"...így készülünk szelíd háborúra,
mindig magunkért, soha mások ellen,
sót párolunk és vásznakat szövünk,
s míg kisebbítnek lassan megnövünk!"
Dsida Jenő


Ön szerint az alábbiak közül melyik honlap vagy hírlevél a leghitelesebb?
Szavazás egy új blogon:
http://nemzettelhazaert.blog.extra.hu/

Szegedi nagygyűlés elmarad:
http://nemzettelhazaert.blog.extra.hu/?p=275Kisgazda meghívó nem csak kisgazdáknak

A Kisgazda Polgári Szövetség 2007. október. 22.-én 11 órakor az 56'-os forradalomra emlékezve ünnepséget tart a Március. 15.-e téren a Petőfi-szobornál.

Beszédet mond Wittner Mária és dr. Turi-Kovács Béla.

Legyünk nagyon sokan. Hadd legyen ez a rendezvény 23.-a főpróbája!

Szilasmenti Kisgazda Polgári Egyesület


*** ********************************************

Felszólítás

A Magyar Önvédelmi Mozgalom felszólítja az ellenséges - a népirtó Gyurcsány-rezsimmel kollaboráló - média képviselőit (elsősorban az RTL Klub, TV2, ATV, MTI, Népszabadság, Népszava, Blikk, Index, stb. munkatársait!), hogy az október 22-ére kitűzött budapesti - Szabadság téri - rendezvényünket saját jól felfogott érdekükben kerüljék el! Mozgalmunk szerint ugyanis ha zavartalanul tudnának tudósítani, akkor is aljas módon hazudnának a felsoroltak! Emellett bebizonyosodott, hogy kormánypropagandaként lejáratják a magyar ellenállást, és többször szolgáltattak felvételeket, adatokat a politikai rendőrségnek.

Október 22-én a Szabadság térre kilátogatók érthető médiaellenes indulatait a Magyar Önvédelmi Mozgalom nem tudja és nem is áll szándékában visszafogni. Önvédelem a jelenkori népirtó rendszer kiszolgálóit nevén nevezni és kiszorítani a közéletből. Enélkül nincs változásra esélyünk!

A politikai rezsim rendőrségét pedig arra figyelmeztetjük, hogy provokációs céllal civil ruhában - ráadásul fegyverrel! - ne vegyüljenek el a demonstrációra kiérkezők között!

Magyar Önvédelmi Mozgalom
2007. október 13.

*** ********************************************

LEVÉL AZ ÚJ ÍGÉRETFÖLD KERESŐINEK!
- Simon Perez és társai -

...........ha azt gondolja-ák, hogy...........

nagy bajban vagyunk mi az itt élők ......e hazánknak Árpád népe. - Akkor mi magyarok kezünkbe vesszük újra a magyarság jövőjét formáló eseményeket. - Mindannyiunk, akik e hazában élnek és magyarnak vallják magukat tudomásul kell vennünk azt, hogy a hazánkat Izrael felvásárolja és a ránkerőszakolt koncepciós törvényekkel a magyar etnikum elsorvasztását készítik elő.

Azonnali válaszlépéseket kell tennünk, de csakis higgadtan, logikusan és racionálisan átgondolva és meg kell állítani az országunk eladósodását.

Eladósodásunk okát, viszont fel kell deríteni, megkeresni azon személyeket, akik a bizalmunkat élvezve, a parlamentben nemzetellenes törvényeket megszavaztatva, szétzilálták és árendába bocsátották a magyarság évezredeken át használt, művelt és lakott nemzeti tulajdonú területeit.

Kik merték mindezt megtenni .....ezek valóban magyar származásúak lennének? Ha ez igaz lenne, akkor a nemzetvezetőink Júdáspénzre elcserélték a saját népük jövőjét ?

Azonnal állítsuk meg a nemzeti vagyon kiárusítását, cseréljük le a hozzá nem értő, főleg politikai státuszban tevékenykedő, azon személyeket, kik most is okai a fosztogatásainknak, és csakis hozzáértő szakemberekre bízva párt és politikamentes programokat és projektet iktassunk a mezőgazdaság az ipar a kutatásfejlesztésbe, az oktatásba és az egészségügybe .

