X-Account-Key: account23 X-UIDL: 0000042b45a506cf X-Mozilla-Status: 0001 X-Mozilla-Status2: 00000000 X-Mozilla-Keys: Return-Path: X-Original-To: hirktr@netexpert.hu Delivered-To: hirktr@netexpert.hu Received: from localhost (localhost [127.0.0.1]) by netexpert.hu (Postfix) with ESMTP id CE2B9110020 for ; Fri, 31 Aug 2007 09:14:38 +0200 (CEST) Received: from netexpert.hu ([127.0.0.1]) by localhost (NetExpert [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with ESMTP id 25268-03 for ; Fri, 31 Aug 2007 09:14:32 +0200 (CEST) Received: from mail.hirhalo.net (huszt.hirhalo.net [195.228.254.172]) by netexpert.hu (Postfix) with SMTP id E62CE11001E for ; Fri, 31 Aug 2007 09:14:26 +0200 (CEST) Received: (qmail 30534 invoked by uid 33); 31 Aug 2007 06:50:49 -0000 Date: 31 Aug 2007 06:50:49 -0000 Message-ID: <20070831065049.30533.qmail@mail.hirhalo.net> To: KTRhir Subject: [Dokumentum] Baloldaliak es keresztenyek kozos fellepese - Magyarorszag 2007 osze - Nyilt level Ofennsege a Magyar Neptol From: Nemzeti Hirhalo Reply-To: Nemzeti Hirhalo MIME-Version: 1.0 X-Mailer: Hirhalo 1.8 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-2" X-Virus-Scanned: by amavisd-new-20030616-p10 (Debian) at netexpert.hu X-Spam-Status: No, hits=-3.7 tagged_above=-999.0 required=3.5 tests=ALL_TRUSTED, AWL, BAYES_00, FUZZY_CPILL, HTML_30_40, HTML_MESSAGE, MIME_HTML_ONLY, NORMAL_HTTP_TO_IP X-Spam-Level: Hirhalo Hirlevel

 

Programajánló (péntek-szombat) program beírás: www.minden-ami-magyar.hu/prg/
1. 08-31, 20:00 KÁRPÁTIA koncert Vecsésen
2. 09-01, 17:00 Demonstráció a terrorizmus ellen, a békéért
3. 09-01, 18:00 dr. Varga Tibor jogtörténész előadása

"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"
A Magyar-Osztrák-Bajor-Baden/Württembergi Társaság
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
ERZSÉBET KIRÁLYNÉ
emlékére rendezett ünnepségre.


- Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach -

bajor hercegnő, - Sisi - 170 évvel ezelőtt 1837. december 24-én született. Első látogatása Magyarországra 150 évvel ezelőtt történt. 140 éve 1867. június 8-án a - kiegyezést követően - Erzsébetet magyar királynévá koronázták a budai Nagyboldogasszony templomban.

2007. Az Árpád-házi Szent Erzsébet-emlékév mellett - Erzsébet királyné-emlékéve is.
Az ünnepség helyszíne: Budapest, I. kerület Döbrentei tér, SISI szobor (Erzsébet híd budai hídfő)
Beszédet mond: F a r k a s  M á r t a  a Magyar-Osztrák-Bajor-Baden/Württembergi Társaság tagja a Saxlehner Egyesület ügyvezetője
Időpont: 2007. szeptember 7. 19 óra.
Mindenki hozzon magával mécsest vagy gyertyát!


*** ********************************************

Baloldaliak és keresztények közös fellépése egy igazságosabb és testvériesebb társadalomért
Budapest, 2007. augusztus 31.

