"...így készülünk szelíd háborúra,
mindig magunkért, soha mások ellen,
sót párolunk és vásznakat szövünk,
s míg kisebbítnek lassan megnövünk!"
Dsida Jenő


Hazatalálás

Előadássorozat múltunkról,
jelenünkről, jövőnkről...
Hazatalálás - Somorja


"Az égigérő fának ha nem nő újra ága..."
A magyarság küldetése, a Kárpát-medence szerepe a világban
szeptember 27. (csütörtök, 18-21 óráig) Géczy Gábor előadása

"Ember küzdj és bízva bízzál!"
Teljesség - kiesés - hazatalálás: a szerves társadalom felé
október 4. (csütörtök, 18-21 óráig) Hintalan László előadása

"Hagyjátok hogy mi is éljünk..."
A városi lét kialakulása és lemerevedése a világban
október 11. (csütörtök, 18-21 óráig) Leidinger Dániel előadása

"Kinn a bárány - benn a farkas..."
Túlélési módszerek a természetben és a társadalmakban
október 18. (csütörtök, 18-21 óráig) Dr. Tóth Ferenc előadása

"Királyt kívánjunk, ki fényt áraszt a sötétségben!"
Üdvtörténet a magyar királyokon át
október 25. (csütörtök, 18-21 óráig) Szántai Lajos előadása

Mindenszentek
Előadás szünet
november 1. (csütörtök)

"Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért "
A tájban élő Attila király
november 8. (csütörtök, 18-21 óráig) Born Gergely előadása

"A Szentkorona nevében..."
Együttélési modellek a harmadik évezredben
november 15. (csütörtök, 18-21 óráig) Pap Gábor előadása

Helyszín: Somorja, Kultúrház
Információ:
Solymos József 0908-901-220
Batka Péter 0905-929-614
Belépődíj: 50,-Sk


*** ********************************************

A Szentendrei Nemzeti Konzervatív Kör (2007. 11. 10.-én)
MAGYAR BÁLT szervez.

Amire minden kedves érdeklödőt szeretettel várunk.

Helye: Szentendre, (HEMO) Helyőrségi művelődési otthon.

Programok: 18.30 vendégvárás, köszöntő, vacsora, zene, tánc.
23.00 Waszlavik (Gazember)László és a huszárok, Pörzse Sándor.
Tombola, (Az általánostól eltérően, ÉRTÉKES nyeremények!!!)
Továbbiakban: zene, tánc.

A belépő ára 3800ft. amely magábafoglalja a vacsorát is!
Persze jó MAGYAR pálinka, és a sajtospogácsa sem maradhat el az asztalról.

Belépőjegyek korlátozott számban kaphatók. Érdeklődni, és jegyeket rendelni, az alábbi számon lehet.
Tel: (20) 485-6790 Üdvözlettel: Homó István SZNKK*** ********************************************

Semmilyen pereskedés nem változtat a tényeken
2007. október 9., 19:09 fidesz.hu

Oroszország és az Európai Unió viszonya, reagálás Bajnai Gordon közleményére, valamint Tőkés László Európai Néppárti támogatottsága - ezek voltak azok a kérdések, amelyekre Orbán Viktor Prágában, a "Forum 2000" című konferencia után válaszolt a Hírt TV-nek.

Oroszország egészen más szabályok szerint alakítja a politikát és a gazdaságot, mint azt Nyugaton teszik - mondta Orbán Viktor az Európai Unió és Oroszország kapcsolatáról tartott beszédében. A Fidesz elnöke ezt azon a "Forum 2000" című nemzetközi konferencián mondta, amelyre személyesen Vaclav Havel, volt cseh köztársasági elnök hívta meg. A nemzetközi kerekasztal beszélgetést 1997-ben indította el Havel elnök és Elie Wiesel Nobel-díjas író, s az idei konferencia "Szabadság és Felelősség" címmel került megrendezésre, az Európai Unió és Oroszország kapcsolatai, valamint energiapolitikai kérdésekben.

Orbán Viktor beszédében azt mondta: ismét jelentős különbségek vannak Nyugat és Kelet között. Mindkét oldalon létezik választott parlament, kormány és törvény által korlátozott elnök, igazi politikai verseny azonban Oroszországban nincs. A gazdaság terén ugyan papíron létezik átláthatóság, piac és verseny, a feltételeket mégis állami befolyás alatt álló monopolcégek diktálják - jelentette ki a Fidesz elnöke.

