleted, vagy csak veled akarja elvitetni a balhét ?

Lehet, hogy erre azt mondod, 1956-ban sem vezette senki a tömeget mégis átvette a hatalmat. Egyet ne felejts! Akkor az egész ország csupán két részre oszlott: egy része a hatalom mellett, másik, nagyobb része ellene volt. Most ezernyi csoport haragszik egymásra, olykor semmiből, semmilyen háttérrel, dícséretes múlttal, csekedettel nem rendelkező emberek bukkannak fel vezérként és durcáskodnak, ha nem melléjük áll a tömeg. Egységes tömeg tehát nincs, hiszen még az egyes sztrájkcsoportok sem álltak ki egymásért, hanem hol itt, hol ott tüntet 200-300 ember a maga igazáért. Irántuk érzett minden tiszteletem ellenére, ez így elszigetelten nagyon kevés a jelenlegi hatalom megdöntéséhez. Hathatós eredményt csak általános, 14, majd 48 és egyre több órás munkabeszüntetés jelenthetne, amelyben részt vesznek a ma még jelentős létszámban létező közlekedési és oktatási dolgozók, egészségügyiek, postások.

De nincs nemzeti hadsereg sem, amelyik átadná a fegyvereit neked és társaidnak, ahogyan 1956-ban történt. De még ha lenne is, amióta nem kötelező a katonai szolgálat és sokakat még tornából is felmentettek, ki értene a fegyeverek használatához? Hol vannak a harcrakész, kiképzett, önvédelemben jártas 'forradalmárok'?

1956-ban katonaviselt embereknek nem okozott gondot a kezükbe adott fegyvert használni, arról nem is szólva, hogy katonák is vegyültek a felkelők közé, sőt voltak helyek, ahol orosz katonák tagadták meg a támadást a szabadságharcosok ellen. Ilyet most hiába várnál. A semleges Svájcban mindenkinek otthon van a hadifelszerelése, ért hozzá, és évente rendszeres továbbkiképzésre jár.

1956-ban a Nyugat, ha látszólag is legalább szavakban kiállt a magyar forradalom mellett. Mondj egyetlen államot, amelyik ma Nyugaton ezt megtenné! De a volt keleti tömb országai közül sem állana melléd senki, talán a lengyeleket kivéve, ők is csak szóban.

Mindezzel csupán arra akartam felhívni a figyelmedet, hogy gondold végig mit teszel március 15-én! Természetesen légy ott, ahová tervezted menni, tűzd ki melledre a kokárdát, a nemzeti lobogót házadra, lakásodra, és mellé, ha már van, az Árpád-sávosat is (ha még nincs, akkor szerezd be mielőbb)! És azt se felejtsd el, hogy a Nemzetnek, Nemzettársaidnak még szüksége van rád, mert nem ez a harc lesz végső.

szerető tisztelettel ismeretlenül is barátod
Szakács Gábor
újságíró, zenész, rovásíró

***********************************************

Nem hivatalos magánvélemény

Érteltenül olvasom a meglepett reakciókat: Sólyom nem teljesíti kötelességét...
Megjegyzéseim:

1. A közársasági elnök nem hivatalos magán látogatása kifejezés nem azt jelenti, hogy az elnök virágot szed a havasokban, vagy Szovátán ázik a tóban. Minössze azt jelenti, hogy Bukarestben nem fogadják vörös szőnyeggel, sortűzzel stb.

2. Azt, hogy a köztársasági elnök részben a határon túli magyarokkal lesz az ünnep kapcsán, azt kiemelt jelentőségű hitvallásnak tekintem.

3. Vérmesebbek arra is gondolhatnak, hogy nem hajlandó a kordonnal elzárt téren díszelegni.

4. Még vérmesebbek pedig arra, hogy az egyesekkel kezet nem fogó elnök másokkal, például az őszödi hazudozóval, nem akar közösen állni a köztársaság lobogója alatt.

