"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"


Augusztus 20.
"Én vagyok az életnek kenyere"
(János 6:35)

Szeretettel meghívjuk
nemzeti ünnepünkön hálaadó istentiszteletre, a
Külsőjózsefvárosi Református Templomba.
2007. augusztus 20. 10:30

Bizonyságot tesznek:
- Piskolti gyülekezet tagjai, Csáki József Gedeon nt. lelkipásztor úr igehirdetésével.
További szolgálatok:
- Boglárka citerazenekar, Bodnár Ferenc citeraművész irányításával,
- Gyülekezeti énekkar, Kecskés Péter orgonista-kántor vezényletével.
Istentiszteletünkhöz kapcsolódik az újkenyéri úrvacsoraosztás, mely után agapéra várunk mindenkit a templomkertben.Lobbantsuk fel újra a Magyar Összetartozás Lángját!

A Magyarok Világszövetsége minden évben, a magyar államalapítás ünnepségére készülve, augusztus 18-án 00:00 órakor meggyújtja a Magyar Összetartozás Lángját a legnagyobb magyar, Széchenyi István szobránál, a Magyar Tudományos Akadémia előtt. Az idén is sor kerül az ünnepélyes lánggyújtásra az alábbi program szerint, melyre szeretettel várjuk honfitársainkat:

Augusztus 17-én 23:00 órától gyülekezés
éjfélkor 24:00 óra Himnusz
Augusztus 18-án 00:05 perc a láng fellobbantása
00:07 perc ünnepi köszöntő
00:30 perc ünnepi műsor
01:00 óra indulás a lánggal a Semmelweis utcába, az MVSZ székháza elé, ahol augusztus 20-án 24:00 óráig lobog tovább.

Megkérjük mindazon honfitársainkat szerte a nagyvilágban, akik nem lehetnek jelen személyesen, hogy velünk egyidőben, lakóhelyük főterén, vagy ha erre nincs lehetőség, lakásuk ablakában gyújtsanak meg egy szál gyertyát.

Hazánk mély válságában összefogásunk fontosabb, mint valaha!

Magyarok Világszövetsége


*** ********************************************

Beperelte a legnagyobb BKV szakszervezet a céget
2007. augusztus 13., hétfő 14:44

A BKV legnagyobb szakszervezete bírósághoz fordult a 400 dolgozó tervezett elbocsátása miatt.

Az érdekképviselet szerint ugyanis a vállalattól nem kapták meg a szerintük jogsértő létszámleépítés részletes indokolását. A bíróság 15 napon belül dönt a beadványról.

Nemes Gábor, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezetei Szövetsége ügyvezető alelnöke elmondta: ha augusztus 20-ig nem sikerül megállapodniuk a cégvezetéssel az idei béremelésről, akkor szeptember elejére sztrájkot hirdetnek.

MR
Kapcsolódó linkek:
   A BKV egyezsége az üzemi tanáccsal [2007. 08. 10.]
   Bíróságon felel a BKV az elbocsátásokért? [2007. 08. 07.]

*** ********************************************

Lemondásra szólítja fel a Fidesz Budakalász polgármesterét
MTI 2007. augusztus 13. 11:58 gondola

Lemondásra szólítja fel a Fidesz budakalászi szervezete a helyi polgármestert, aki a párt támogatásával folytatott kampánya során eltitkolta feltételezhető kötödését a szcientológia egyházhoz - közölte a párt helyi elnöke. A polgármester tagadja, hogy kapcsolatban állna az egyházzal, szerinte "politikai hecckampány" folyik ellene.

A Fidesz helyi elnöke, Jármai Pál a távirati irodának elmondta, hogy álláspontjuk szerint a Pest megyei település polgármesterének viszonya a szcientológia egyházhoz magában hordja annak veszélyét, hogy döntéseinél nem a település, hanem az egyház gazdasági érdekeit részesíti előnyben. A polgármesternek egy PR-céggel kommunikációs tanácsadásra kötött szerződése is ezt feltételezést erősíti meg, a cég tulajdonosi köre ugyanis vélhetően a szcientológiai egyházhoz kapcsolható - tette hozzá.

A helyi politikus arról is szólt, hogy a polgármester kezdetek óta nehezen működik együtt a 18 tagú, többségében jobboldali tagokból álló képviselő-testülettel, ami akadályozza a település fejlődését. Ezért egy hónapja már felszólították lemondásra, ám ő erre nem reagált. Ha a politikus a mostani, megismételt kérésnek sem tesz eleget, a Fidesz-frakció kezdeményezni fogja a képviselő-testület feloszlatását és az időközi választás kiírását - hívta fel rá a figyelmet Jármai Pál.