Mint mondta, vannak országok, ahol a Kelethez vagy Nyugathoz tartozás kérdése még nem dőlt el, még mindig zajlik a küzdelem. Ide sorolta Magyarországot is, ahol a felelőtlenség, a politikai hazugság, a manipuláció, a monopóliumokra való törekvés időnként fölébe kerekedik a nyugatos politikai erőknek, amelyek valódi versenyre, igazmondásra, valódi programokra és gazdasági versenyre próbálják építeni a kritikájukat.

A konferencia után, újságírói kérdésre válaszolva Orbán Viktor leszögezte: semmifajta pereskedés nem változtat azon a tényen, hogy az európai uniós pénzeket eltüntetik. Magyarországra 100 milliárd forintos nagyságrendben érkezett eddig is európai uniós pénz, de ez nem látszik az országon. "Továbbra is az a véleményem, hogy Magyarországon maffiapolitika érvényesül. Központilag, a kormány legmagasabb köreiből szervezett központi pénzeltüntetési rendszereket építettek ki. Az ország attól szenved, hogy a saját magunk által megkeresett pénzeket, tehát a költségvetési pénzeket és az Unióból a magyar embereknek küldött pénzeket is eltüntette a maffiapolitika. Ezen a tényen semmilyen per nem változtat" - jelentette ki Orbán Viktor.

Az Európai Néppárt (EPP) elnökének keddi nyilatkozatával kapcsolatban Orbán Viktor kifejtette: Wilfrid Martens állítása igaz, hiszen Tőkés László nem független jelölt, és ez azon a beszélgetésen is kiderült, amikor Tőkés László találkozott az EPP elnökével. "Én is jelen voltam akkor, amikor Tőkés László világossá tette, hogy egyéni jelölt, de nem független, vagyis ha megkapja a szükséges bizalmat az emberektől, akkor az Európai Néppárt frakciójában, vagyis velünk együtt foglal majd helye az Európai Parlamentben" - nyilatkozta a Fidesz elnöke.
(hirtv.hu - orbanviktor.hu)

kapcsolódó
   Az EPP támogatja Tőkést

*** ********************************************

A többség szerint Gyurcsánynak még mindig mennie kell
2007-10-09 10:18 Barikád.hu

A megkérdezettek 53 százaléka véli úgy, hogy távoznia kellett volna a kormányfőnek, míg 41 százaléka szerint helyesen döntött, hogy nem mondott le - áll a Századvég-Forsense felmérésében.

A megkérdezettek 67 százaléka szerint rontott a kormány helyzetén a beszéd kiszivárgása, ugyanakkor "csak" 44 százalék vélte úgy, hogy ezzel szemben javított az ellenzékén. A beszéd politikai hatásáról közel hasonlóan vélekednek az MSZP és a Fidesz szavazói. Mindkét csoport többsége szerint rontott a kormány helyzetén a Gyurcsány-beszéd nyilvánosságra kerülése, s mindkét esetben azok vannak a legtöbben, akik szerint javított az ellenzék helyzetén.

Míg a tavaly őszi zavargások idején végzett vizsgálatunk szerint kb. ugyanannyian voltak Gyurcsány Ferenc lemondása mellett, mint ellene, addig most utólag a megkérdezettek 53 százaléka véli úgy, hogy távoznia kellett volna a kormányfőnek, míg 41 százalék szerint helyesen döntött, hogy nem mondott le. Míg a nagy pártok szavazói döntő részt a pártjuk által képviselt álláspontot osztja, addig bizonytalan pártválasztásúak hasonló arányban voksolnak Gyurcsány Ferenc távozására, mint a teljes minta.

A tavaly őszi zavargásokért a legtöbben Gyurcsány Ferencet tették felelőssé, 59 százalék szerint nagy, vagy nagyon nagy mértékben hibáztatható a történtekért. Nem sokkal maradnak el tőle a felelősség megítélését tekintve maguk a tüntetők sem (56 százalék), ezzel szemben a rendőrséget csupán 36 százalék hibáztatja.

forsense-barikád.hu

*** ********************************************

Bakay Kornél: Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!
2005. Január 31. 8:50:19 Mária országa

