"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"


Mosonyi György:
Kiket várunk?

A szabadság itt, annyit jelent,
Írhat, szólhat kellemetlent.
Ámde dobálni tojással;
Felérhet egy lázadással!
Látni, hallgatni kell hazugot;
A médiában is hazudott.
Médián is uralkodik!
A "szó erejével" is hazudik!!!
A "rendszerváltók" meg, megálltak.
Gondokat, utódra testáltak!
Felelősöket, nem találtak;
'56. elől meghátráltak!
Pufajkás miniszterelnököt találtak.
Kitöltöttek sok oklevelet,
De '56-ot, feledni lehetett.
"Tetszettek volna forradalmat csinálni!"
- Jobbat, nem tudtak kitalálni!?
Őszinteség és hazugság!
Nem jobb-, vagy baloldaliság!!!
A baloldalnak, már "lőttek"!
Bármi másnak hívhatod őket!!!
Kitalálhatnának már, valami mást!
Valamiféle megtisztulást!
Ócska színjáték a politikában.
Kis hazánkban, meg a nagyvilágban.
Ha nem lenne ennyi nyomorúságos,
Az se lenne baj, ha milliárdos;
A baj itt is az, hogy hogyan!?
Az Államtól?! Az Állam romokban!!!
A gazdag, sohase érezheti,
Mit ér a szegény, ha nincs Neki!
Képviselje, a saját körét!
Vigye vásárra, a saját bőrét!!!
Ne képviseljen másokat;
Teljesítetlen álmokat!
Mindenki tegye, amihez ért!
Felelős legyen, hogy mit, miért!
A rotáció is jobb, mint a beton!
Werbőczy szelleme, él itt valahol.
Megint sortüzek őszidők óta;
Felelős sehol! De már mióta!?
Akiket mégis találni rendeltek,
Egyik se ment el szegény embernek!!!
Kitüntettek! Meg is ünnepeltek!
Az "igazság" /rendészet/ mindenek felett!
Ők a börtönőrök!
Nem ők a rács mögött!

"Na és!? A rendet védtem!" Szólott a Gyula.
Milyen Alkotmányra kellett utalnia?!
Milyen Alkotmányra tett sokszor esküt?!
Jó, hogy "érdemérmét", mellére nem tettük!
Hű társai is a hazugokat védik,
Bár tudják: a jegenyék, nem nőnek az égig!

Demszky, minden jobbat, bőszülten ostoroz!
De ő tiltotta ki a Fővárosból a Magyar traktorost!!!
Aki kenyeret ád neki és nekünk!!!
A földmunkás traktoros, az édes gyermekünk!!!
Sok halottaskocsi, ezer hazugság
morajlik, dübörög. Nem a gazdaság!!!
Betegek égő könnyes árja,
Rázúdul erre a kormányra;
Miniszterére és a táncos Gyurcsányra!
Szenvedések árja, a megváltást várja;
Ki a hazugságok folyamát lezárja!
Az Igazat, szóval és szívével kitárja!!!


*** ********************************************

A MAGYAR NEMZETTUDAT TÍZPARANCSOLATA


1. Magyar! Szeresd a te Istenedet teljes szívedből, minden erődből. Ne felejtsd el, hogy az Isten szavunk jelentése Őslélek, öröktől fogva a világmindenséget teremtő lélek, melynek fogalmát egyedül csak a magyar nyelv tudja ilyen pontosan kifejezni, ragaszkodj hozzá minden körülmények között.

2. Merjél újból minden igyekezeteddel a magyar nemzet szemléletében élni, gondolkodni, alkotni, minden cselekedeted nemzeti érdekünket szolgálja.

3. Tartsd szem előtt, hogy legyen a magyar jövőben minden magyar igaz testvére és minden más népnek, elsősorban itt a Kárpát-medencében felebarátja.

4. Becsüld meg mindazt, ami a miénk, ami magyar, múltunkkal, történelmünkkel, kultúránkkal kapcsolatos. Ennek ismerete nemzeti tudatunkhoz hozzátartozik, enélkül nem lehetsz jó magyar.

5. Boldogulni, alkotni csak közösségben tudsz, elsősorban a családi közösségben, mely minden közösségnek, a nemzetközöségnek is alapja, magva, ezért fontos, hogy a családi közösség szilárd alapokon nyugodjon, mert ha azok felbomlanak, az veszélyezteti egész nemzetközösségünket is. Vigyázz és óvd, mert felelős vagy a családodért.

6. Tanuljad, hogy minden nemzet támasza, talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megdől, nemzetünk kerül veszélybe. Ennek elkerülése érdekében gyakorold a tiszta erkölcsöt, szeresd a munkát, követve őseink példáját, mely egyúttal magyar testvéreink megbecsülését is jelenti.