Csakis higgadtan, ÁTGONDOLTAN, hozzáértéssel érveljünk, ......ne politizáljunk, mert nem szabad gyűlölet szólamokkal a magyarságot nemzetrehabilitációra mozgósítani.

Sokunk még most is értetlenül áll a rengeteg és gonosz szándékú koncepciós problémák özönében, mik okozták-zák az elszegényesedésünket. Most már, kezdünk sokan feleszmélni, hogy a fosztogatásra épülő és idegen érdekeket szolgáló állampolitikát segítettünk hatalomra.

Bebizonyosodott és ma már tényekkel bizonyítható, hogy Izrael kormánya a hazánkban élő zsidószármazású kisebbség közül sokukat hatalomra segítve tudatosan kezdték a gazdaságunkat lezülleszteni s ezzel munkanélküléséget indukálva fillérekért felvásárolták a nemzetünk fejlődését szolgáló többségi tulajdont.

Azonnali személycserékkel lépnünk kell úgy, hogy ezután a népünk elkötelezett szakembereire bízzuk a nemzetmentő programokat, de azokat közösen kell kidolgozni és azonnal alkalmazzuk is .

Mi magyarok sosem voltunk ellensége azoknak kiket valaha az őseink is befogadtak a jurtáinkba, sátrainkba, később az óhazánkba épített házainkba, illetve a saját életterünk territóriumát is velük megosztva. A befogadottak közül sokan ma sajnos VISSZAÉLNEK a magyarokra jellemző idegentisztelettel és vendégszeretettel, mi évezredek óta népünk elválaszthatatlan tulajdonsága.

Megdöbbentő az Izrael kormány részéről a Simon Perez által elhangzó tényként kezelt komuniké, ahol hazánkat mint egy árúcikket felvásárolják.

IDÉZET "Izraeli üzletemberek befektetnek az egész világon. Izraelnek precedens nélküli gazdasági sikerei vannak, mostanra kivívtuk gazdasági függetlenségünket, fölvásároljuk Manhattant, Lengyelországot és Magyarországot", mondta Simon Peresz izraeli államelnök.
.... nyíltan és magabiztosan kifejtette gyarmatosítási szándékát hazánkra is, majd Bill Gates hivatkozott, aki intervenció nélkül tett szert hatalmas vagyonára, s a hatalomra.
- Csupán azt a tényt felejtette ki Simon Perez, hogy Bill Gates a tudását megosztva, és ezzel a földi civilizációt és a tudományt is segítve tett szert az őt megillető gazdagságra és hatalomra, .....amivel a mai napig nem él vissza !!!! ......Ő és alkotó társai nem csalással és aljas fondorlatokkal forgatnak ki embereket vagyonukból úgy, hogy még az életterüket is elveszi tőlük. -

Jut eszembe egy apámtól hallott közmondás. " Fiam, engedd be a tótot és kiver a házadból ! " Vagyis, ......fogadjuk be a kisebbséget magunk közé azonos jogokkal és éljünk egy hazában egymást tisztelve, segítve, amit Teremtői Ige hirdet, ....de nemá no...azok közül egyesek meg kivernek a saját házunkból ?

Simon Perez ki a népe jövője és fejlődéséért, bármily erkörcstelen alkura képes .....még más népek elsorvasztását és azok élőhelyét elfoglalni szándékoznak. Beszervezik a honunkban élő kisebbségüket, akik magyar állampolgárok, de híven akarják szolgálni népük s Izrael érdekeit, ami én is helyeslek,....de .....Önöknek tudniuk kell, hogy sehol egy etnikum sem járulna hozzá, hogy csakis a zsidóság érdekeit szolgálják és hagyják magukat fosztogatni. E csodálatos és nagy multú zsidó nép, kik oly sokat adtak és tettek az egyetemes emberiségért, hiszem, ghogy a hazájukban felül fog kerekedik a Mózesi tízparnacsolat és kiközösítik, megkövezik azokat, kik erkörcstelen politikai kalandorokként, az erkörcstelen spekulációik miatt, más népekkel csak meggyülöltetik a tiszteletre méltó nagy múltú népüket.

