"...így készülünk szelíd háborúra,
mindig magunkért, soha mások ellen,
sót párolunk és vásznakat szövünk,
s míg kisebbítnek lassan megnövünk!"
Dsida Jenő*** ********************************************

56 Fénylő Arcai

Tisztelt Ünneplők, Emlékezők! Kedves Barátaink és Hírközlő Médiumok!

Ezúton is hívunk minden érdeklődőt, az "1956 Fénylő Arcai" c. kiállításra.
Alkotók: KISS IVÁN és SZÉKELY KORNÉL A.D. képzőművészek.

Helyszín: Magyarok Háza (1052 Budapest, Semmelweis u.1-3.) Csontváry terem
Megnyitó: 2007. október 22-én (hétfő) 18 órakor,
A kiállítás fővédnöke: WITTNER MÁRIA,
A kiállítást megnyitja: MORVAI KRISZTINA a Civil Jogász Bizottság társelnöke,
NAGY GÁSPÁR költő azonos című verciklusából TAKÁCS BENCE ERVIN tolmácsol részleteket.

A kiállítás megtekinthető: 2007.október 22-től november 22-ig, hétköznap 14-18 óra között.

Bemutatásra kerülnek:
KISS IVÁN
Az 1956-os Forradalom 50. évfordulójára jelent meg az "1956 Fénylő Arcai" c. kötet Nagy Gáspár verseivel és Kiss Iván grafikáival. E grafikák - különböző válogatásban - már több kiállításon szerepeltek, de a legteljesebb válogatás MOST látható.

SZÉKELY KORNÉL A.D.
A kiállítás egyik felében azok a plakátképek láthatók, melyek Wittner Mária születésnapi köszöntőjére készültek. Székely Kornél a Forradalom 56. évfordulójára (2012-re) egy monumentális trilógiával készül, melyen közel életnagyságban elevenednek meg a forradalom legendás alakjai és helyszínei. Ebből kerül bemutatásra az első 3 %-nyi részlet, több négyzetméteren.

Szeretettel Várunk Minden Érdeklődőt. Kérjük a hírt adják tovább barátaiknak, ismerőseiknek.

Alább a kiállítás plakátját mellékeljük.*** ********************************************

WASS ALBERT jubileumi év - KOLTAY GÁBOR filmklub

Kedves Barátaim!
Szeretett Magyar Testvéreim!

Naponta szembesülünk azzal, hogy a magyar társadalomnak vannak olyan rétegei is, amelyekből bizonyos, Nemzetünkhöz, Hazánkhoz kötődő jelképek, események, személyek említése, használata, alkalmazása nagy ellenállást vált ki.
Többek között ilyenné lett -
a Turul,
az Árpádsávos zászló,
a Szent Korona,
Trianon,
és nemzeti dalaink mellett - Wass Albert is.

Sokan vagyunk már, akik azt tartjuk, hogy Nemzetünk, Hazánk tudatosan elhazudott, ellopott történelmének megismerése/megismertetése mellett, fontos - mondhatjuk: forradalmi tett - a nevezett jelképek, eszmék visszaállítása, tekintélyének helyreállítása, alkotók, személyiségek munkásságának, életének megismertetése.

Ezért vált a Bonyhádi KÁRMENTŐ Polgári kör tagjai, és a Bonyhádi Wass Albert Törzsasztal tagjai számára egyik meghatározó feladattá WASS ALBERT személyének és munkásságának széles körben való megismertetése.
... és a 2008. esztendő kiemelkedő, jeles év lesz!
Születésének (1908. január 8. - Válaszút) 100. évfordulója.
Természetesen a Wass Albert emlékét ápoló közösségek, úgy a Kárpát-medencében, mint szerte a világban megemlékezéseket tartanak, és előkészítés alatt van 2008. június 28-29-re egy nagy "központi" esemény, amelynek várható helyszíne Debrecen lesz.

Mindezen események összehangolására, és közzétételére készül egy honlap, és egy kiadvány. Ennek kapcsán kérjük a visszajelzéseket, az információkat a tervezett eseményekről/rendezvényekről!

Az éves rendezvény-sorozat méltó kezdetét jelenti KOLTAY GÁBOR filmje, amely bemutatója várhatóan október végén történik meg.

... viszont: a film végső munkálatainak elvégzéséhez, a központi rendezvény költségeihez még sok pénz hiányzik.
Ennek a pénzügyi probléma megoldására
a bonyhádi Művelődési Központ, a KORONAFILM, és a nevezett bonyhádi civilközösségek
az alábbi megoldást találták ki, amelyet továbbgondolásra, és megvalósításra ezúton is ajánlunk mindenkinek!