7. Ha a közigazgatásban vagy egyéb területen tisztséget vállaltál, akár az államvezetésben, kötelességed a nemzet javára cselekedned, minden idegen vagy önös érdek félretételével.

8. Kötelességed neked és minden magyarnak ősi magyar nyelvünk tisztaságának megőrzése, a felesleges idegen szavak kerülése. Amely nép elveszti nyelvét, az elvész.

9. Becsüld meg ősi magyar rovásírásunkat, mert népünk olyan ősi kulturális öröksége, amely ma már egyetlen európai népnek sincs. Tudd meg, hogy mai latin nagybetűs írásunknak is egyik alapja a székely-magyar rovásírás.

10. Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar! Nemzettudatod adjon erőt, hogy Isten akaratából a nagyvilág bármely részén, a hazában vagy idegenben, emelt fővel, magyarként élhess.

Forrai Sándor

*** ********************************************

Mindszenty tér avatása

2007. augusztus 20-án reggel 9 órakor: Budapesten, az 53-as busz XII. ker-i végállomásánál levő teret Mindszenty József bíboros hercegprímásról nevezi el a XII. kerületi Önkormányzat.

A tér megáldására ekkor kerül sor.

A szervezők nevében Dobai Miklós

*** ********************************************

MSZP: Tönkretesszük azt a falut, mely átveszi az Árpád-sávos zászlót
Gúr Nándor: oda csap, ahova köll2007-08-16 12:07 Barikád.hu

Gúr Nándor: oda csap, ahova köll
Gúr Nándor:
oda csap, ahova köll
A cigányok szervezett szavaztatásával megválasztásra került Gúr Nándor MSZP-s képviselő megfenyegette borsodi választókerületének falvait: amelyik település átveszi a Jobbik által felajánlott, Árpád-házi zászlót, az megnézheti magát. Három falu visszariadni látszik.

Az Árpád-év keretében indított missziót a Jobbik Magyarországért Mozgalom: átadnak egy harci zászlót minden településnek, amelyik ezt igényli. Így volt ez államiságunk 1000. évfordulója kapcsán is, csak akkor a millenniumi zászlót az állam adományozta - igaz, egy jobb kormány idején. Akkor Nemeskürty István kormánybiztos, most Szegedi Csanád Jobbik-alelnök irányítja a zászlóátadásokat.

Perkupa, Varbóc és Szögliget három erősen jobboldali borsodi falu Szendrő város mellett. Ezek a falvak még június elején kértek zászlót, miután testületi ülésen határoztak erről. Augusztus 18-án (most szombaton), egy napon vették volna át Szegedi Csanádtól egy egész napos ünnep keretében.

Gúr Nándor, a terület országgyűlési képviselője azonban teljesen kikelt magából, s megfenyegette a polgármestereket, hogy amelyik település átveszi a Jobbiktól az Árpád-sávos zászlót, azt a falut tönkreteszi. Tönkreteszi, mert ő azt megteheti, hiszen ők vannak hatalmon, és egy telefonjába kerül, hogy az összes állami pénzt megvonják ezektől a falvaktól. Felszólította a polgármestereket, hogy soron kívül hívják össze önkormányzati testületüket, és - korábbi határozatukat felülbírálva - utasítsák vissza a zászlót. Mindezt kendőzetlenül egy önkormányzati képviselő tudatta a Jobbikkal a minap.

Perkupa polgármestere ezután telefonon tájékoztatta az új döntésről Szegedi Csanádot. Kellemetlenül érezte magát, mint mondta, nagyon sajnálja, kényszerhelyzet volt, többet nem beszélhet róla. A település felelős vezetőjeként ezt kellett tennie - ezt már a barikád.hu teszi hozzá.

Gúr Nándor, a BAZ megyei 8. választókerület MSZP-s országgyűlési képviselője 2006-ban 3 db (!) vokssal verte meg Molnár Oszkárt, a Fidesz-KDNP jelöltjét. A helyiek tényként kezelik, hogy a cigányok szervezett szavaztatásával került megválasztásra, csak ezt még senki sem merte megírni.

