"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"


MEGHÍVÓ

A Szent Korona Szolgálatban összefogott szervezetek tisztelettel hívják a sajtó és a médiák érdeklődő képviselőit a BRFK-n bejelentett, hivatalos sajtótájékoztatójukra.

A tájékoztató témaköre:
1. Szándékaink, törekvéseink, és céljaink pontos, világos meghatározása.
2. Mindezekkel kapcsolatos feladataink, módszereink, munkavégzésünk ismertetése.
3. Előadók: Dr. Halász József, Dr. Feledi István, Dr. Bene Gábor.
4. Feltett kérdésekre válaszolnak még, a Szolgálatban összefogott szervezetek képviselői.

Időpont: 2007. augusztus 24. péntek, de. 11 óra.
Helyszín: Budapest. VI. ker. Nyugati tér. (az óra alatt)

Mindenkit szeretettel várunk

Vass István
NaHÖK
Főszervező"A nagy világon e kívül,
Nincsen számodra hely,
Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell."


M E G H Í V Ó
Tisztelettel és szeretettel meghívjuk
Önt és Kedves Családját
az
AGÁRDI ORSZÁGZÁSZLÓ
VISSZAÁLLÍTÁSÁNAK ALAPKŐLETÉTELÉRE

Az ünnepség helyszíne : Agárd,
( Balatoni út - Szövetkezetek útja - Ősz u. által határolt, a Csutora étteremmel szembeni hrsz:4455/10 terület, )
az - egykori - Országzászló eredeti helyszíne.
Az ünnepség időpontja : 2007. augusztus 25. (szombat) 11 óra
Köszöntő
Dr. GALLA JÁNOS
a HEGYVIDÉKI Trianon Társaság tagja, a Magyar - Osztrák - Bajor Társaság elnöke
Ünnepi beszédet mond
T Ó T H I S T V Á N
p o l g á r m e s t e r
AGÁRDI ORSZÁGZÁSZLÓ EGYLET*** ********************************************

Siklósi András
Röpirat a tarthatatlan cigányvérengzések
s a fokozódó cigánybűnözés ellen