Bakay Kornél
187
/Magyar múlt/
A magyar királyság és a Keleten maradt magyarság

A magyarság ezredévvel ezelőtt - hatalmasan eltérve a jelenlegi helyzettől - nagy és erős nép volt, testvér- és rokon népekben azonban már akkor is szűkölködött. Igaz, a vérszerződés révén eggyé olvadt az onogurokkal, az alánokkal, a besenyőkkel s már együtt vették birtokba a Kárpát-medencét, ahol jobbára ugyancsak magyar szó hangzott el az itt talált avar emberek ajkáról is, azt azonban a források bizonyítják, hogy a Keleten maradt magyarokkal fenntartották a kapcsolatokat. VII. Konsztantinosz bizánci császár a X. században jegyezte fel: /A magyarok/ egyik része kelet felé, Perzsia vidékén telepedett le s ezeket a türkök régi nevén mostanáig szavartoi aszfaloinak (szavárdoknak) hívják.... a türköknek amaz imént említett népéhez, amely kelet felé Perzsia vidékén telepedett le, ezek a nyugati vidéken lakó / Kárpát-medencei magyarok/ mostanáig küldenek követeket, és meglátogatják őket, s gyakran hoznak választ tőlük ezeknek.

A világtörténelemben csak két olyan népet ismerünk, amelyik ezredévek óta számon tartja testvéreit: a zsidót és a magyart! Két kiválasztott nép, közös e két népben az eszmei gyökerek ősisége, közös bennük az erős összetartozás-tudat, a vérrokonok számontartása és felkeresése, de micsoda hatalmasok lettek mára a különbségek az ősi és szent hagyományok tűzön-vízen való megtartásában, azok nyílt vállalásában, s milyen óriásiak a különbségek, ami a jelenlegi és a jövőbeni életkilátásokat illeti. Nézzenek szét Budapesten: messsze fénylő hanuka-gyertyák tucatja szórja szét fényét, ám sehol egy Trianon emlékmű, sehol egy hatalmasan megvilágított Atilla-szobor, de még a Antal Károly Juliánusz-szobra is a Hilton-szálló foglya.

Mindkét népet, a világ kisebb-nagyobb hatalmasai, ezredévek óta kiirthatónak és kiirtandónak ítélték, mert mások, mint a többiek. Mások az adottságaik, mások az ősi génjeik. Erasmus már félezred évvel ezelőtt hirdette: Novum non est, apud Hungaros esse praeclara ingenia! Azaz: nem újdonság a magyaroknál, hogy köztük a fényes elmék tündökölnek.

(...)

Európának tíz szentet adott az Álmos- Árpád-dinasztia, védelmeztük a keresztény Nyugatot a tatárral, a törökkel szemben, elvéreztünk, elfogytunk, javaink zömét elorozták s mégis, ma is csak velünk van baj. Nekünk nem lehet kettős állampolgárságunk, nem lehet státustörvényünk, nem lehet méltóságunk, nem lehet becsületünk s végképp nem lehet jogunk.
Tűrjük-e vagy ébredünk, ahogyan Sík Sándor ébresztgetett bennünket 1919-ben:

Szökj fel álmos óriás,
lsten szép magyarja!
Hadd legyen napújulás
Annyi béna jajra.
Lélek jöjjön és gerinc,
Férfiúi kar.
félre most, akik tagadnak!
Szembe nézz a virradatnak,
Ébredő magyar


(Elhangzott 2002. december 9-én)
Teljes cikk: www.mariaorszaga.hu

2007(1707).10.09.


Hírháló achívum CD
Kárpát-Haza
Nemzetőrség
Varga Domokos György honlapja
Egységben a Szent Koronával!
Az Atya, Anya és Fiú: a Maniheista szentháromság

Petíciózás

BANNERCSERE
Best of Gyurcsány 2
tovább dübörög a hazugság

és gyűjtemény

Dobogó
Hírháló archívum CD
Programajánló!
FEKETELISTA
Székely miatyánk
Magyar Arcképcsarnok
Nemzeti Hírháló blog
Egységben a Szent Koronával!
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédő Alapítvány

Újra Zenit TV
Erdélyi tájakon
Trianon Emlékmű
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343

Ingyenes Winamp programmal
Hírháló rádió

 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
 
A hírlevelekben megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
Nyomtatás | Hozzászólások | Szerintem | Hírküldés | Vendégkönyv
Feliratkozás | Leiratkozás | Szüneteltetés | Nagyobb betű | RSS | Levelezőlistánk