Parlagi Endre, Budakalász polgármestere az MTI megkeresésére elmondta, semmiféle módon nem kötődik az egyébként bejegyzett és legálisan működő szcientológia egyházhoz. Így az ezzel kapcsolatos vádak sem állják meg a helyüket, így szerinte csupán egy "politikai hecckampányról" van szó. Cáfolta azt is, hogy nem megfelelő a testület többsége és a közte lévő munkakapcsolat. A testület jól működik - hangsúlyozta Parlagi Endre.

*** ********************************************

Megjegyzések a "szcientológiavitához"
2007.08.10 KDNP.hu

A közbeszédben ismét fellángolt "szcientológiavita" kapcsán szükséges leszögezni:

A szcientológia nem egyház, sőt nem tekinthető vallásnak sem. A szervezet céljai semmilyen bölcseleti kritikával sem tekinthetők vallásiaknak, és ezen nem változtat az sem, hogy a "cég" önmagát vallás gyanánt kívánja elfogadtatni. A "szcientológia egyház" gazdasági céllal létrehozott gazdasági szervezet, amely eszközévé teszi a behálózottakat, ezért veszedelmes a demokráciára, a szabadságra és általában az emberi személyiségre.

A fentieket megerősítik a Nemzetbiztonsági Hivatal évkönyvei, amelyek arra is rámutatnak, hogy a szcientológia nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Budapest, 2007. augusztus 10.

Kereszténydemokrata Néppárt

*** ********************************************

Szőnyi Bartalos Mária
Magyarország
HADERŐ HIVATALOS NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON

Üdvözlendő a FIDESZ kezdeményezése, amely szerint hazánkban, hivatalos formában szeretné elfogadtatni az általuk HONI GÁRDÁNAK elnevezett, országunk egész területét és az országunk népét szolgáló védelmi egységet.

Az MSZP részéről lehet, hogy nem aktuális a történelmi pillanat, mégis azt fontos hangsúlyoznom, hogy az egész ország védtelenségét figyelembe véve, nem ma, vagy holnap, hanem már tegnap életre kellett volna hívni a Honi Gárdát. Ezért, azt kell írnom, hogy az előző mondatom értelmében valóban nincs ütemérzéke a FIDESZ-nek. Bár, ők, már 2001-ben megpengették e témát, de nem lett belőle semmi. Tehát, a szándékuk megvolt eddig is. Most viszont már "túlérett" a helyzet, ami megkívánja a HONI GÁRDA azonnali életre hívását. Nem elsődlegesen a mai kormány "játszadozása" a magyar néppel indokolja, hanem a világpolitikai helyzet kívánja meg ezt. Bizonyára az MSZP politikusai is tisztában vannak a világpolitika és a világgazdaság területi hódítási szándékaival is, mint ahogyan tisztában van ezzel ma már az egyszerű, magyarországi emberek többsége. Tehát, nem szeretném, ha ködösíteni akarnák a FIDESZ által kezdeményezett HONI GÁRDA életre hívását; de azt sem szeretném, ha húznák az időt bármilyen pártérdekből. Ugyanis, az egész oszág érdekét minden pártérdek fölé kell helyezni, mert az, úgy tisztességes.

Van-e ennyi tisztesség még az MSZP-ben és az MDF-ben?

A Magyar Gárda pedig egy önvédelmi szervezet, amit nem a FIDESZ hívott életre. Persze, ha netán a HONI GÁRDA kezdeményezne velük egy szövetséget - például: hazánk kívülről jövő támadása miatt - akkor szerintem, nem zárkóznának el egy ilyen segítségtől sem.

Értem az MSZP fenntartásait. Értem a kormány aggódásait. Mégsem tartom olyan mértékúnek és értékűnek, ami az egész ország védelmének érdekei elé lenne helyezendő.

Az ötpárti egyeztetést ne húzzák-halasszák, és szíveskedjenek mindannyian felülemelkedni a személyes érdekeken, sérelmeken. Most megmutathatják, hogy a politikai intelligencia és a haza védelme iránti elkötelezettség még nem veszett ki a magyarországi politikai pártokból.

Ha már a HONI GÁRDA életre hívásának kérdésében sem tudnak most, gyorsan dűlóre jutni, akkor oszlassák fel a parlamentet, mert akkor már sajnos, önök, semmire sem képesek és nem alkalmasak kishazánk érdekében.

Komárom-Szőny, 2007. augusztus 13.

*** ********************************************

Cinkelt az antiszemita-kártya!
2007-08-13 11:38 Barikád.hu

Nézzük csak meg közelről a legtipikusabb, legkényesebb közéleti témát: az antiszemitizmust. Beszéljünk róla! De nem 1944-ről, vagy a nyilasokról. Beszéljünk a saját korunkról és életünkről!