Az effajta módszerek nem ismeretlenek a szocialisták háza táján: emlékezhetünk, amikor Veres János jelentette ki egy hangfelvételen, hogy az egyes települések támogatása attól függ, milyen eredmény születik az országgyűlési választások második fordulójában. Egy másik esetben Lamperth Mónika szavaira emlékezhetünk, amikor egy kiszivárgott hangfelvételen (úgy tűnik, ezekkel nincs szerencséjük) így fogalmaz: "Én olyan javaslatot fogok a frakciókkal való egyeztetés után a kormány elé terjeszteni, ami a kormánypárti politikusoknak és a szocialista politikusoknak erős lehetőséget és mandátumot ad a regionális területfejlesztési tanácsban."

barikád.hu

*** ********************************************

Nimród-Atilla-Árpád vérei, Kárpát-medencei ősnépeink!

Ellenségeink kivetették hálójukat és Hazánk ennek szorításában vergődik.

Nehéz szervezetlenül hathatósan védekeznünk. Akadémiánk, kormányunk nem a népünk támasza, védőpajzsa. Magunkra maradtunk és karizmatikus vezető nélkül csak tántorgunk a jobb- és a baloldali pártok ígéreteinek, hazugságainak bedőlve, egyik kiábrándulásból a másikba esve, mindentől megcsömörödve, már nem működnek bennünk nemzetmegtartó erőink sem. Elfogadtuk az évszázadok óta hirdetett bűnös nemzeti vezeklés eszmerendszerét, mondva: "Nagypéntek nélkül nincs feltámadás".

Még élünk, még létezünk mindenbe beletörődve, ellenségeink pedig ügyesen kihasználják bizonytalanságunkat, tétlenségünket, védtelenségünket. Ők már évszázada megírták, állami pénzen világgá kürtölték és minden tudományos intézményt megtömtek hazug, kitalált őstörténetük meséivel, a dákó-román Kárpát-medencei őshonossággal, a Nagy-Morva Birodalom meséjével, és azzal a mítosszal, mely szerint az indoeurópai népek, az európai és a világ civilizációjának megteremtői, minket pedig ennek pusztítóiként, kiirtásra szánt, alja, értéktelen, megtűrt, csak igahúzásra alkalmas kis népnek tüntetve fel.

Pedig Istenem, mennyire más a valóság! A Magyar Tudományos Akadémia tiltakozása ellenére, A Magyarságtudományi Intézet kezdeményezésére, 25 történész tudósunk a legújabb kutatásokra támaszkodva megírta őstörténetünket, bizonyítva a finnugor elmélet tarthatatlanságát, népünknek, öntudatot, bizalmat, büszkeséget adva. Kétségbeesett sikollyal bele kiáltva a sötét elmúlás rémébe, hogy nincs minden elveszve! Él még a magyarok Istene, Aki nem hagyta el hűséges népét, de nekünk is tennünk kell valamit. Fogadjuk el Mécs László papköltőnk versének sorait és éljünk ennek igazságával.

"Egy magyar az semmi,
száz magyar az semmi,
millió magyar, ha összefog,
megmozdul a föld
s új pályán kezd futni."
        Mécs László


Fogjunk össze, támogassuk a Magyarságtudományi Rajzolatok című tanulmány magyar és angol nyelvű kiadását. Ez a könyv helyreállítja, visszaállítja Hunyadi Mátyás óta elveszett önbizalmunkat, elvesztett nemzettudatunkat, amely Trianon közvetlen következménye.

A mű magyar része már kész, most van folyamatban angolra fordítása, hogy ezen keresztül megismertethessük a világgal: többek vagyunk, mint kiirtásra szánt szolganép. Ha a könyvben írott igazságot és tényeket megismertethetjük a világgal, akkor nemzetünk egész biztosan más elbírálásban részesülne. Barátokat is lelhetnénk a nagyvilágban, és e könyv lehetne nemzeti önvédelmünk fegyvere, mivel a kardot már kicsavarták kezünkből.

Elhomályosíthatnánk a szlávok, szerbek, angolok, franciák, oroszok, amerikaiak, Habsburgok és saját Akadémiánk őstörténetünkkel kapcsolatos állításait, hazug híreszteléseit, alapot adva a becsületre és tisztességre épült ezer éves Szentkorona - tan visszahelyezésének, amely megmenthetné nemzetünket és az erkölcstelenségbe, az anyagi javak élvezetébe süllyedt világot is. A Mária jelenések állandó hivatkozásai szerint, ez a magyar küldetés.

Tisztelettel fordulunk Önökhöz, hogy bőkezű adakozásukkal segítsék e nemzetmentő, önazonosságunkat visszaadó mű nagyobb példányszámban való
megjelentetését.

A várakozást, a tétlenséget, a nemzethalált sirató tehetetlenséget pedig végre váltsa fel egy lelket, önbizalmat melengető és a jövőbe tekintő cselekvő akaraterő, igyekezet.