   Igazságosabb és testvériesebb társadalomért címmel szeptember 11-én konferenciát rendeznek Budapesten a Központi Papnevelő Intézetben. A szervezők célja, hogy feltárják és megjelöljék azokat a baloldali és katolikus szociális-etikai értékeket, amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy kiutat mutassanak az ország erkölcsi-politikai-társadalmi válságából.
   A tanácskozást, melynek két főelőadója Gazsó Ferenc professzor, az MSZP Társadalompolitikai Tagozatának tiszteletbeli elnöke, és Goják János professzor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Iustitia et Pax Bizottságának főtitkára, a Magyar Szociális Fórum és Szociális Kerekasztala kezdeményezte, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szakbizottsága pedig társadalmi felelősségének tudatában felkarolta. Társszervezője a Professzorok Batthyány Köre, valamint a Konrad Adenauer Alapítvány, amely egyben a rendezvény támogatója is.
   A konferencia szervezői rendezvényükkel olyan értékrendet és modellt kívánnak felmutatni, amelynek alkalmazása elősegítheti a szellemi és erkölcsi kibontakozást, és az állampolgárok igazságosságon alapuló anyagi gyarapodását. Arra hívják nyitott és vitára is módot nyújtó tanácskozásuk résztvevőit, hogy az egyetemes emberi jogok és a demokrácia követelményeinek érvényesítésén keresztül mutassanak kivezető utat a társadalmi-politikai-erkölcsi válságból. A szociális igazságosság elvének jegyében erősítsék a megrendült társadalmi kohéziót és a nemzeti együvé tartozás tudatát. A közjó érdekében segítsenek felülemelkedni a politikai és ideológiai ellentéteken.
   A tanácskozás Dr. Náray-Szabó Gábor akadémikus megnyitójával veszi kezdetét, és Dr. Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum szervezőjének zárszavával ér véget. Felkért hozzászólók Dr. Szabó Endre, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, Ángyán József professzor, egyetemi tanár és Szalay István tanszékvezető főiskolai tanár.
   A rendezvényt sajtónyilvánosság előtt tartják, német szinkrontolmácsolással. +++

Mellékelten csatoljuk a részletes programot tartalmazó meghívót.

Sajtókapcsolat: Dr. Simó Endre 06 30 592 73 71 és Broczky Beáta 06 30 371 60 12Magyar Szociális Fórum
Professzorok Batthyány Köre

Az igazságosabb és testvériesebb társadalomért

a Magyar Szociális Fórum, a Konrad Adenauer Alapítvány és a Professzorok Batthyány Köre
konferenciája

Időpont: 2007. 09.11.
Helyszín: Központi Papnevelő Intézet
(1053 Budapest, Papnövelde u. 5-7.)

Program
15.00 Regisztráció
15.30 Sajtótájékoztató
16.10 Megnyitó
   Dr. Náray-Szabó Gábor akadémikus, professzor, Professzorok Batthyány Köre elnöke
16.15 Köszöntő
   Hans Kaiser, volt miniszter, a KAS budapesti képviseletének vezetője
16.30 A társadalomszervezés elvei az Egyház társadalmi tanításában Dr. Dr. Goják János professzor, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, MKPK Iustitia et Pax Bizottsága főtitkára
17.00 Hatékony társadalomszervezés, nagyobb társadalmi igazságosság Dr. Gazsó Ferenc professzor, Budapesti Corvinus Egyetem
Felkért hozzászólók:
   Dr. Szabó Endre elnök, Nagycsaládosok Országos Egyesülete
   Prof. Dr. Ángyán József egyetemi tanár, Gödöllői Szent István Egyetem
   Dr. Szalay István tanszékvezető főiskolai tanár, Szegedi Tudományegyetem
18.00 Kávészünet
18.30 Vita
19.10 Zárszó
   Dr. Simó Endre közgazdász, újságíró, Magyar Szociális Fórum
   Moderátor: Broczky Beáta hivatalvezető, MKPK Iustitia et Pax Bizottsága
19.30 Fogadás

Részvételi szándékát kérjük, jelezze!
Tel.: +36 1 487 50 10
E-mail: schmidt.marta@adenauer.hu

*** ********************************************

Magyarország 2007 ősze

Ember! Különösen Te, kedves fiatal!
Nézz előre, vár a jövő "szépen emberül"
Itt áll az ország hadiállapotban..Ez nem fajok, nemzetek harca

A tisztesség küzd a gazemberség ellen - a tiszta szó a hazugság ellen, A jóság a gonszság ellen, a bölcsesség a butaság ellen. -- Karinthy Frigyes - akinek felesége, így gyermekei is zsidók voltak, saját magában is volt zsidó vér - írta: "Üldözik a zsidókat, mert azt mondják önzők, csalnak, kivételezők, győlölködők.. Üldözzék az önzést, a csalást, a kivételezést, a gyülölködést, és jaj a zsidóknak, ha azok"

Jaj a magyaroknak, s minden nemzetbélinek, aki csal, lop, hazudik, potyázik, gyűlölködik. A Kárpát-medencében, Magyarországon többé nyugalmat nem talál. A sok jószándékú ember -- felnőttként -- elsősorban a saját hibáját megkeresve, azon változtatva - megteremti itt végre valóban Mária-országát, az anyák, a tudásból eredő megértés és a megértésből fakadó szeretet hazáját. Tiszta, tisztessége, takarékosan tehetős életet biztosít gyermekeinek, unokáinak.