    Zsebtolvajlás, lopás, rablás, nemi erőszak, fenyegetés, rasszista gyűlöletkeltés, megveretés, gyilkosság, lincselés stb. Még felsorolni is nehéz lenne azt a sokféle bűnt és törvényszegést, amit cigányok és cigánybandák követnek el a békés magyar lakosság ellen országszerte, de különösen bizonyos megyékben s a fővárosban. Természetesen mindez korántsem honi jelenség csupán, hiszen Finnországtól Franciaországig sokfelé előfordulnak hasonló események egész Európában, s valamennyinek közös jellemzője, hogy egyre durvább, gátlástalanabb módon hajtják azokat végre, s a hatóságok rendszerint képtelenek megfékezni a konkrét cselekményeket, vagy elejét venni a tragikus fejlemények kibontakozásának. Láthatjuk tehát, hogy a cigánysággal (a "roma" megnevezést helyből ellenzem és elutasítom, akárcsak a buzik és leszbikusok "meleggé" becézését!) mindenütt súlyos gondok vannak, társadalomba illesztésük (integrálásuk) sehol sem járt eredménnyel, sőt jószerivel még tervek, programok sem léteznek a cigánykérdés megoldására. Persze eszemben sincs most más országok problémáit elemezgetni, éppen elég nekünk a saját bajunk. Csak jelezni kívántam, hogy másutt sem mennek simán a dolgok, noha az is bizonyos, hogy a helyzet magyarországihoz fogható elmérgesedésére, katasztrofális elburjánzására egyéb régiókban eddig még nem találtam példát.
    Régen, ha egy darutollas csendőr végigment a cigánysoron, akkor hanyatt-homlok menekültek előle azok, akiknek vaj volt a fején. (Most 3-4 rendőr sem merészkedik be a veszélyesebb területekre, mert fél, hogy atrocitások érik.) Akkoriban még tekintélye volt a hatóságnak, s a barna bőrű lókötők tudták, hogy nemtelen viselkedésükért a törvény szigora lesújt rájuk. Persze genetikai adottságaik, hagyományviláguk okán akkor sem váltak szentekké, vagy az erkölcs és igazság bajnokaivá, de legalább igyekeztek meghúzni magukat egy-egy komolyabb bűncselekmény után. Azóta nagyot fordult az idő kereke, s bizony mára minden megváltozott, ámde korántsem az előnyére. Immár felső szinten is bevezették (lásd Kuncze Gábor!) a "megélhetési bűnözés" álságos fogalmát, sőt nyilvánvalóvá tették, hogy a gaztettekért nem jár arányos megtorlás, olykor még enyhe elmarasztalás sem, így aztán szép lassan elszabadult a pokol. Ne legyünk annyira naivak, hogy mindez véletlenül történt, s nem valami tudatos provokáció áll a háttérben. A kérdés csak az, hogy kiknek áll érdekében ellenünk uszítani a cigányságot, vajon kik azok, akik velük végeztetik el a "piszkos munkát", hogy a "rebellis magyarságot" megfélemlítsék, és térdre kényszerítsék, sunyi térfoglalásuk érdekében? Mert az bizonyos, hogy önmaguktól a cigányok sohasem merészkednének ilyen elvetemültségekre, ha nem éreznének maguk mögött ekkora bíztatást, ilyen hatékony védőernyőt, ami biztosítja számukra a bűnhődés nélküli bűnözést.
    Nem titok, hogy népünket a globalizációs erők halálra szánták, és végleg ki akarják irtani, hogy hazánkat megszerezzék a nemzetközi zsidóság számára, mint új cionista központot, ahonnan végrehajthatják sötét világuralmi, sátáni világgyarmatosító törekvéseiket. Sajnos a mi fajtánkhoz hasonlító jámbor, béketűrő népséget sehol másutt nem találhatnak a földgolyón, ezért szemeltek ki bennünket megszállandó és elpusztítandó alanyként, a cigányságot pedig immorális eszközként gyalázatos terveik végrehajtására. Szó sincs tehát arról, hogy a zsidók a legparányibb mértékben is rokonszenveznének a cigányokkal, csupán jól felfogott érdekükben használják ki őket, majd ha a mór megtette a dolgát, kíméletlenül leszámolnak velük is. Ha a buta cigányok csak halványan sejtenék, mire használják őket, aligha lennének partnerek ebben a szörnyű holokausztban, ebben a megbocsáthatatlan, véres népirtásban. Nekik azonban fogalmuk sincs semmiről, csak élnek a maguk erkölcstelen, primitív módján. Ez persze nem menti fel őket tetteik következményei alól, viszont a fő felelősség mindenképpen a felbujtó zsidóságot terheli. Jó, ha a nemzeti oldal tisztában van mindezzel, ha a cigánykérdésről beszél, vagy annak gyakorlati megoldásához kíván látni.
    Kiss Norbert agyonverése, Szögi Lajos gyermekei előtti meglincselése, a zámolyi gyilkosok külföldre engedése, a makói kislány brutális megerőszakolása és fölgyújtása - csak néhány minta az utóbbi évek legkirívóbb eseményeiből - világosan mutatják, hogy alapvető baj van a hatóságok hozzáállásával, s azt is, hogy az imént megfogalmazott gondolataim szóról szóra igazak. Nagyon szomorú s egyben tragikomikus is, hogy mindezen jelenségek ellen magánszemélyeknek és civil szervezeteknek kell tiltakozniuk s tüntetniük, jogos önvédelmünk végett, mert az országgyűlés, a végrehajtó szervek, ill. a sajtó következetesen elhanyagolják feladataikat. Azt hiszem, közülünk senki nem óhajt indokolatlan vendettát, drasztikus megtorlást, de valamennyien megköveteljük a méltányos igazságtételt, az elkövetők és felbujtóik földerítését és elítélését. E nélkül nem létezhet semmilyen jogállam, e nélkül hazánk a zsidó- és cigánybűnözés melegágyává válik, e nélkül totális erkölcsi fertő és káosz harapódzik el, s a lakosságunk - egyéb eszközök híján - nemkívánatos önbíráskodásokra kényszerül!
    Minden tisztességes magyar és nem-magyar közös érdeke, hogy a legoptimálisabban megoldjuk a cigánykérdést. A munkához s a tanuláshoz, ezáltal a fölemelkedéshez való lehetőségük eddig is adott volt. Nem a mi hibánk, hogy nem tudtak vagy nem akartak megfelelően élni vele. Most is csak azt mondhatom: minden jog és lehetőség, ugyanakkor kötelesség is illesse meg őket, ami a magyar anyanemzet tagjainak jár, azonban elleneznünk kell bármiféle "pozitív diszkriminációt", többletjogot vagy kivételezést önnön hátrányunkra. A mi célunk nem az ő határtalan ajnározásuk, hanem a saját nemzetünk megmentése és fölvirágoztatása; s ha ebben a cigányság partnerünkké válik, akkor békében élhet velünk, ha azonban nem felel meg elvárásainknak, akkor semmi keresnivalója sincs Magyarországon. Akkor takarodjon innen a háttérből súgó rossz szellemeivel együtt, talán éppen a rendkívül "toleráns", "demokratikus" és "antirasszista" Izraelbe! Ott majd megismerheti közelebbről Jehova (Jahveh) derék népének vendégszeretetét. Fölszólítom a cigányság vajdáit és vezetőit a föntiek tudomásulvételére, s az irányításukkal kibontakozó belső megtisztulásra. Ugyanakkor fölszólítom a magyar nemzetet is az önszerveződésre, a valódi rendszerváltás végrehajtására, majd a törvényes és alkotmányos keretek megteremtésével a cigánybűnözés visszaszorítására, s a cigánykérdés megnyugtató megoldására.