Segíts magadon, az Isten is megsegít!
Tisztelettel:

Botos László

MAGYARSÁGTUDOMÁNYI INTÉZET
Visit our Website:
www.magtudin.org

A könyv kiadásához védnököket keresünk. A védnöki díj külföldieknek 100 USA dollár, kárpátmedencei testvéreink védnöki díja 25 USA dollár értékben.
Akik védnökséget vállalnak azok neve a könyvben lesz megörökitve. (A védnöki díj nem foglalja magában a könyv árát.)
A könyv vételára 50 USA dollár. (Kárpátmedenceieknek - 25 USA dollár értékben.) Köszönettel vennénk vásárlási igényük bejelentését is, s azt, hogy magyar, vagy angol nyelvű könyvet szeretnének.
A védnöki díjakat és a könyvrendeléseket kérjük a következő címre küldeni, csekk vagy bankátutalással:

Magyarságtudományi Intézet (László Botos)
107 Pasadena Ave.
Groton, NY 13073 USA

Bankszám: 021305991-14-100-679124 (Magyarságtudományi Intézet)
        The First National Bank of Groton
        Groton, NY 13073 USA

Kárpátmedencében: Az átutalást jelölje meg az alszámla címével: Magyar-Hun Bizonyságok
A számla tulajdonosa: Magyarok Világszövetsége
A számla száma: 10300002-20102159-70693285
A bank neve: MKB - Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Budapest
A bank címe: H-1056, Budapest, Váci u. 38
SWIFT CODE: MKKBHUHB

Az adomány az adóból levonható.

Egyúttal kérjük, hogy jelen Felhívást ismerőseinek, barátainak is továbbítani szíveskedjék, ezzel is elősegítve e mű sikerét. Ha a többek által továbbított Felhívás esetleg többször is megérkezik ugyanarra a címre, elnézésüket kérjük.

Támogatásukat előre is köszönjük azzal a jóleső tudattal, hogy e könyv támogatói segítik egy új, igaz magyar történelemszemlélet kialakítását.

Tisztelettel
A Magyarságtudományi rajzolatok írói nevében közli
Botos László

ÍRÓI
Aradi Éva dr.: A fehér hunok története
Balogh Sándor dr.: Kimagasló egyéniségeink
Bárdi László dr.: Az ázsiai hunok története; Az ujgurok korai történelme
Borbola János dr.: Egyiptomi hieroglifák magyar olvasata
Botos László: A magyar hadjáratok és a kereszténység felvétele; Királygyilkosságok; Trianon
Bunyevácz Zsuzsanna dr.: A Szent Grál vérvonala; Grál királyok országa
Érdy Miklós dr.: Atilla hunjai (ásatási bizonyítékok)
Friedrich Klára: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás
Grandpierre Attila: A szittyák
Hegedűs György: Egyiptom
Horvath Imre: Őseink üzenete
Imre Kálmán: A hurriták és a szabirok
Juhász László: Hungarocidium
Lánszki Imre dr.: Pilis...
Lipták Béla dr.: Közép-Európa rákja -- Trianon
Marton Veronika: A partusok; A sumirok
Molnár V. József dr.: László, Attila karizmájának örököse; László táltossága
Nógrády Mihály: Kik vagyunk mi magyarok?
Obrusánszky Borbála dr.: A déli hunok kutatásának legújabb eredményei
Radics Géza: Az inkvizíció
Rekettyés Mária dr.: A magyar Pálosok története
Szakács Gábor: Szabadságharcaink
Timaru-Kast Sándor: A kelták és a magyarok
Tomory Zsuzsa: Őshazánk a Kárpát-medence; Az avarok ; Szerves magyar nyelvtudomány; Ősnépeink jelenléte Európában és a brit szigeteken
Vértessy György dr.: A hun-avar azonosság kérdése
Vetráb József Kadocsa: INSVLA PILIS - A Pilis rejtély nyomában

2007(1707).08.16

Hírháló achívum CD
Varga Domokos György honlapja
Egységben a Szent Koronával!
Dobogó
Hírháló archívum CD
Programajánló!
Székely miatyánk
Magyar Arcképcsarnok
Nemzeti Hírháló blog
Egységben a Szent Koronával!
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédő Alapítvány

Újra Zenit TV
Erdélyi tájakon
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343
Hírháló rádió

 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
Hirdetésfeladás
*Név:
*Email:
*Kategória:
Telefon:
Helység:
Ár:
*Hirdetés szövege:
 
A hírlevelekben megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
Nyomtatás | Hozzászólások | Szerintem | Hírküldés | Vendégkönyv
Feliratkozás | Leiratkozás | Szüneteltetés | Nagyobb betű | RSS | Levelezőlistánk