5. Ki-ki más ötletekkel is előállhat, de a kötelességszegés nem megalapozott. Ha valódi kötelemről lenne szó, akkor az alkotmányjogász elnök pontosan tudná, hogy csak a házelnök helyettesítheti.

Surján László

***********************************************

Önök az antiszemiták!

Tisztelt Lendvai Ildikó!

Mindig döbbenettel állok a TV képernyője előtt vagy olvasom az újságot, amikor leginkább Ön - hiszen ez a "szerep" a PÁRT-on belül már régen az Öné - bejelenti: Magyarországon egyre erősödőben van az antiszemitizmus, ezért (hangsúlyozom: ezért) felszólítja Orbán Viktort, határolódjon el azokatól a szélsőségektől, akik zsidó polgártársainkra törnek szavaikkal ... Határolódjon el Orbán Viktor a MIÉP-től, a JOBBIK-tól (akivel legújabban, Révész úr népszabadságbeli cikke nyomán, már egyenesen koalicióban van) és csak az Önök boszorkánykonyhájában tudják, még ki mindenkitől!

Ugyancsak döbbenettel - bár nem meglepetten - hallom a hirt: Gyurcsány úr nyilatkozik össze-vissza a nyugati sajtónak: országában tombol az antiszemitizmus, már a saját felesége is veszélyben, amely bizony teljes egészében Orbán Viktor számlájára irható.

Ildikó!

Ön, az Önök pártja és az Önök koaliciós partnere egész egyszerűen nem hagyja megnyugodni, feldolgozni a magyar zsidóságnak a holokauszt által okozott traumákat!

Amikor Önök és mindig csak Önök megszoritásokkal, elvonásokkal, megalázó létszámleépitésekkel, egész rendszerek szétverésével ... rohanják le a társadalmat (amely leginkább amatőr, önző, hatalomvágyó, pénzhajhász politikusi garniturájuk pazarló felelőtlensége következtében válik szükségessé), amikor képtelenek megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, az utolsó szalmaszálba kapaszkodnak és akkor antiszimetizmust kiáltanak!


Szégyelljék magukat, de mélységesen és ezt minden magyar zsidó honfitársam nevében ajánlom Önöknek!

Adva van egy történelme során sokat szenvedett, sokszinű népcsoport, a zsidóság.

Évezredekig nem tudtak stabil államot alapitani (amelynek nyilván belső megosztottságuktól kezdve, számtalan más oka is volt), üldöztetéseiknek se szeri, se száma. Mára leginkább a világban szétszórodva élnek és próbálják megőrizni identitásukat annak ellenére, hogy 1949-ben megalapithatták a Palesztin állam területén belül az önálló Izrael államot.

A II. világháború alatt, Hitler őrült politikája következtében kb. 6 millió zsidó embert pusztitottak el, üldöztek származásáért, aláztak meg a csatlós országokban is.

A holokauszt mindenképpen a zsidó népcsoport közös traumája, amely 60 év alatt aligha feldolgozható. De mint minden, az egyént és közösséget ért trauma ez is az idő múlásával emlékké és emlékezéssé szelidülhet.

Feltéve, ha nem ennek ellenkezője lenne bizonyos politikai csoportok érdeke!

Ehhez nem kellene mást tenni, mint egész egyszerűen békén hagyni az adott népcsoportot, hagyni hogy választott hazájukban nyugodtan élhessenek, dolgozhassanak, ápolhassák szokásaikat, hagyományaikat, gyászolhassák elveszített szeretteiket.

Ki törődik ebben az országban a ruszinokkal, a szlovákokkal (tótokkal), románokkal ... Létrehozták a maguk - leginkább kulturális egyesületeiket - és nyugodtan élnek közöttünk, mert a "nagypolitika" számára ők érdektelenek. Őket ugyanis nem érte olyan méretű népirtás, amellyel nagyon számú közösséget lehetne riogatni.