A KOLTAY - ÉLETMŰVEK bemutatására FILMKLUBOT indítunk (lásd melléklet), és a bevételeket a WASS ALBERT életéről szóló film befejezésére, valamint a CZEGEI WASS ALAPÍTVÁNY részére ajánljuk fel.
Számításaink szerint:
200 felnőtt "filmklub-tag" x 500 forint = 100.000 forint
5 filmvetítése x 100.000 forint = 500.000 forint az,
amit mi bonyhádiak tenni tudunk e számunkra fontos ügyért!
Amennyiben 10 városban hasonlóan tesznek,
az 10 x 500.000 forint = 5.000.000 forint - ezzel lefedhetőek a film visszalevő költségei.
további helyszínek "filmklubok" esetében
jelentős összeggel tudjuk erősíteni születésének évfordulójára rendezendő eseményeket!

VÁRJUK A JELENTKEZŐKET!
VÁRJUK AZOK JELENTKEZÉSÉT,
AKIK HOZZÁNK HASONLÓN MEGSZERVEZIK A FILMKLUBOT!
VÁRJUK AZ INFORMÁCIÓKAT
A MEGEMLÉKEZÉSEK HELYSZÍNEIRŐL ÉS PROGRAMJAIRÓL!

A Teremtő Isten áldása legyen minden igaz magyar emberen!
Ölel Mindannyiatokat: Szőts BélaMŰVELŐDÉSI KÖZPONT
BONYHÁD


2007. október 24-én
19 órakor
A NAPBA ÖLTÖZÖTT LEÁNY
rockopera
(csíksomlyói előadás)
Zene: Kormorán
Rendezte: Koltay Gábor
Fsz.: Miller Zoltán, Bodnár Vivien, Vikidál Gyula, Varga Miklós, Kalapács József

2007. november 14-én
19 órakor
HORTHY - A KORMÁNYZÓ
dokumentumfilm
Rendezte: Koltay Gábor

2007. november 28-án
19 órakor
A MEGFESZÍTETT
rockopera
(csíksomlyói előadás)
Zene: Kormorán
Rendezte: Koltay Gábor
Fsz.: Varga Miklós, Makrai Pál, Varga Klári, Kalapács József

2007. december 12-én
19 órakor
SACRA CORONA
történelmi dráma
Rendezte: Koltay Gábor
Fsz.: Oberfrank Pál, Szarvas Attila, Horkay Péter, Franco Nero, Ónodi Eszter

2008. január 8-án
Wass Albert születésének 100. évfordulóján
19 órakor
ADJÁTOK VISSZA A HEGYEIMET!
dokumentum-játékfilm Wass Albert életéről
Rendezte: Koltay Gábor
Fsz.: Rékasi Károly

Belépőjegy előadásonként: 600 Ft
Felnőtt bérlet az 5 előadásra: 2500 Ft
Diák bérlet az 5 előadásra: 1500 Ft


*** ********************************************

Rovásjelek az erdélyi Tatárlakától a bosnyák piramisokig

2007. október 5-én, a Civilek a Nemzetért Mozgalom meghívására a siófoki "Residence" Hotelben Rovásjelek az erdélyi Tatárlakától a bosnyák piramisokig címmel tartottunk előadást feleségemmel, Friedrich Klára rovásírásoktató/kutatóval. Az előadást filmvetítéssel vezettük be, amelyen egy-egy tatárlakai és viszokói út dokumentumait mutattuk be az érdeklődőknek.

A cím két szempontból is figyelemfelkeltő: egyfelől olyan balkáni piramisokról tesz említést a Sarajevotól északra fekvő Visoko település határában, amelyek létezése 2005 őszéig elképzelhetetlen volt Európában, másfelől a nemzetközi kutatócsoport által a helyszínen talált rovásjelek jelentős része megegyezett a kárpát-medencei, azaz Tordos-Vinca műveltség 8.000 éves írásjeleivel. Ezt azonban a helybeliek nem tudták, ezért egyes jelek latin betűkkel összevethető alakja miatt a latin műveltség boszniai megjelenését vélték felfedezni.

Még a feltárást vezető piramiskutató, Boszniából az Amerikai Egyesült Államokba kivándorolt Semir Osmanagic is csupán szimbólumoknak és nem betűknek nevezte a karcolt jeleket, amikor idén júniusban erről beszélgettünk. Ez a tájékozatlanság azonban nem az ő hibája. A magyar tudományos életnek kellett volna már rég az élére állni annak a mozgalomnak, amely az idegen érdekek szolgálatában álló és az ősi magyar, pontosabban szkíta, pártus, hun, avar, székely-magyar rovásírást még az emberek tudatából is kitörölni szándékozó erők ellenében hangsúlyozta volna annak eredetiségét, ősiségét, és történetét különböző nyelvekre lefordítva eljutatnia a világ más államainak tudós köreihez. Ebben az esetben nem fordulhatott volna elő, hogy a Kárpát-medencétől alig 600 kilométerre tudós emberek még csak hírből se ismerjék a rovásírást.