Mi magyarok továbbra is meg fogunk tenni mindent, azért, hogy a korrekt és békés egymás mellett élést minden itt élő etnikum számára biztosítjuk, de akik ezen tisztességes szándékunkkal visszaélnek, azokat, majd a helyreállított és igazságot szolgáló törvényeink szerint elítéljük és elkülönítjük.

Hiszem és hirdetem mindenkinek az örök igaz Teremtőiigét, ......akik méltók arra, hogy tiszteld őket, mert Ők is a jószándék és a korrektség elkötelezettjei, ......csakis azokkal tudod kiépíteni a jószomszédi viszonyt. De aki a jóhiszeműségeddel visszaél és gonosz fondorlattal ki akar forgatni vagyonodból, és szolgájává akar kényszeríteni, az méltatlan a becsülésedre és a felebaráti tiszteletedre ........amíg gonosz, különülj el tőle, s ha majd korrekt lesz Ő is és tettével bizonyít ill. viszonozza tiszteleted, .........csak akkor engedd újra közeledbe !

...............folytatása előkészítés alatt !

Oravecz Mihály
Logikai Demokraták alapító ideológusa

*** ********************************************

A beruházó szerint...
A TEREBESI HŐERŐMŰ NEM VESZÉLYEZTETI ZEMPLÉNT
FENET A terebesiek fele lakossági fórumon tiltakozott...

Pozsony/Kassa. Az előkészületben lévő új energetikai forrás (NEZ), a Tőketerebesre tervezett 885 MW hőerőmű a beruházó Csehszlovák Energetikai Társaság Rt. Kassai leányvállalata szerint nem veszélyezteti a környezetet a zempléni térségben. Amint a történelmi tokaji borvidéket sem a szlovák és magyar oldalon, áll abban az állásfoglalásban, amelyet eljuttattak a szlovák hírügynökségnek.

Ennek alátámasztására szakértői vizsgálataik tanulmányait csatolták beruházási kezdeményezésükhöz, amelyek a szóbanforgó erőmű-tervezettel kapcsolatosak. A beruházó szakjelentése cáfolja az egészségre való káros hatást, amit a besztercebányai közegészségügyi hivatal orvos elemzőjére, Kvetoslava Koppovára hivatkozva állítanak. Az esetleges káros környezeti hatással foglalkozik a kassai Műszaki Egyetem tanulmánya is, amely Edita Vircíkovától származik. Ezenkívül a tervezetet elemzte a nyitrai Mezőgazdasági Egyetem dolgozója is, aki hasonló megállapításra jutott.

Az egybecsengő álláspontok szerint, amelyeket elküldtek a környezetvédelmi minisztériumnak döntéshozatalra, nem kizárt, hogy a nagy tiltakozást kiváltó kezdeményezés tervezete mégis szabad utat kap?

A közvélemény megosztott a kérdésben, de túlnyomó részt a negatív állásfoglalás jellemző az érintett lakosság részéről. Ennek következménye az a tőketerebesi petíciós bizottság nyilatkozat, amely a lakossági tiltakozást gyűjtötte egybe és továbbította a városvezetésnek közel tízezer aláírással együtt.

Negatív állásponton van a kerületi környezetvédelmi hivatal, illetve a megyei önkormányzati hivatal, de hasonló a természetvédők, a térség szőlőtermesztői, valamint további intézmények is, Tőketerebes város vezetésével bezárólag.

A minap Sólyom László köztársasági elnök is jelezte az erőműépítéssel szembeni állásfoglalását, miután ellátogatott a történelmi tokaji borvidék térségbe.