Megjegyzés: Ez az írásom a Magyar Önvédelmi Mozgalom (MÖM) 2007. aug. 23-i kecskeméti tüntetésére készült, egyetértésem s a kárvallottak, áldozatok iránti részvétem jegyében. Remélhetőleg akad majd valaki, aki felolvassa helyettem. Sajnos személyesen nem lehetek jelen az eseményen, mert ugyanebben az időben Szegeden tartok előadást egy fontos közéleti témában. Közlöm még, hogy a MÖM kezdeményezésével az általam vezetett Turul Szövetség is szolidaritást vállal.

*** ********************************************

Jobbik: az erdélyi magyarok példát mutattak a cigánybűnözés elleni fellépésből
2007-08-22 20:01 Barikád.hu

Tömegverekedéshez vezetett Erdélyben a cigánybűnözés, miután a magyarok megelégelték, hogy a cigányok rendszeresen lopják a terményeiket. A mintegy 150 magyar és 200 cigány összetűzésére szerda hajnalban került sor a Brassó megyei Apácán, ahol a helyi magyarság közös fellépéssel próbálta elejét venni a további fosztogatásoknak.

Az önvédelmi reakció előzménye az a felismerés volt, hogy a hatóságok képtelenek megakadályozni a cigányok által a faluban elkövetett sorozatos bűncselekményeket, sőt a bűnöző cigányok számára a terményre vigyázó biztonsági őr sem akadály: őt az 5 cigány elkövető a tömegverekedést kiváltó tolvajlás során megverte. A barikad.hu szerkesztősége az apácai események kapcsán Bíber József Tibort, a Jobbik cigánybűnözéssel foglalkozó alelnökét kérte helyzetértékelésre.

Alelnök úr! Milyen következtetések vonhatók le abból, hogy Apácán immár nem cigányok egymás közti csetepatéja, hanem magyarok és cigányok összetűzése következett be?