Már a rendszerváltás előtt is állandó, mindennapos volt a társadalom megbélyegzése és mételyezése. "Reakciós, fasiszta, nyilas, rendszerellenes" - régen mindig ezeket mondták, ma inkább pedig az "antiszemita, rasszista, neonáci" a tipikus stigmák. Ezeknek csúcsaként nemrég Gyurcsány azt mondta egy világ előtt: "Soha nem látott antiszemitizmus van Magyarországon." (E hazugság helyett mit mondott volna bárki más épeszű? "Senki nem látott antiszemitizmust Magyarországon!").

Hogy antiszemitizmus lenne Magyarországon? Hol, mikor, kit ért "antiszemita megnyilvánulás"? A bankigazgatói irodákban? Az Országházban? Netán a saját tulajdonú tévécsatornák folyosóin? A limuzinokban?

És mi is az antiszemitizmus? Ha hasonló kifejezéseket keresek a magyar nyelvben az antirasszista, antifasiszta, antidemokratikus kifejezések kapcsán azt kell mondanunk, az antiszemita olyan valaki, aki a zsidókat (feltéve, hogy a "szemita"-tag a sémi eredetű népeken belül a zsidóságot jelöli) elutasítja, elítéli, nem tűri meg. Igen ám, de ez az okoskodás is csak azt bizonyítja, hogy Magyarországon nemhogy nincs antiszemitizmus, de inkább dübörög a filoszemitizmus, hazánkat legújabb kori Kánaán gyanánt kínálva - a zsidóságnak is - otthonául. ("Kárpát-Kánaán").

Ne legyen antiszemitizmus már az is (vagy korszerűen: "gyűlöletbeszéd"), ha azt mondják: "Zsidó."! Kocsmaasztaloknál tagadhatatlanul gyakori és népszerű fordulat ez, főleg, ha politikusaink vagy gazdagaink vannak terítéken. Sőt, a Kárpát-medence és Európa egészében igen általános hagyomány "zsidózni" - nem is feltétlenül pejoratív értelemben. Tény, hogy a verbális agresszió eszköztárának gyakori és elfogadott még vagy száz másik - köztük a magyar - népnek a nevét szitokszónak, sértésnek, pejoratív jelzőnek használni. Ez viszont nem tekinthető bűnnek, annál inkább az együttélés mellékhatásának. Van pl. olyan hetedik kerületi magyar, aki egyaránt zsidózik, cigányozik, és legújabban "sárgázik". Ahogy akad olyan kerületi zsidó is, aki gójozik, cigányozik, sárgázik, és az utcai cigányok is parasztoznak, biboldóznak, vagy éppen lemajmozzák a távol-keletieket. (Hogy a kínaiak hogy neveznek, csúfolnak minket meg a többieket? Valaki derítse ki, ha érdekli!). Így van ez azoknál, akik nem tágas budai villanegyedekben, hanem zsúfolt belvárosi lakóházakban szomszédoskodnak egymással.

Következtetés: Magyarországon nincs antiszemitizmus, illetve amit holmi veszélyes tendenciaként próbálnak propagálni, az ártalmatlan, (nyelvi-) szociológiai jelenség. Miért hát a balliberális tábor antiszemitizmust, rassziszmust síkító propagandája? Miért pocsékolják hazánkat külföldön is? Mert végérvényesen kiúttalanná, zsákutcássá vált politikai létük. Ellenségképet kell adni, veszélyérzetet kell kelteni a társadalom minél több szegmensében. Minél több kis csoport van, annál jobb, minél kisebb csoportokra kell hasítani a társadalmat, egymással versenyezetetve, szembefordítva őket. A társadalmi ellenségeskedés megteremtése tehát a hatalom kortárs magyar "oszd meg és uralkodj elve", amellyel a hatalom őrizhető. (Társadalom atomizálódása.) Lám, így csinálnak példának okáért egyesek saját nemzeti tragédiájukból, a holokausztból is újrahasznosított, eladható politikai terméket, ingujjból előhúzható stigmát, cinkelt politikai ászt. Szégyent hoznak a magyarokra. Pénzért.

Vajon mitől fél a MAZSIHISZ?

Feldmájer PéterFeldmájer Péter szerint, amint ennek az utóbbi napokban többször is hangot adott, a Magyar Gárda egy "szélsőjobboldali" párt, a Jobbik félkatonai alakulata lesz, amely a fasizmus veszélyét hordozza magában, hiszen fekete egyenruhában, "nyilas zászlók erdejében" parádézva, eskütételét a "nyilas fasiszták egykori tetthelyén" végzi.

Mitől fél a MAZSIHISZ?