-- Mindenki Petőfi szavát megfogadva tevékenykedik: úgy "teszi a tisztét", mintha "egyedül rá támaszkodna honja" Így alkotnak közösséget. Aki ezt így gondolja: kezdjen el gondolkozni, kérdezni, megfontoltan cselekedni, s ne fogadjon el, csak egyértelmű tiszta szót. Teremtsen rendet először magában, maga körül, hogy együtt rendet teremthessünk Magyarországon, a Kárpát-medencében.

"Haza, nemzet és nyelv három egymástól válhatatlan dolog, s ki az utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatra készen lenni, nehezen fog" - Kölcsey -A magyar nyelv felett VÉDŐRSÉG-et vállalók tanúsítványt kapnak. "Szépen, emberül" Alapítvány
-- 1956 - 2006 - 2012 - 2025 - 2048 - 2056 készülnünk kell a méltó századikra!
-- Magyar nyelven MAGYARUL és "MAGYARÁN"! Minden nyelven "magyarán"!
MAGYARUL = a magyar nyelv törvényeinek betartásával: elől és tisztán képzett hangokkal, lehetőleg idegen szavak nélkül. Hangsúly a szó elején. Szórend értelem szerint. Az ősi tájnyelvek (csángó, székely, palóc, szegedi, tiszántúli, dunántúli, nyugat-magy.-i) kincsek!
"MAGYARÁN" = erkölcsi tett volt, van és lesz! Marad! Jó szándékkal szólj, ne fecsegj összevissza! Ne beszélj mellé! Ne hazudj! Mondj igazat, fontosat tömören, világosan, úgy, hogy akinek szánod szavad, az azt meg is értse! (Inkább dadogva igazság, mint "simán" hazugság!)
*
Amikor egy nő új életet hordoz a szíve alatt, akkor Ő VÁRANDÓS!

*** ********************************************

Nyílt levél
Őfennsége a Magyar Néptől


Magyarország Kormányának,
és kapcsolódó vezető beosztású tisztségvi­selőinek
a Magyar Néppel fennálló munkaviszony felmondása


***


2006-ban az a politikai tömörülés, amely azt ígérte, hogy ők alkalmasabban képesek intézni az ál­taluk vállalt országirányítási feladatokat, mint tették azt az előző tisztségviselők, egyetlen ez­i­rá­nyú társadalmi szerződésbéli vállalásának sem tett eleget. Sőt ennek határozottan az ellen­kezőjét tet­te meg gyakorlatnak.

*

Ha egy magyar állampolgár egy bankra bízza az anyagi javaival kapcsolatos hivatalos ügyek in­té­zését befektetőként, hasznot remél a betéti kapcsolatból. Ezt a reményét szerződésbe is fog­lalva az ál­tala választott bankba elhelyezi forintjait, lényegében az adott banknak mintegy mun­káltatójává vá­lik. Hiszen, ha senki nem a bankokba helyezné pénzét, akkor ezek a naplopó, és harácsoló in­tézmények azonnal az utcára küldhetnék összes al­kal­ma­zot­tju­kat.
Ha a befektető egy napon egy banki értesítést kap, melyben az áll, remélt haszna ugyan je­lenleg nem térülhet meg, mert a bank helytelenül mérte fel a pénzpiaci kockázatokat, amikor ki­helyezte a be­fektető tőkéjét, de a későbbi vállalt haszonnál ugyan kevesebb kamattal, rosszabb esetben a befek­tetési összeg visszanyerésével bíztatja ügyfelét - nos, ekkor bárki azonnal benyújtaná igényét sa­ját tulajdonára, azaz visszakövetelné pénzét, és soha többé a tájára sem menne egy ilyen intézetnek.