A Brassó megyei események azt a már jó ideje hangoztatott álláspontomat támasztják alá, mely szerint a cigánykérdés kezeletlensége hasonló etnikai zavargásokhoz vezethet Közép-Európában, mint amely a közelmúltban borította lángba Franciaország egyes városait. Arról van szó, hogy létezik egy egyre növekvő számú cigány populáció Magyarországon, Szlovákiában, Romániában, amelynek közös jellemzője, hogy a fent említett országok jogrendjébe, a többségi nemzet szokásrendjébe sehol nem képes, sőt nem hajlandó beilleszkedni. Ebből származnak a konfliktusok.

De az Apácán történtek másra is rávilágítanak: a cigánybűnözés határokon átívelő jelenség, hiszen egyformán elszenvedői a magyarok, a szlovákok és a románok is olyannyira, hogy a Maros megyei Hadréven pár éve magyarok és románok közösen űztek ki 14 bűnöző cigány famíliát a falujukból. Nem nehéz elképzelni, hogy milyen életvitelt folytattak az ottani cigányok, ha a történelemben eddig példa nélkül álló módon magyar-román "egységfrontot" sikerült összekovácsolniuk!

Ön szerint mi a megoldás a cigánybűnözés ellen?

Az biztos, hogy a pozitív diszkrimináció nem. Ez egyébként is magyarországi specialitás, hiszen az Európai Unió minden más országában elfogadhatatlan, hogy egy kisebbséget etnikai alapon kedvezményezett helyzetbe hozzon bárki is a többi nemzetiség rovására. Ez abszurdum, teljességgel megengedhetetlen, ráadásul azt a hamis képzetet kelti a cigányságban (mert hisz róluk van szó), hogy törvények fölött állóként bármit megtehetnek. Lophatnak, rabolhatnak, lincselhetnek. Rá kell őket döbbenteni arra, hogy ez nem így van. Lejárt az ideje a türelemnek: ha 600 év nem volt elég a szép szóval való meggyőzésükre, akkor teljesen fölösleges továbbra is kizárólag ezzel próbálkozni.

Tetszik nekik vagy nem: a cigányság beilleszkedni nem akaró hányadát kényszeríteni kell a civilizált együttélésre, ha szükséges, akár karhatalommal. A felvidéki cigánylázadást 3 nap alatt "lerendezte" 2500 szlovák kommandós és katona, azóta hasonló eset, tömeges fosztogatás, rablás nem fordult elő Szlovákiában, ami arra utal, hogy a bűnöző cigányok elleni fellépésben a rendfenntartó alakulatok elrettentő erejű beavatkozásának nincs alternatívája.

A karhatalmi eszközökön túl mire van szükség?

Ugyanilyen fontos a magyar közösségek "öntudatra ébredése" is: ha úgy látják, hogy sem a törvény, sem a hatóságok nem védik meg őket, akkor fogjanak össze, és szálljanak szembe azokkal, akik a normális emberi életüket lehetetlenné teszik. Akadályozzák meg a cigánybűnözést, védjék meg javaikat, ha kell, kényszerítsék arra az élősködőket, tolvajokat, rablókat, hogy felhagyjanak a jogkövető többség terrorizálásával.

Még nem késő!

(barikád.hu)
Kapcsolódó cikkek:
Tettenérték a cigányokat - több száz fős verekedés
Bíber szerint oktatni kell a cigánybűnözést

*** ********************************************

Kedves Német Barátaim!

Figyeljetek Magyarországra! Magyarország nem szabad ország!

   A mellékelt soproni Páneurópai Piknik igaz története című levelem elküldtem a Magyar Távirati Irodának, több hírportálra feltettem, de a "magyar" média számára ez egyáltalán nem hír. Egyedül a valódi nemzeti érzelmű Magyar Világ című hetilap közölte a levelet.