A Magyar Gárda sötét egyenruháitól? Vajon miért nem emelte fel tiltakozó szavát a sötét ruhás (ál)rendőrök diktatórikus rémtettei miatt 2006. október 23-án, amikor a jelenlegi posztkommunista-neoliberális hatalom 1956 emlékét ellenforradalomként kezelve, miként apáik, ismét megverették, lecsőcselékezték a magyar fiatalságot? Miért nem tiltakozott Feldmájer akkor, amikor zsidó embereket vertek meg a Dohány utca sarkán ötven-hatvan fős, gumibotos alakuklatok?

Mitől fél a MAZSIHISZ?

A történelmi Árpád-sávos zászlóktól? Miért nem tiltakozott és tiltakozik folyamatosan a vörös csillagos zászlók alatt önkívületben burzsoá ellenséget kiáltozó, egykor munkásőr egyenruhában masírozó, mára politikai-gazdasági hatalmat ismét magához ragadó, tömeggyilkos, "reformer" politikusok tevékenysége ellen? Ráadásul az Árpád-sávos zászló nem is idegen állam, idegen eszme vagy más vallás jelképe, hanem a magyarság elidegeníthetetlen, ősi szimbóluma.

Mitől fél a MAZSIHISZ?

A budavári tetthelytől? Mennyi rossz és mennyi jó történt már a budai várban! Egy szabadságszerető nép nemzeti sorsot meghatározó történései. Megalakulhatna a Magyar Gárda a Kossuth téren is, elvégre Kossuth égisze alatt alakult meg az első Nemzetőrség, s Kossuth regimentje - kéretik tudomásul venni minden kétkedő hazánkfiának - nem fogy el. De hát vajon Kossuth téri félelmek nincsenek? Akkor miért vonták körbe kordonnal 2006. október 23-án? És miért nem engedték az ünnepelni vágyó magyar népet a saját terére a hatalom sötét egyenruhás végrehajtói?

Mitől fél a MAZSIHISZ?

A magyar fiatalok sportlövészeti szándékaitól? Miért nem fél a gazdagok védelmében, a baloldal segédletével létrehozott puskás-motoros biztonsági őrök magánhadseregétől?

Mi is hát az igazság a MAZSIHISZ "félelmeivel" kapcsolatban?

A MAZSIHISZ nem fél, hanem félti a kitervelt hatalmi célokat. Nem engedheti ugyanis, hogy a magyar nemzet - ennyi megalázottság után - jogos önvédelmi civil szerveződésben erőre kapjon. A kormányközeli MAZSIHISZ érdeke sérelmi alapon beskatulyázni, szellemi-lelki lágerbe zárni a többségi magyar lélekfejlődést, amelyet a kollektív bűnösségbe ágyazottan igyekszik manipulálni. Mindez mögött pedig kinyilatkoztatott a felsőbbrendűség. Bár bocsánatot kértek, mégsem felejthető el a magyar kultúráról summázott zsidó vélemény: "Ha a magyar kultúrát lemeztelenítjük, nem marad benne más magyar, mint a bő gatya és a fütyülős barackpálinka." Ez nem más mint nyílt magyargyűlölet, vagy ha úgy tetszik, kódolt magyarellenesség!

Akkor mit is szeretne a MAZSIHISZ?

A kimondott, majd gyorsan visszakapott értékrendjének magvalósítását. Manipulálni a "bő gatyást", s részeges, esetleg drogos magyarokat szeretne önös érdekeinek megvalósításáért? A jelen társadalmi rendetlensége miatt miért nem fél a MAZSIHISZ? Nem fél, mert nem félti a falusi öregeket a megélhetési bűnözés nap mint nap megismétlődő veszélyétől. Nem fél, mert nem félti a magyar fiatalokat attól, hogy a drogvilág magánya, a nagyvilág messzesége elnyeli őket, ahelyett, hogy a magyar fiatalok megbecsüljék a múltat, jövőt reméljenek és jelent formáljanak e maradék hazában.

A mai rendetlenséget biztonságos rendnek kell felváltania, amely nemcsak a gazdagok kiváltsága, hanem a magyar néptömegek joga függetlenül attól, hogy milyen identitás-vállalásuk rasszra, pártállásra, nemre, vallásra vagy vagyoni helyzetre való tekintet nélkül. Ha ezt a magyar állam nem akarja vagy nem tudja biztosítani, a magyar népnek magának kell cselekednie. Kik mások tegyék ezt meg, ha nem a jóérzésű, felelős magyar fiatalok? Ezt még a MAZSIHISZNEK is be kell látnia!