Márpedig ezeknek a jeleknek meghatározó üzenetük van még akkor is, ha jelenlegi ismereteink szerint belőlük értelmes szó nem olvasható ki. Ennek magyarázata roppant egyszerű. A több ezer éves feliratok olyan korból származnak, amelynek szókincsét egyáltalán nem ismerjük, ugyanakkor a betűk ősi alakjukat mindmáig megőrizték. Friedrich Klára majd tucatnyit be is azonosított közülük a napjainkban használt Magyar Adorján és Forrai Sándor féle rovás ábécé segítségével. Leggyakrabban a sátor alakú rovás S, a nyíl alakú C, a latin M alakú rovás V, valamint a latin E alakú rovás P fordul elő az eddig feltárt köveken.

A legizgalmasabb leletnek mégsem a felismerhető rovásbetűk bizonyultak, hanem a Nap piramis (eredeti nevén Visocica) gyomrába vezető alagútban, jó 150 méterre a bejárattól, csak térdelve megközelíthető tonnányi súlyú kő egyikén található jel. Ez pedig nem más, mint az erdélyi Tatárlakán (Tartaria) 1961-ben előkerült 8.200 éves agyagkorong egyik vésete, egy megfeszített íj, rajta nyílvesszővel. Ez a lelet azért jelentős, mert ha még el is fogadnánk a feltevést, hogy a piramis oldalát kötésben egymáshoz illesztett 30-35 tonnás kőlapok, akárcsak a vésetek a természet véletlenszerű "ajándékai", erre az azonosságra már nincs magyarázata a kétkedőknek.

Nekünk van. A Kárpát-medencéből, az írásműveltség bölcsőjéből kiáradó írástudó népek vitték ezeket a jeleket a mai Boszniai területére is, hiszen ma már csak egyetlen nép létezik Európában, amelyik ezeket a jeleket, mint betűket értelmezni és használni is tudja: a magyar.

Az elterjesztés bizonyítéka, hogy az említett E alakú rovás P megtalálható ebben a formában Trójában, Egyiptomban, továbbá az iráni Tepe Yahyaban (az egykori Pártus birodalom területe), csak mindenhol a Kárpát-medenceinél évezredekkel fiatalabb történelmik háttérrel.

Hogy hány évesek a jelek és a piramisok?

Nadja Nukic, bosnyák geológusnő szerint a piramisokat az utolsó jégkorszak után, tehát úgy 12 000 évvel ezelőtt építették. Ezt látszik igazolni az a megállapítás, hogy a piramisokat mintegy 50 centiméteres humuszréteg fedi. Márpedig megállapították, hogy ezeken a hegyeken 1 centiméteres humuszréteg kialakulásához 250 év szükséges, ha a kettőt összeszorozzuk, akkor 12 500 év jön ki.

A rovásjelek bekarcolásának időpontja nem feltétlenül esik egybe ezzel az időponttal, de talán nem is ez az érdekes. Sokkal lényegesebb, hogy tanuljuk és tanítsuk évezredek óta elpusztíthatatlan rovásírásunkat, hogy a fiatalabb korosztály a mienkénél lényegesen hosszabb tanulmányai alatt olyan összefüggésekre, nyelvi azonosságokra jöjjön rá, amelynek segítségével megfejtheti a boszniai piramisok rovásírás jeleinek titkát.

Szakács Gábor
http://www.rovasirokor-forrai.xw.hu/Kedves Friedrich Klára és Szakács Gábor!

Köszönöm, hogy hívásomra /bár akkor még teljesen ismeretlen voltam Önök előtt/ eljöttek és megtartották előadásukat. Sajnos, csak kevés idő volt elutazásukig, igy az érdeklődők sok kérdést nem tudtak feltenni. Azóta is kérdezik, mikor jönnek újra? A rovásírás, a visokói piramisok bennünket érintő rovásjeleiről szóló további gondolatok mellett szívesen hallgatnánk dalaikat is az "Attila ifjúsága" és a "Pogány imák" című zeneműveikből.

Tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önöket:
Onody Gyula

2007(1707).10.17.


Hírháló achívum CD
Kárpát-Haza
Nemzetőrség
Varga Domokos György honlapja
Egységben a Szent Koronával!
Az Atya, Anya és Fiú: a Maniheista szentháromság

Petíciózás

BANNERCSERE
Best of Gyurcsány 2
tovább dübörög a hazugság

és gyűjtemény

Dobogó
Hírháló archívum CD
Programajánló!
FEKETELISTA
Székely miatyánk
Magyar Arcképcsarnok
Nemzeti Hírháló blog
Egységben a Szent Koronával!
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédő Alapítvány

Újra Zenit TV
Erdélyi tájakon
Trianon Emlékmű
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343

Ingyenes Winamp programmal
Hírháló rádió

 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
 
A hírlevelekben megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
Nyomtatás | Hozzászólások | Szerintem | Hírküldés | Vendégkönyv
Feliratkozás | Leiratkozás | Szüneteltetés | Nagyobb betű | RSS | Levelezőlistánk