De a holokauszt, az igen!
Az az igazi ütőkártya!

Ha ugyanis folyton folyvást felemlegetnek egy ma már nem létező, de a múltban megtörtént tragédiát, egy múltban elszenvedett üldöztetést ... ez a ma élő népcsoportban azonnal kollektiv szorongást idéz elő, a lelkek mélyén szunnyadni készülő borzalmak, megintcsak veszéllyé terebélyesednek.

Az egyén gyanakvóvá válik környezetével szemben, még akkor is szemlesütve kezd járkálni a többiek között, ha ő magának erre semmi oka, senki nem bántotta és nem is fogja bántani, sőt már csak a történelemkönyvekből van ismerete a valós eseményekről. Szorong, kisebbségi érzése támad, önmagában egyre nagyobbra és nagyobbra növeli az Önök által indukált, ám nem létező veszélyt.

Ha magatartásukat illusztrálnám, akkor Ön és Önök pontosan olyan gonoszak és embertelenek zsidó polgártársainkkal szemben, mint az a müveletlen, faragatlan hozzátartozó, aki pókfóbiás rokonával azon tréfálkozik: éppen a háta mögött mászik egy óriási keresztes pók.

De mire is jó ez az egész - teszi fel magának a kérdést a gondolkodó ember. Mert a politikai cselekvésnek mindig célja, iránya van.

Miért is?
Azért, hogy a szorongó lélek "megtalálja" az őket védelmezőket, vagy akikről azt feltételezi, hogy bekövetkező, megvalósuló veszély esetén majd onnan feltétlen védelmet kapnak. Ha mindig Lendvai Ildikó, Kuncze Gábor és más hasonló "kiválóságok" hivják fel a figyelmüket arra, hogy itt kérem rettegni kell, mert a társadalomnak az a másik fele, a szemete, a politikai jobboldal, élükön Orbán Viktorral, folytonosan zsidó honfitársaink üldöztetésére készülnek, sőt már azon is vannak ... akkor értelemszerűen a Lendvai-Kuncze féle politikai tömörülést fogják választani, az ő szavuknak lesz "hitele", hiszen ők egyrészt felhivják a veszélyre a figyelmet, másrészt ha ilyen előrelátóak, akkor bizonyára meg is védik a "támadott közösséget", ha ennek szüksége felvetődne.

Az antiszemitizmus-kiáltás másik, nem csekély nyereség pedig az, hogy a zsidóság megveti, gyülöli, sőt kirekeszti azokat, akikre Önök rámutatnak.

Igen! Ők azok, akik a veszélyt okozzák, ők akik rád és családod életére törnek majd!

Az Orbán Viktor és mindazok, akik piros-fehér-zöld zászlót lobogtatnak március 15-én (ne adj Isten, esetleg egy-két Árpád-sávos is odakeveredik, melynek történetét Ön Ildikó legalább annyira ismeri, mint sokan mások).

Vagyis: Ön és Önök aljas, csalárd és manipulativ módon, kipécéztek maguknak egy sokat szenvedett népcsoportot, egy, a világban szétszóratott és történelme során gyakran üldözött népcsoportot, a zsidóságot, hogy személyes érdekeik végrehajtása, a hatalom megtartása érdekében folytonos szorongásra itéltessék őket.

Ön és az Ön félék nem engedik meg a hazánkban élő zsidóságnak feldolgozni a holokauszt okozta megaláztatást, gyászt, gyötrelmet és fájdalmat.

Önök valójában folytonosan zaklatják, vegzálják a gyászoló embert; folytonosan veszteségére, lelki hiátusára emlékeztetik, szinte őt magát kiáltják ki bünösnek, ha gyásza enyhülni merne.

Mindezen aljas, manipulativ magatartás végleges abbahagyására, a magyarországi zsidóság békén hagyására szólitom fel Önt, a PÁRT-ját, Gyurcsányt és koaliciós partnerét.