A Jobbik, amikor életre hívja a Magyar Gárdát valójában a magyar nemzet fizikai-lelki szenvedésén kíván enyhíteni. A Jobbik, amikor a magukra hagyott fiatalokat a Magyar Gárda soraiba hívja, valójában maguknak a fiataloknak és a rettegő időseknek kíván az emberi méltóság gyakorlásához önbizalmat adni, hogy rendetlenségbe taszított szegényeinknek szerény, de igaz célokat jelenítsen meg. A Magyar Gárda létrejötte a magyarok önvédelmét és közelségét jelenti.

Ha a MAZSIHISZ a magyar nemzet igaz tagja, ne féljen a Magyar Gárdától. Ne féljen a magyaroktól, mert sem a Jobbik nem fasiszta, sem a magyar nép nem bűnös.

Jónás Levente

Kapcsolódó cikkek:
Felháborító felháborodás a Magyar Gárda ellen
Köves Slomó rabbi nem ad igazat a Mazsihisznek

*** ********************************************

Elbúcsúzott híveitől Gergely István
2007/08/12 - 19:36 SzKR

Hálaadó misén búcsúzott el csíksomlyói híveitől a Székelyföldön csak Tisztiként ismert Gergely István. Az árvákat mentő plébánost, a helyiek tiltakozása ellenére, helyezte át a gyulafehérvári érsek a messzi Kolozs megyébe.

A csíksomlyói, csobotfalvi és csíkcsomortáni hívek hatalmas köveket helyeztek el a plébánia kapujában, hogy megakadályozzák papjuk elköltözését.

Az egyházközségtől elköszönő lelkész azt kérte a templomot zsúfolásig megtöltő híveitől, hogy imádkozzanak az elmúlt 20 évért, a megbántottakért és a jótevőkért, a két évtized alatt felkarolt 600 gyermekért és a nemzet egységéért.

Gergely István plébános elfogadta az áthelyezést, de csíksomlyói, a csobotfalvi és csomortáni hívei nem. Levélben, majd személyesen is kérték az érsektől a döntés visszavonását. Az eredménytelen próbálkozások után egy 1936-os püspöki levélre hivatkozva lelkészválasztó gyűlést hívtak össze, és elsöprő többséggel szavazták meg a plébános maradását. A gyulafehérvári érsekség azonban - a '80-as években kihirdetett új törvénykönyvre hivatkozva - nem ismeri el a döntést. A hívek a csíksomlyói plébánia kapujában hatalmas köveket helyeztek el, és élő lánccal is megpróbálják megakadályozni Gergely István elköltözését.
(hírTV)

*** ********************************************

A Vitézi Rend egységéről tanácskoztak Kolozsváron
Bereczky Árpádot eltávolították

Szombaton, 2007. augusztus 11-én Kolozsváron a Vitézi Rend egységéről, szervezési és etikai kérdésekről tanácskozott a Történelmi Vitézi Rend Erdélyi Törzsszéke. A jelenlévők egyenként elhatárolódtak és elítélték Bereczky Árpádnak a Rendhez és vitézhez méltatlan cselekedetét.

A Vitézi Rend Erdélyben 2007. április óta létezik jogi személyként, csíkszeredai bejegyzéssel. Ez a szervezési keret lehetővé teszi a pénzügyek és a tagnyilvántartás rendezését, jelenleg ugyanis a mintegy 700 erdélyi vitézről nincs pontos nyilvántartás. A szombati tanácskozáson vitéz Kalmár Janka központi kincstárnok ismertette a pénzügyi rendet, vitéz Kocsis László Észak-erdélyi törzskapitány pedig az állományba történő vétel eljárásáról tájékoztatott. A kolozsvári Vitézi Szék létrehozása további szervezést igényel. Vitézi avatás szeptember 29-én délután 3-kor Szilágysomlyón lesz.

Sajtószolgálatunk megkeresésére vitéz Lázár Elemér országos törzskapitány elmondta, hogy a tanácskozás előtt több mint egy hónappal, amikor Bereczky Árpád bántalmazta Patrubány Miklós nagyobbik lányát, közleményben határolódtak el ettől a cselekedettől, amely vitézhez és férfihoz méltatlan. Most a tanácskozás résztvevői személy szerint, egyenként is megtették ugyanezt, és elítélték az Erdélyi Törzsszék korábbi vezetőjének cselekedetét.

A Vitézi Újság tájékoztatása szerint (2001. augusztus) Bereczky Árpádot hat évvel ezelőtt törölték a Rend tagjainak sorából azért, mert árusította a vitézi okleveleket. Két évvel később, 2004. szeptember 4-én mentették fel a Vitézi Rend erdélyi törzskapitányi tisztségéből. Csupán szervezési és nyilvántartási hiányosságok okozhatták azt, hogy továbbra is vitézként szerepelt és vitézi avatásokon vett részt, nyilatkozta Lázár Elemér, hozzáfűzve: szombati eltávolításával gyakorlatba ültettük a kizárást.