*

Tudomásul kell venni, hogy a jelenleg Magyar Köztársaságnak nevezett államigazgatási rendszerének Kormányában és a parlamenti képvi­se­lői tes­tü­letében munkaviszonyban álló emberek Őfennsége, a Magyar Nép alkalmazottai. A tár­sadalmi szin­­ten, nagy nyilvánosság előtt megfogalmazott és terjesztett ígéretek éppen olyan kö­te­le­zett­ség­nek számítanak, mint egy írásos szerződés.
Azonban a munka világában szokásos gyakorlat szerint a munkáltató próbaidőhöz köti an­nak el­dön­tését, vajon az általa meghirdetett munkakör betöltésére az általa választott jelentkező alkalmas-e. Másik bevett gyakorlat a szerződéses munkaviszony létesítése. Ebben az e­set­ben meghatározott idő­re kötik a munkaviszonnyal kapcsolatos megállapodásukat, előre meg­határozott feltételekkel.

Amikor egy próbaidős munkavállaló nem felel meg a munkáltató meghirdetett elvárása­i­nak, ak­kor megszűntetik a jelentkező munkaviszonyát. Természetesen ez akkor is így történik, ha ugyan meg­határozott időre létesítenek munkaviszonyt, esetünkben - a kormányról és kapcsolt részeiről szólván - négy esztendőre, de va­lamely szerződési feltétel a munkavállaló részéről, a munkavállaló mulasztása vagy hibája kö­vetkeztében nem valósul meg.
Mindkét esetben, amikor egy munkavállaló a munkáltatónak bizonyítottan különösen nagy a­nya­gi hátrányt okoz, végül a Magyar Nép nagy létszámának bizonyítottan közvetlenül az életére tör, a legtermészetesebb következményként a munkaadó, vagyis a magyar állampolgárok a munkaviszonyt felmond­ják.

*

A tények egyre több oldalról vizsgálva és értékelve azt mutatják, a Magyar Köztársaság je­len­le­gi kor­mánya, valamint azok a képviselők, akik közül ezek az emberek hivatali beosztás­hoz jutot­tak, a legutóbbi választásokat követő munkába állásuk óta tudatosan, módszeresen, indokolhatatlanul felfokozott sze­mé­lyes nyereségvágyból, idegen érdekeket feltétel nélkül kiszolgálva, aljas indokok mentén, szervezett keretek között, mintegy bűnözői kapcsolatrendszer országrombolást végeznek.
Amennyiben a Magyar Köztársaság Elnökét a választott képviselői testület, azaz a parla­ment vá­laszt­ja, úgy a Köztársasági Elnök munkáltatója szintén Őfennsége a Magyar Nép. A Köz­társasági El­­nök a választói akarat eredményeként többségbe jutott politikai tömörülés válasz­tott vezetői közül kér fel valakit kormányalakításra. A kormány munkába állása u­tán azonban a Kormány mun­káltatója a Parlament. Nem lehet megkerülni azt a tényt, hogy a kor­mányfői kinevezés jogát gya­korló Elnökön keresztül a Kormány és a Parlamenti képviselői testület, valamint a közülük és ál­taluk választott bizottsági tagok mindegyikének szoros ér­telemben egyedüli, és kizárólagos munkáltatója a Magyar Nép.
Ez a Magyar Köztársaság jelenleg érvényes alaptörvényének "2. § (2) A Magyar Köztársaság­ban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint köz­vetlenül gyakorolja." - paragrafusából követke­zik. Ha pedig a munkáltató meg­vonja bizalmát egy általa bizonyítottan alkalmatlan munkatársától, akkor annak helyébe ú­jat kell találni. Olyan új je­lölteket kell keresni, akiknek sorában természetesen nem fordulhat e­lő az alkalmatlanná vált előző mun­kavállalók közül egy sem. Mert ugyan mitől lenne alkalmasabb egy új vá­lasz­tás alkalmával ahhoz a tevékenysé­géhez képest, ami a választást megelőző eltávolításához ve­zetett?
Ha pedig az a mód, ahogyan országos szintű vezető tisztséget kaphat valaki, nem szolgálja megfelelően az ország létérdekeit, akkor azt a lehetőséget szükséges más alapokra helyezni, ami ezt megengedi választásról választásra.
Ki kell mondani, a jelenlegi államigazgatási berendezkedés Magyarország létérdekeinek nem felel meg, a magyar nép döntő többségének létérdekeit szolgálni nem képes.