Akik tudatosan, szándékosan, pusztán aljas politikai érdekből zaklatják a zsidóságot, egyszersmind "üldözik" is őket.

A zsidóság kollektiv tudattalanjában még létező szorongást hivják elő nap, mint nap, amikor antiszemitizmussal vádolják azt a magyar társadalmat, amely kizárólag Önöket, az MSZP-t és koaliciós partnerét tartja felelősnek az ország gazdasági összeomlásért.

Hagyják békében élni, dolgozni, alkotni a magyar zsidóságot, úgy, ahogy a ruszinokat, a tótokak, a szerbeket és más kisebbségeket!

Lettek volna kevésbé önzők, hatalomvágyók, pénzéhesek és teremtettek volna olyan gazdasági körülményeket, ahol minden, hazánkban élő ember gazdasági biztonságban érezheti magát, ideértve a befogadó nemzetet, a magyarságot és ideértve minden befogadott más nemzet, népcsoport tagjait egyaránt.

Jegyezze meg Lendvai Ildikó: élnek ebben az országban még olyan, felelősen gondolkodó értelmiségiek, (nem megvásárolt diplomások), akik tudják és terjesztik is zsidó barátaik, ismerőseik körében, hogy amit Önök művelnek, az a valóságos antiszemitizmus! Amikor a hatalmon lévők tudatosan rárontanak az egyébként felejteni, boldogan élni kivánó zsidó közösségre, amikor tudatos magatartásukkal hivják elő temetni vágyott szorongásaikat, hogy ismét és újra, meg újra féljenek, rettegjenek ... holott erre semmi okuk nincs!

Arról ehelyütt már említést sem teszek, hogy milyen aljasság a ma élő huszonévesekkel, az utódainkkal szemben, hogy őket pedig állandó és folytonos kollektiv bünőséggel sújtják.

Önök, Önök a valóságos antiszemiták, nem pedig azok, akik nemzetük, közösségük tagjai iránt felelősségget érezve élik mindennapjaikat és próbálnak meg lelki védelmet is nyújtani felzaklatott zsidó barátaiknak, ismerőseiknek.

Még szerencse, hogy az egyes ember személyes élete mindig nagyobb hitellel bir a hazánkban élő zsidóság körében is, mint az egyre inkább megvetendő PÁRT-juk politikusainak, igy személy szerint az Ön szavahihetősége.

Mert ha beteg a szomszéd, senki nem azzal foglalkozik, hogy zsidó, skót vagy éppen cigány-e. Ha beteg a szomszéd, akkor minden nap bekopog hozzá valaki és megkérdezi, nincs-e szüksége valamire, kell-e vásárolni, hozzunk-e gyógyszert, vagy hivjunk-e orvost.

Ha egy kolléga nem birkózik meg a feladatával, nem azon tünődünk, zsidó vagy szlovén származású-e, hanem ha megtehetjük, egymás között megosztjuk a munkát, hogy mielőbb és jól végezzük azt el.

Ha épitkezik volt egyetemi évfolyamtársunk, mit sem törődünk azzal, hogy zsinagógában vagy református templomban kötötte az esküvőjét, hanem megyünk és kevés szabadidőnkben együtt hordjuk a téglát, keverjük a maltert, hiszen ő is ugyanezt tette, amikor mi épitkeztünk, vagy tenné ... ha épitkeznénk.

És mindazt, amit fentebb irtam Önnek, egy kedves kollégámmal és annak férjével, akik zsidó származásúak, megbeszéltem, előre egyeztettem és amely levelet ők maguk vállalták, hogy továbbitani fognak rokonaiknak, barátaiknak, ismerőseiknek, az általuk látogatott zsidó közösségeknek.

Mert ők sem a lakókörnyezetükben, sem a munkahelyükön említésre méltó antiszemitizmussal nem találkoztak, de egyre rosszabbul érzik magukat, ha Önök ismét és újra a szájukra veszik őket.