Budapest - Kolozsvár, 2007. augusztus 13.
MVSZ Sajtószolgálat

*** ********************************************

Ellenállás
2007. Augusztus 13. 9:26:47
Máriaországa.hu

Azt a technikát, amellyel most dolgozik a kormány, 1882-83-ban dolgozta ki a magyar és a nemzetközi zsidóság. Akkor, 1882. április elsején, örökre eltűnt Solymosi Eszter 14 éves szolgálólány, akinek utolsó útja a zsinagóga előtt vezetett el, ahová a beismerő vallomások szerint is behívták, és az ott sakterválasztásra összegyűlt vad lengyel zsidók - ahogy akkoriban nevezték a sűrű rajokban betelepülőket - rituális okból vérét vették, hulláját eltüntették.

Ellenállás

Azt a technikát, amellyel most dolgozik a kormány, 1882-83-ban dolgozta ki a magyar és a nemzetközi zsidóság.
    Akkor, 1882. április elsején, örökre eltűnt Solymosi Eszter 14 éves szolgálólány, akinek utolsó útja a zsinagóga előtt vezetett el, ahová a beismerő vallomások szerint is behívták, és az ott sakterválasztásra összegyűlt vad lengyel zsidók - ahogy akkoriban nevezték a sűrű rajokban betelepülőket - rituális okból vérét vették, hulláját eltüntették.
    A technika lényege azonban nem a tagadás és a nyomok eltüntetése, hanem a viszonvád. A zsidók ártatlanok, ki sem telik tőlük ilyen véres cselekmény a liberalizmus századában - a XlX.-ben! -, az egészet csak a konok, ázsiai magyar antiszemiták találták ki, az antiszemitizmus felszítása és a nép körében való elterjesztése céljából
    A gyilkosságból vérvád lett, amely rajta maradt a magyarságon és elvezetett Trianonhoz. Tisza Kálmán kormánya meghajolt a Rothschild-bankház akarata előtt - kellett neki a pénz, és az ügyész a végtárgyaláson védőbeszédet mondott, a bűnösöket felmentették.
    Most, a neoliberalizmus mocskos századában, valami hasonló történik. Miközben lzrael Állam hadserege halomra gyilkolja a palesztinokat, háborút visel és viseltet az USA-val és Nagy-Britanniával Irak ellen, és porrá zúz és szétlop egy több ezer éves kultúrát Irakban, bebizonyítja, hogy milyen kegyetlenek tudnak lenni a zsidók a nem zsidókkal szemben, és az amerikai zsoldos katonák mindenkivel szemben, aki az útjukban áll, vagy a saját hazáját védi, idehaza és az egész világon a demokrácia védelmezőiként tüntetik fel magukat.
    Akiknek régebben a szocialista rend védelme, a szocializmus építése és a Szovjetunió habzott ki a szájukból, azok most a demokráciát és a jogállamot fröcsögik, raccsolják és - vérvádolják.
    Megint vérvád van.
    A magyar, aki meg akar élni, aki duzzog-morog, mert elbocsátották, kirámolták alóla a céget, a vállalatot, a kórházat, akit belefojtottak a kényszervállalkozásba, akitől százszor ügyes tolvajtechnikákkal elkárpótolták a földjét, akitől már szinte mindent elvettek, most megint vérvádgyanús magyar, akitől meg kell védeni a jogállamot, a demokráciát.
    Természetesen ugyanazoknak, akik elvették a vagyont. Elvették egyszer, mint volt partizánok, antifasiszták és ellenállók, elvették, mint a szovjet rendszer letéteményesei, munkásőrök és párttitkárok, elvették, mint Rákosi ávósai, Kádár munkásőrei, mint rendcsináló pufajkások, és aztán a néhány tisztességes reform kommunista közé befurakodó liberális reform kommunisták, majd bankárok és privatizátorok.
    Óriási csel ez, de nem új. A volt partizánok mit nem kaptak meg a gyönyörű, ellenállásos előidőkben? Nem volt kivételező felvételi az egyetemre a csemetének, utódiploma a partizán elvtársnak vizsga nélkül, nem volt fillérekért telek, magas állás, tudás nélkül, nem volt médiasztárság, amikor még az amerikai sztárokat köpködni illett? Mi nem volt még?
    S hogy szaporodtak a partizánok az időben. A hetvenes években már annyi partizán volt, hogy az ember csodálkozott, hogyan mert ide '44-ben bevonulni a Wehrmacht, sőt az SS?
    S micsoda hősök termettek. Ságvári Endre, Fekete János, Vörös Csepel elvtársai, Tömpe elvtárs?