*

Mivel a Magyar Nép minden föld alatti, földön lévő és föld feletti vagyoni, valamint nem vagyo­ni tulajdonával, ezen kívül teljes kultúrájával egy és oszthatatlan létegységet képez, a szó legszo­ro­sabb értelmében jogában áll választott vezetőit, az ország létfeltételeit veszélyez­tető alkalmat­lan­sá­guk esetén tisztségüktől megfosztani, őket törvényes keretek között min­denre kiterjedő elszámol­tató el­járás alá vonni. A vezetők alkalmatlanságának bizonyítéka a Magyar Nép széles társadalmi szintű, országunk történetében soha nem látott, semmivel sem indokolhatató szegénysége.
Jelenleg Magyarország minden hivatalos hazugság ellenére közel van a tömeges éhínség megvalósulásához.
Az egy és oszthatatlan létegység meghatározásból következik, hogy az alkalmatlanság meg­ál­la­pí­tásához nem a Parlamentnek, a Köztársasági Elnöknek, hanem egyedül a munkáltatónak, Ő­fenn­sége, a Ma­gyar Népnek van joga. Ebbéli tevékenységük bárminemű akadályoztatásának, akár erőt alkal­mazó el­len­ál­lás­ért egyedül a Magyar Népnek és saját egyéni lelkiismeretüknek tartoznak elszámo­lás­sal a résztve­vők.

*

Ha egy alkalmatlanná vált munkavállaló a volt munkáltató kérésére nem hagyja el a munkahelyet, akkor a mun­kál­ta­tó által alkalmazott biztonsági személyeket kéri fel az illető eltávolítására. Ebből szo­rosan követ­ke­zik, hogy a Magyar Köztársaság fegyveres testületei, mint a Kormány, így köz­vetlenül a Magyar Nép alkalmazottai, legkevesebb semlegeseknek kell maradniuk egy i­lyen alkalommal, ellenállást pe­dig egy mozdulat erejéig sem tanúsíthatnak, mivel a Magyar Köz­társaság érdekeinek védelmé­re és nem a Kormány védelmére tettek esküt. A Magyar Köz­tár­saság minden fegyveres testületé­nek bár­mely tagja köteles engedelmeskedni Őfennsége, a Ma­gyar Nép akaratának, és parancsának.
Ismételten ki kell emelni, hogy legkevesebb elvárható helyes magatar­tás a fegyveres testületek semlegessége! A ma­gyar fegyveres tes­tületek tagjai nem alkalmazhatnak semmilyen kény­szerítő eszközt és fegyvert a poli­tikai okból tör­té­nő, bármilyen létérdekből fakadó törvények alapján megnyilvánuló társadalmi változás megállítására, vagy meg­szüntetésére. Aki nem így cselekszik, esküsze­gést követ el, alkalmatlanná válik a Magyar Nép szol­gálatára, és bár­kinek jogában áll őt eb­ben minden számára rendelkezésre álló eszközzel megakadályozni.

*

Fentiekből következik, hogy a kialakult jelenlegi felfokozott társadalmi, gazdasági és po­li­tikai vé­leménykülönbségek, valamint a teljes erkölcsi pusztulás megállítására az egyetlen erőszakmentes feloldási lehetősége Alkotmányozó Nem­­zetgyűlés a­zon­nali összehívása és létrehozása, pártsemleges közvetlen személyes jelölés és megválasztás alapján, a Szent Korona eszméjének figyelembevételével. A jelenlegi Országgyűlés csak ügyvezetőként marad­jon beosztásában. Önként tör­ténő lemondás hiányában fosztassék meg a törvényalkotói tevé­keny­ség lehetőségétől. Töröltessék el az ügyvezető testület jogköréből a törvényerejű rendelet, valamint a kormányerejű rendelet, minisztériumi rendelet, valamint ezek gyakorlati értelmezését irányító végrehajtási rendelet közjogi fo­galma.
A Köztársasági Elnöknek az Alkotmányozó Nemzetgyűlés határozati javaslata alapján ki kell ír­nia az azonnali, kizárólag egyéni jelölés útján történő, azaz pártképviseletet kizáró kép­viselői vá­lasztást. Ha erre nem hajlandó, vagy bármilyen akadályoztatás miatt erre képtelen, akkor az Alkotmányozó Nemzetgyűlés hatáskörébe kerüljön át az államfői jogok és kötelességek.
Ameddig az Alkotmányozó Nemzetgyűlés el nem végezte a reá rótt feladatokat, az újonnan vá­lasz­tott Képviselői testület se hozhasson törvényeket, törvényerejű rendeleteket, de még kormánye­re­jű rendeleteket sem, csupán ügyvezető, valamint javaslattevő jogosítvánnyal ren­delkezhessen.
A Magyar Nép létérdekeit segítő kívánatos intézkedések elhatározásakor kivétel nélkül az Al­kot­má­nyozó Nemzetgyűlésben résztvevő összes tagok összességének (nem pedig a határozathozatal ki­je­lölt időpontjában jelen lévők összességének) jóváhagyása váljék kötelezővé. Ki­jelölt határozatho­za­tali időpont igazolatlan mulasztása következtében azonnal szűnjön meg a hiányzó személy man­dá­tuma úgy a Parlamenti, mind az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagja­i­nak körében, többé ezekben a testületekben nincs helye.
Minden Hazáját szerető, Népének létérdekeit szolgálni kívánó magyar állampolgár számára adassék hírül, hogy kövesse a felhívást, melyben ha kell személyesen, postai tértivevényes formában, a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz címezve mondja fel a Magyar Nép, mint közvetlen munkáltató nevében az ország jelenlegi vezetésének munkaviszonyát.