Váczi Judit

***********************************************

Erdőszentgyörgyön kezdi ma erdélyi látogatását Sólyom László
[ 2007-03-12 - 07:33:40 ] Erdely.ma

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke mától négynapos erdélyi magánlátogatáson vesz részt, főleg kulturális emlékeket tekint meg, közéleti és egyházi vezetőkkel találkozik.

A mai nap folyamán a marosvásárhelyi repülőtérre érkezik, megnézi az egykori Bözödújfalu helyén található Bözödi-tavat, majd Szovátán felkeresi a Teleki Oktatási Központot.

Holnap koszorút helyez el a fehéregyházi Petőfi-emlékműnél, majd a Petőfi Múzeumba látogat. Gyulafehérváron találkozik a Római Katolikus Hittudományi Főiskola kispapjaival, megtekinti a Batthyaneumot és a székesegyház Márton Áron-emlékszobáját. A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban diákokkal találkozik, és megnézi a helyi könyvtár ritkaságait, majd a nagyenyedi templomvárat. Még aznap Torockóra utazik, ahol az Europa Nostra-díjas rehabilitált faluközponttal és a falumúzeummal ismerkedik meg, ezt követően találkozik Böjte Csaba ferences atyával és a torockói árvaházi gyermekekkel.

Szerdán a bonchidai Bánffy-kastély felújítási munkálatait nézi meg, majd ellátogat a Kallós Zoltán által létrehozott válaszúti szórványkollégiumba és a zsoboki szórványközpontba. Este az RMDSZ felkérésére részt vesz a kolozsvári Állami Magyar Operában a nemzeti ünnep alkalmából rendezett díszelőadáson, ahol Markó Béla RMDSZ-elnökkel együtt ünnepi beszédet mond, majd kitüntetéseket ad át (a beszédet a Duna Televízió élőben közvetíti).

Március 15-én, csütörtökön délelőtt a nagyváradi Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnál tesz látogatást, ahol átadja a gyermekek környezetvédelmi rajzpályázatának díjait. Ezt követően a Partiumi Keresztény Egyetemre látogat, majd részt vesz az egyetem által szervezett március 15-i ünnepségen. Itt Tőkés László református püspökkel, az egyetemi tanács elnökével együtt mond köszöntőt. Ezt követően találkozik Tempfli József római katolikus megyéspüspökkel, és megtekinti a Szent László-székesegyházat, valamint a püspöki palotát.

Markó az egység üzenetét reméli

Bízom abban, hogy az egység és nem a megosztás üzenetével érkezik Sólyom László magyar köztársasági elnök Erdélybe – nyilatkozta Markó Béla, az RMDSZ elnöke tegnap. „Azt gondolom, hogy ezt kell tőle elvárnunk. (...) Ahogy más egyházfőkkel, vagy értelmiségiekkel, miért ne találkozna Tőkés Lászlóval is” – mondta Markó. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta: ma sem tekint alternatívaként Tőkés Lászlóra, még akkor sem, ha ő most szeretne kialakítani egy külön utat a párthoz képest. Markó Béla szerint továbbra is az RMDSZ-en belül kell érvényesíteni az alternatívákat. A magyar államfő találkozója Tőkés Lászlóval nem tekinthető politikai állásfoglalásnak – mondta Markó.

Háromszék
Nemzeti Hírháló
Programajánló!
Egységben a Szent Koronával!

Székely miatyánk
Civil Jogász Bizottság
Mementó 2006
Szekszárd Garay tér
Debreceni Kossuth tér
Szeged tüntet és kitart
Forradalom 2006

Mária Rádió
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Folkrádió
Erdélyi tájakon
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343
 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
Hírháló ajánló
Bartina zenekar
"Az igaz ember ajka kedvesen tud szólni, a bűnösök szája pedig csak álnokul." Példabeszédek könyve 10:32

"Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket, biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkihez." Thesszalonikabeliekhez írt első levél 5:14