   A szóban forgó levélben elfelejtettem említeni, hogy Németország egyesítése előtt mély együttérzéssel viseltettünk a kegyetlenül kettévágott, egyrészt óriási lágerré alakított nemzetük iránt. A Német nemzet egyesítése soha nem múló örömöt, de csupán átmeneti elégtételt jelentett számunkra, hiszen a mi ártatlan, emberszerető nemzetünk minden valós indokot nélkülözve még mindig 5 részre van darabolva. 87 évvel ezelőtt, 1920. június 4- én, de mintha tegnap történt volna, Trianonban a félrevezetett franciák, valamint nemzetközi bűnszövetkezetek segítségével a megfontolatlan, kapzsi népek, előre megfontolt, aljas szándékkal az emberiség történetének egyik legnagyobb, a teljes jóvátételig soha el nem évülhető gyalázatát követték el. - A történelem vértől szennyezett tányérjára tették a nemes lélekkel megáldott, gyönyörű nemzetem és a régen dédelgetett skizofrén vágyuk beteljesedésétől örömittasan a hiénákon túltéve nemzettorzóvá marcangolták. Leszaggatták a hazám 2/3 - át és a 21, 3 millió lakosból 13, 3 milliót a tetten ért bűnelkövető érzéséből táplálkozó gyűlöletes idegen uralom alá vonták. (A jelzőt bizonyítják a régebbi gyilkosságokat felváltó jelenlegi magyarverések, az autonómia és a kiteljesedett kisebbségi jogok hiánya.
   Ez nem maradhat így! Nem - nem, soha! Igazságot Magyarországnak is!
   Fájdalmunkat kénytelenek vagyunk önökkel is megosztani, hiszen Magyarországon a szovjet megszállás megszűnése ellenére sem volt valódi rendszerváltás és ügyes praktikákkal 1989 óta is folyamatosan idegenszívűek és lakályaik uralkodnak nemzetünk felett, akiknek eszük ágában nincs a Trianoni gyalázat miatt jóvátételért nemzetközi bírósághoz fordulni. Ehelyett a megmaradt nemzeti kincseket, a még meglévő magyar földet is idegen kézre játsszák. A rendszerváltást és az oroszok által ránk kényszerített, mai napig használatos idegen alkotmány helyett a hatálytalaníthatatlan, a nemzet érdekét előtérbe helyező, a hatalommal való visszaélés esetére az ellenállás jogát kimondó ősi alkotmányát követelő ártatlan magyarokat a saját nemzeti ünnepünkön (2006. október, 23.) kardlapoznak, brutálisan szétvernek.

   Német Barátaink, segítsetek a magyarság fájdalmát világgá kiáltani!

   Önöknek sok boldogságot, az egyesített Német Nemzetnek sok sikert kívánok!

   Tisztelettel: Kőműves Géza, a soproni Páneurópai Piknik egyik fő szervezője, az Új Magyar Vérszövetség egyik élenjárója, tiszteletbeli elnöke, Magyarország, 9400 Sopron, Puttonyos köz 8.
Email: apor45@freemail.hu

Sopron,2007-08-16

2007(1707).08.22

Hírháló achívum CD
Varga Domokos György honlapja
Egységben a Szent Koronával!
Dobogó
Hírháló archívum CD
Programajánló!
FEKETELISTA
Székely miatyánk
Magyar Arcképcsarnok
Nemzeti Hírháló blog
Egységben a Szent Koronával!
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédő Alapítvány

Újra Zenit TV
Erdélyi tájakon
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343
Hírháló rádió

 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2Hirdetésfeladás
*Név:
*Email:
*Kategória:
Telefon:
Helység:
Ár:
*Hirdetés szövege:
 
A hírlevelekben megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
Nyomtatás | Hozzászólások | Szerintem | Hírküldés | Vendégkönyv
Feliratkozás | Leiratkozás | Szüneteltetés | Nagyobb betű | RSS | Levelezőlistánk