***

Őfensége, a Magyar Nép érdekei szerint kívánatos intézkedések,
a tisztességes eljáráshoz, és védelemhez való jog biztosításával,
de annak meg­ta­ga­dá­sának, megkerülésének alkalmát és lehetőségét minden erővel kizárva:

- Minden magánosítás feltétel nélküli, azonnali leállítása, felfüggesztése.
- Magyarország semmilyen körülmények között nem ismeri el az úgynevezett zsebszerződéseket, melyek sértik a Szent Korona eszméjéből következő jogrendjét és azonnali hatállyal törvényen kívül helyez minden ilyen adás-vételi szerződést. Továbbá törvényen kívülinek nyilvánítja a termőföld, mint tőkeeszköz szabad áramlásának jogtalan rendeleteit, mert sérti a Magyar Nép természetes létérdekeinek összességét.
- Minden 1982 óta történt, elsősorban nemzeti érdek szerint létfontosságú magánosítás, és állami szinten igénybevett bármilyen eredetű hitel, és annak hitelfeltételeinek tételes felülvizsgálata, egy­bekötve az új, elsősorban külföldi tulajdonosok tulajdonosi jogainak gyakorlását felfüggesztő ha­tározattal, szükség esetén ezen jogok semmissé nyilvánításával.
- Ha a külföldi tulajdonosok a továbbiakban hajlandók megfizetni a Magyar Nép kárára eddig nekik jut­tatott minden állami költségvetést érintő anyagi kedvezményt azok kamatos kamataival együtt, úgy kizárólag bérlőként jelen maradhatnak a magyar gaz­daságban. Amennyiben ennek a kívánalomnak nem hajlandók önként eleget tenni a jogosulatlanul, kiemelkedően túlzott magas hasznuk és kirekesztő kereskedelmi tevékenységük terhére, úgy minden Magyar­országon végrehajtott befektetésük a Magyar Állam tulajdonába menjen át.
- Állítassék le a magyar élelmiszerek külföldre való kivitele, valamint a Magyarországon egyéb ter­mék­kel pótolható termékek behozatala.
- Külföldiek soha, semmilyen indokkal ne juthassanak magyarországi ingatlan bármely formájához, az kizárólag bérelhető legyen számukra, évente felülvizsgált szerződés keretében, az indoklás nélküli szerződésbontás feltételének elfogadása mellett.
- A törvénytelenül külföldi kézbe adott bármilyen nemzeti tulajdon részét képező vagyon bérleti szerződést kell kínálni a külföldinek, az általa befek­tetett összeg erejéig pedig tisztességes adókedvezményt, annak lejártáig, a Magyarországon képző­dött haszon teljes egészére kötelezően magyarországi hasznosításának feltételével.
- Mivel a Magyar Nép tulajdonát képező fontos anyagi javak törvénytelenül idegen érdekeltségek, vagy ezek kiszolgálói kezébe adattak, e­zen folyamat résztvevőinek a folyamat kezdetéig visszamenőleg teljes mértékű, büntető sürgősségi eljárás során vagyongyarapodási elszámoltatása halaszthatatlan.
- A Magyar Nép önálló államiságát feladó, megkérdőjelező intézkedések azonnali sem­mis­sé nyilvánítása rögtön jogerőre emelkedik Magyarországon.
- Az Európai Uniós tagságról szóló összes irat azonnali felülvizsgálata, valamint a szerződési feltételek azonnali újratárgyalása megkerülhetetlen a kizárólag tel­jes mértékben egyenlő esélyek alapján.
- A Magyar Népet most már fizikai létében fenyegető kiemelten káros hátrányokkal járó Európai Uniós csatlakozási egyezményről tárgyalásokat folytató és a tárgyalási eredményeket követően azt írásba foglaló kormánytagok, valamint számukra bárminemű segítséget nyújtók, teljes körű vagyongyarapodási elszámoltatással egyidejűleg vizsgálat alá vonassanak az Alkotmányozó Nemzetgyűlés által.
- Akik 1990 előtt az MSZMP, és az eddigi kormány-koalíciót adó pártok tagjai voltak, Magyarországon vonassék meg tőlük minden szinten az összes vezetői beosztás, minden szintű választhatósággal egy időben - még a választások kiírása előtt az Alkotmányozó Nemzetgyűlés sürgősségi határozatával.
- Akik odáig juttatták a Magyar Köztársaságot, hogy a jelenlegi soha nem látott gazdasági, erkölcsi, politikai, és alkotmányos válságba sodorta Népünket, az elszámoltatás utáni teljes vagyonelkobzást követően meg kell fosztani őket a magyar állampolgárságtól, majd mindörökre családostól kitoloncolva száműzni.
- Magyarország államformájának megváltoztatása köztársaságról, a Magyar Nép által közvetlenül meg­­választott, megfelelő jogokkal felruházott Kormányzóval az élen, Magyar Királyság, alkotmányos monarchia keretében, a Szent Korona Jogrendjét követve.
- Minden Magyar Igazolvánnyal rendelkező, és lappangó állampolgárságú személy részére azonnal adassék meg a magyar állampol­gárság, függetlenül attól, hogy erről folyt-e nemzetközi tárgyalás (az Európában szerte elfogadott gyakorlat alapján). Mivel a Magyar Nép egy és oszthatatlan, bárhol éljen a földön, kérése a­lap­ján, alanyi jogon bármely tagját és annak leszármazottait, születési helyüktől függetlenül illesse meg a Magyar Néphez való teljes jogú tartozás lehetősége, a természetes kötelezettségekkel együtt.