    Ezek, vagy ezek utódai, hitsorsosai most mind a demokráciát és a jogállamot védik. A vérvád ellen. Meg persze pénzért. Tömpe elvtárs, a nagy spanyolos öreg Tömpe volt az összevont rádió és tv elnöke, amíg pártigazgatás volt, a fia lett az első privatizációs vezető, az Állami Vagyonügynökség reformvezetője, amikor kitört a partizán múltra felépített rendszerváltás.
    Fekete János elvtárs a kassza kulcson meg a kettős állampolgárságú igazolványán tartotta kezét, és ő volt a nagy hitelszerző, valamint a Leumi Bank Magyarország megszervezője, amely sok százmilliárd forintot, dollárt osztott szét bizonyos köröknek, netán partizánoknak és partizán privatizátoroknak, aztán nyomtalanul kihúzott az országból.
    Most azonban a Leumi-pénzekkel is mi tartozunk, vérvádas magyarok. Nem ő a visszafizető, hanem a magyar nép a visszafizető. Vörös Csepel elvtársai megszüntették Csepelt, mint ipari központot, földönfutóvá tettek sok ezer munkást, de harcos elvtársak maradtak. És most mind a demokráciát védik. Plusz a jogállamot.
    Most a Fekete Gárda van soron, mint vérvád képzésére alkalmas szerveződés. Tudjuk, látjuk, nyári téma, nem több, de a felhajtás, ami körülveszi, tanulságos: A Jobbik nevű sajtópárt, amivel mi, a MIÉP-esek ugyan választási szövetséget kötöttünk, de vesztünkre, bejelentette, hogy varrat 56 darab fekete egyenruhát, jobb karján Árpád-sávos címerrel, és felveszi őket.
    Ez van bejelentve: 56 magyar fiatalemberen Fekete Gárda-egyenruha lesz, és ha kapnak olcsó lőteret, lőgyakorlatokat is fognak végezni, valamint ebben a dekoratív
egyenruháiban fogják ezután átadni a friss ibolyát, vagy nőnemű, vaqy hímnemű szeretteiknek. A hírre összerezzentek az antifasiszták. Az összerezzenés is mesterséges természetesen. Azonos boszorkánykonyhában főzték ki a. Fekete Gárdával. Mert most már mindig így csinálják: megszervezik az ikertornyok ledöntését, és visszacsapásul az antiterrorista háborút.
    Az MSZP és az SZDSZ bankigazgatói kiadják az utasítást a bankbiztonsági altiszteknek, vegyék ki a zsírból a munkásőr géppisztolyt, kérjenek golyót az izraeli nagykövettől, olcsón, a volt MSZMP pártközpont minden demokrácia-védője a szívéhez kap (a képernyő előtt): ezek a közelgő fasiszta hatalomátvétel első lépései.
    Ide nem elég a gumilövedék, ide Marosán elvtárs kell, az ő fia is volt privatizáitor, "lövetni kell". A demokrácia védelmében.
    Mint Salgótarjánban; mint Magyaróvárott, mint a Kossuth téren, azon a véres csütörtökön. Hanti Viimos, a Magyar Ellenállók is Antifasiszták Szövetségének elnöke, a Mazsihisznek is egyik vezetője, hívásra bemegy az egyik tv-be, és felvázolja a veszélyt teljes nagyságában. Az ötvenhat fekete gárdista fel fog esküdni. A Fidesz nem szól semmit, tehát egyetért. Veszélyben a demokrácia. Már amennyiben az egyenruhák elkészülnek, s a gárda túljut az alaki kiképzés nehézségein. Lehet így folytatni azt a borzalmas kizsákmányolást, amely az antifasiszták és ellenállók jólétét szolgálja? Lehet így folytatni az új kormányzati negyed bombaüzletét? Lehet így működtetni a Demszky-féle fúrópajzsokat, a teljesen felesleges pénzszedéseket, sarcokat? Mindazt a gazemberséget amit az antifasiszták most a demokrácia és a jogállam védelmének neveznek? Játszhatja tovább kisded játékait az OVB?
    Ide törvény kell!
    Holokauszt tagadást tiltó törvény, amelyben annak is benne kell lenni, fekete egyenruhát nem varrathat senki, mert a fekete egyenruha varratás szándéka félelembe dönti az ellenállókat, és a szélrózsa minden irányából, de főleg a Közel-Keletről ide érkező antifasisztákat. Az apadó Jordán mellől a kiszáradó Duna még azért kies partjaira érkező antifasisztákat. Az Árpád-sávos zászló is tilos kell legyen.
    A magyarságnak el kell felejtenie Árpádot.
    Árpádban benne van egy vérvád. Az Árpád-ház a maga Turuljával, a honfoglalás precíz katonai megszervezésével, kivitelezésével, a magyar uralommal Nagy- Magyarországon, az egyesült európai és német hadak 907-ben történt pozsonyi megfutamításával, szétverésével, a nyilaival és az íjaival, amit a Jobbik is elképzel magának, ha lesz rá keret: nacionalizmus.
    Pontosabban nacionalizmusra gyanús. A magyar népnek pisszenés nélkül kell el- tűrnie a kirablását.