Az ellenállókkal szemben erőmű-támogatók is vannak, akiket konkrétan nem érintene Tőketerebesen az esetleges szennyeződés: ők a megépítés mellett vannak, amit abban a nyilatkozatban fejeztek ki, amlyet eljuttattak a TASR hírügynökséghez, mondta Vladimír Eperjesi szóvivő. Aki az ígért 2000 új munkahelyteremtésre hivatkozik, ami nem lehet közömbös a nagy munkanélküliséggel sújtott régióban.

A tervezetet és szakvéleményeket jelenleg a szlovák Környezetvédelmi Minisztérium tanulmányozza. (déva, FENET)

*** ********************************************

Tisztelt Szőnyi Bartalos Mária!

Kedves Barátaim!

Jómagam személyesen nem ismerem Szőnyi Bartalos Máriát, de neve, hozzám alkalomszerűen eljutott írásai, bennem tiszteletet ébresztenek.

Csakúgy mint e levele, amely személytelen, s nem is tudom mi módon jutott el hozzám, de pontosan megfogalmazza azokat a jogos elvárásokat, hogy miként is kellene viselkednünk egymással, hogyan is kellene jó bajtársként, az aljas hatalommal szembeni harcban testvérként együtt küzdenünk.

Azonban őszinte szívvel ki kell jelentenem, hogy én senkibe nem rúgtam bele, leveleim soha nem íródnak alpári nyelvezeten, viszont nyíltan szólok a visszás, helytelen, káros jelenségekről, tevékenységekről, s teszem ezt mindannyiunk érdekében.

Amit Mária Asszony a provokátorokról ír, az viszont számomra nem megnyugtató, mert nem elég őket felismerni, hanem néven is kell őket nevezni, méghozzá logikus érveléssel, bizonyítottan. Pontosan az "emberek érdekében," mert ez a jelenség is " az emberek problémája.

"Nem nehéz ez tapasztalt, gondolkodó, író-olvasó embernek, mert a provokátor előbb-utóbb elárulja magát rendszeres akadályozó tevékenységével.

Viszont nagyon sok "egyszerűbb" embert vezethet félre, s okozhat ezzel jelentős károkat egy provokátor.

Jómagam 1956-os forradalmárkölyök koromtól, a kádárrendszerben való állandó, és soha meg nem szűnő szembenállásomon, s ennek nyílt vállalásán át.

A "rendszerváltásban" való aktív, nagyon lelkes, de végtelenül naiv részvételemen keresztül szerzett tapasztalataim alapján SZINTÉN FELISMEREM A CSALÁRDSÁGOT, A HAZUG TETTETÉST, A BOMLASZTÁST, A BARÁT BŐRÉBE BÚJT ELLENSÉGET. Persze mint mindenki, jómagam is tévedhetek, de ez ritkaság.

A véleményemet pedig, mint mindig, egész életemben, határozottan, nyíltan kimondom.
Soha nem alpári stílusban, soha nem durva szavakkal, de érthetően és világosan.
Ez eddig is így volt, ezután sem változik.

Megköszönöm a jó szót, s a gondolatébresztő fejtegetéseket. Talán tehetem mindannyink nevében.

Tisztelettel, barátsággal. Vass István

2007(1707).10.13.


Hírháló achívum CD
Kárpát-Haza
Nemzetőrség
Varga Domokos György honlapja
Egységben a Szent Koronával!
Az Atya, Anya és Fiú: a Maniheista szentháromság

Petíciózás

BANNERCSERE
Best of Gyurcsány 2
tovább dübörög a hazugság

és gyűjtemény

Dobogó
Hírháló archívum CD
Programajánló!
FEKETELISTA
Székely miatyánk
Magyar Arcképcsarnok
Nemzeti Hírháló blog
Egységben a Szent Koronával!
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédő Alapítvány

Újra Zenit TV
Erdélyi tájakon
Trianon Emlékmű
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343

Ingyenes Winamp programmal
Hírháló rádió

 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
 
A hírlevelekben megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
Nyomtatás | Hozzászólások | Szerintem | Hírküldés | Vendégkönyv
Feliratkozás | Leiratkozás | Szüneteltetés | Nagyobb betű | RSS | Levelezőlistánk