- Azonnal állíttassék le a Magyar Honvédelem szétzüllesztése, létszámának és felszereltségének, valamint képzettségi szintjének az önfeladásig terjedő le­é­pítése.
- Minden külföldön állomásozó magyar katonát azonnal haza kell hozni.
- A külföldre vitt magyar tulajdonból származó vagyonok azonnali zároltatása, és az Alkotmányozó Nemzetgyűlés általi szabad felhasználásara rendelkezésre bocsátattani nemzetközi felhívással. Amennyiben ennek nem tesznek eleget a nemzetközi pénzintézetek, úgy Magyarország megtagadja minden adóság részleteinek, valamint kamatainak kifizetését. Továbbá a magánhitelek törlesztőrészleteit sem engedi sehová külföldre átutalni, hanem az egyedülivé tenni kívánt Magyar Nemzeti Bank részére letétbe helyezteti - az adott hitelügylet kamat terheinek növelésének tilalmával, illetve egyéb célú felhasználás tilalmával egybekötve - a törvénytelenül kivitt vagyon visszaszolgáltatásáig. Bármely nemzetközi pénzintézet ennek a kívánalomnak nem képes, vagy nem hajlandó eleget tenni, azzal a Magyar Állam önmagára nézvést minden hátrányos következmény elutasítása mellett megszakítja kapcsolatait. Mivel a külföldre átjátszott személyes vagyonok, vagy azok részletei bizonyíthatóan a Magyar Nép létérdekei ellen való tevékenységből származnak, az a Magyar Állam tulajdonába teljes egészében azonnal visszaszáll.
- A magyar államadóság és kamatainak külföld felé történő fizetésének azonnal leállítása és felfüggesz­tése történjen meg, annak kezdettől való tételes és szoros elszámoltatásának végéig (figyelembe véve minden pénzintézeti történés idején fennálló valutaárfolyamot is). Mivel az eredeti kölcsönszerződésben nem történt leírás a változó mértékű kamatszámításról, visszaszámított érték alapján feltételezhető, hogy Magyarország többszörösen visszafizetett már mindenkinek minden adóságot. Nem ismerjük el a bankok által törvénytelenül kierőszakolt változó mértékű kamatot. Ezt szerződésszegésnek tekintjük a Magyar Nép kárára, mert ezt a feltételt a szerződés módosításakor sem volt jogosult az akkori magyar felső vezetés elfogadni, mivel azt semmi sem indokolta.
- Mivel nem Magyarország kezdeményezte azokat az eseményeket, melyeknek nyomán a magyarságot megsemmisítő erejű szétdarabolással sújtotta a győzteseknek kikiáltott nemzetközi érdekcsoport, a magyar kormány kezdeményezze a trianoni és párizsi békediktátumok nemzetközi bíróság e­lőt­ti felülvizsgálatát a békediktátumok létrehozóinak az eljárásból való kizárásával. Mivel az említett békediktátumok kedvezményezett államalakulatai ma már nem léteznek, és a szerződések nem kötöttek ki nemzetközi jogfolytonosságot, a magyar érdekek kép­viselete ENSZ-határozat alapján a nemzetközi jogoknak megfelel, és nem sérti más államok ér­dekeit. Az említett szégyendiktátumot különös tekintettel arra a tényre alapozva kell felülvizsgálni, és a későbbi kedvezményezett utódállamokon akkori vállalásaikat számon kérni, hogy egyetlen betűnek nem feleltek meg cselekedeteik, amit képviselőik bűnös mohóságtól vezetve írtak alá. 1920-ban olyan diktátumot hoztak létre, amelynek semmiféle tényalapja nem volt. Amikor az I. Világháború megindult, és lezajlott, a Magyar Királyság az 1867-es kiegyezést követően nem volt döntési helyzetben ezzel kapcsolatban. Nem volt önálló pénzügyi, külügyi, legfőképpen hadügyi döntéshozatali jogosítványa az Osztrák-Magyar Monarchia keretén belül. Magyarországot eszközként használták háborús célokra, és nem Magyarország kezdeményezett hadi cselekményeket. Ebből egyetlen következtetés adódik: a Trianonban nemzetközi bűnszövetkezetben kialakított hazugságrendszerre alapítottak diktátumot.
- A jelenleg még bármilyen vezető beosztásban lévő volt MSZMP-tagok, valamint a valós alkalmat­lan­ságuk miatt tisztségüktől megfosztott többi országos szintű vezetők és kapcsolódó beosztásban te­vékenykedők soha, semmilyen anyagi követeléssel ne élhessenek a lefolytatott eljárások során a terhükre meghozott határozatokat követően.
- Börtönbüntetés terhe mellett tilalom alá helyeztessen a kettős állampolgárságú tanácsadók bárminemű alkalma­zása bármilyen magyar érdekeltségű ügyet érintő döntések előkészítéséhez, valamint bármilyen tömegbefolyásolási cél­lal végzett, elsősorban tömegtájékoztatási eszközöket igénylő és felhasználó tevékenységre, (pél­dául választási kampány, illetve magyar érdekeket szolgáló intézkedések nagy nyilvánosság e­lőt­ti bejelentése, és indoklása).