    Minden nap imába kell foglalnia a Mazsihisz és az Antifasiszálk, és Dobrev Klára nevét, hogy biztosítják hazánkban ezt a demokráciát, sőt mellé a jogállamot is. Sajnos a történetnek van komolyabb része is. A háború a magyar kultúra ellen folyik. Az évezredes, sőt több évezredes kultúráját egy néptől csak vérváddal, azaz félelemben tartással, örökös fenyegetéssel, kiéheztetéssel lehet elvenni. A tiszaeszlári rituális gyilkosság most privatizáció, médiaterror, hazugságözön, nemzetellenesség, zsidó megszállás formájában van elkövetve.
    Tehát megint vérvád kell.

    Mindez nem történt meg, ők nem loptak, nem raboltak, nem csaltak, nem hazudtak, hanem csak a vérgőzös magyar agyakban, a szenvedő, kifosztott népben és a betegesen nacionalista, fasiszta magyar értelmiségben terjed ez. Mi, magyarok találjuk ki, hogy itt nincs demokrácia, és rendet kell tenni, mert gyűlöljük őket, és visszaperelnénk a sajátunkat tőlük, ha ők nem őriznék ilyen demokratikusan a jogállamot és benne a pénz hatalmát, az ő új honfoglalásukat.
    Most nem az a baj, hogy a Jobbik Fekete Gárdát szervez, hanem az a baj, hogy ez komolytalan, komoly meg nincs. A Fidesznek nem védekeznie kellene, hogy semmi köze a dologhoz, hanem már régen valódi Nemzetőrséget kellett volna szervezni és hadsereget, és erőt, mert rendet teremteni csak erővel lehet, nem pedig óhajtásokkal.
    Tőlünk, a tavalyi MIÉP-tőI azért vették el a parlamenti többletlehetőségeket, a Pannon Rádiót, azért vesz körül bennünket az elhallgatás fala, mert mi komolyan gondoltuk már 1994-től kezdve a Nemzetőrséget. A saját rendteremtő magyar erőt.
    Nem az a baj, hogy készülődik a Fekete Gárda, hanem hogy nincs hatalom, erő hadsereg, rendőrség, és rend - és igazságteremtő erő a magyarság kezében. Az antifasisztáknak mindent szabad. Lehetnek mások, másabbak is legmásabbak. Minden tolvajlásra van lehetőségük, a magyarságnak semmit nem lehet, mert mindenhez tőlük kell pénzt kunyerálni. És ki látott már haszonszerzés nélkül adakozó antifasisztát?
    A demokrácia és a jogállam, a vérvád bástyái mögül ki kell verni a bankárkasztot, az antifasiszta milliárdosokat, munkásőröket és pufajkásokat, mert nemzetet megtartó, valódi demokráciát csak úgy lehet teremteni, ha ezeket a sehonnai bitangokat kiverjük ezek mögül az orvul elfoglalt állások mögül. Nem az a baj, hogy beöltözik és készül a Jobbik Gárda ,hanem az, hogy nincs - Nemzetőrség.
Nekünk most Árpád és Szent István együttes tanításaira kell figyelmeznünk:
saját hatalom nélkül nincs saját élet, megmaradás, felvirágzás - magyar szabadság.

Csurka István
Magyar Fórum 2007 .augusztus 9.

2007(1707).08.13

Hírháló achívum CD
Varga Domokos György honlapja
Egységben a Szent Koronával!
Dobogó
Hírháló archívum CD
Programajánló!
Székely miatyánk
Magyar Arcképcsarnok
Nemzeti Hírháló blog
Egységben a Szent Koronával!
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédő Alapítvány

M. Szabó Imre
Újra Zenit TV
Erdélyi tájakon
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343
Hírháló rádió

 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
Hirdetésfeladás
*Név:
*Email:
*Kategória:
Telefon:
Helység:
Ár:
*Hirdetés szövege:
 
A hírlevelekben megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
Nyomtatás | Hozzászólások | Szerintem | Hírküldés | Vendégkönyv
Feliratkozás | Leiratkozás | Szüneteltetés | Nagyobb betű | RSS | Levelezőlistánk