Fentiek írattak Szent Magyar Hazánk alapvető,
jogos érdekeinek védelmére és érvényesítésére,
az Úr megtestesülésének 2007-ik esztendejének, június havában,
Sarlós Boldogasszony napján, Budapesten.

Az egyetlen, igazságos Örök Isten hatalmában, szerető segítségében bízva, önnönmagukat megtartó kegyelmébe ajánlva és oltalma alá helyezve:

a Magyar Szent Korona szolgálói


2007(1707).08.31

Hírháló achívum CD
VI. Váraljai Találkozások 2007
Varga Domokos György honlapja
Egységben a Szent Koronával!
Az Atya, Anya és Fiú: a Maniheista szentháromság
Dobogó
Hírháló archívum CD
Programajánló!
FEKETELISTA
Székely miatyánk
Magyar Arcképcsarnok
Nemzeti Hírháló blog
Egységben a Szent Koronával!
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédő Alapítvány

Újra Zenit TV
Erdélyi tájakon
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343
Hírháló rádió

 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
Hirdetésfeladás
*Név:
*Email:
*Kategória:
Telefon:
Helység:
Ár:
*Hirdetés szövege:
 
A hírlevelekben megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
Nyomtatás | Hozzászólások | Szerintem | Hírküldés | Vendégkönyv
Feliratkozás | Leiratkozás | Szüneteltetés | Nagyobb betű | RSS | Levelezőlistánk