"...így készülünk szelíd háborúra,
mindig magunkért, soha mások ellen,
sót párolunk és vásznakat szövünk,
s míg kisebbítnek lassan megnövünk!"
Dsida Jenő


M E G H Í V Ó
Jótékonysági koncert
a Kassai téri Szentlélek templomért

2007.november 17.én
szombaton este fél 7-kor


Budai Ilona népdalénekes
Császár Angela színművész
Döbrentei Kornél költő
MISZTRÁL együttes
Nemcsák Károly szinművész
Petrás Mária énekes
Pomázi Zoltán Bojtorján-ének
Tolcsvay Béla énekmondó

Az est háziasszonya: Csűrös Csilla újságíró

Jegyek a helyszínen, és már elővételben is válthatók!
/Budapest, XIV. Kassai tér 34./
A kecskeméti Magyarok Háza
következő előadásának programja


Szeretettel várunk mindenkit a kecskeméti Magyarok Háza soron következő rendezvényére.

Időpont: 2007. november 7. (szerda) 18:00
Program:
Bevezető: Lakatos Miklós
A Magyar Gárda kecskeméti tagjainak bemutatkozása
Előadás: Balczó András (magyar olimpiai bajnok öttusázó): Mi végre vagyunk a világban?
Helyszín: Magyarok Háza, Kecskemét, Mindszenti körút 32.
Tel.: 06 76/505-155


*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Tomcat egy provokátornál járt?

Tisztelettel jelentem, minket személyesen keresett fel egy fiatal Fidesz aktivista, pont mielott indultunk volna a közeli kerületi Fidesz irodába - aláírás céljából.

Még én kérdeztem rá: név-, lakcím-, személyi szám és aláíráson kívül (mint a "Petíciónál") nem kérnek más adatot? Kategorikus "nem"-el válaszolt.

Tomcat nem tudom melyik MSZ(M)P-s provokátornál járt, de én ilyen "adatlappal" nem találkoztam. Számomra Tomkat mostantól(?) hiteltelenné vált.

Akinek van kapcsolata a hírhálóhoz kérem juttassa el hozzájuk fenti megjegyzésem.

Maróth András

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Zártkörű eladás MSZP-közeli cégnek
2007-10-30 23:04 Magyar Hírlap

Veres János miniszter döntött a Köztársaság téri ingatlan értékesítéséről.

Veres János pénzügyminiszter döntött az MSZP-székházzal szomszédos állami tulajdonú ingatlan eladásáról. A Köztársaság tér 27-es szám alatti épület a szocialistákhoz közel álló Horizont Zrt. tulajdonába került, majd a cég továbbadta egy külföldi társaságnak.

Ingatlanszakértők szerint a két épületet csak együtt lehetett magasabb áron értékesíteni

Tavaly szeptember 5-én bruttó 540 millió forintért értékesítette a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a tulajdonában álló, Köztársaság tér 27. szám alatti ingatlant a Horizont Zrt.-nek - mondta el kérdésünkre a tájékoztatással megbízott Kocsis Tamás, KVI jogásza. Mivel a KVI vezérigazgatója csak 250 millió forintig dönthet a kincstári vagyon értékesítéséről, ebben az esetben a döntés Veres János pénzügyminiszter hatáskörébe tartozott, ő 2006. március 7-én jóváhagyta az előterjesztést, így az ingatlan a szocialistákhoz közel álló Horizont Zrt.-hez került. A társaság a júniusi cégadatok szerint végelszámolás alatt áll.

A részvénytársaság tulajdonosai között egy liechtensteini off-shore cég mellett (ennek kézbesítési megbízottja a Glatz Ferenc Ügyvédi Iroda) megtalálható Szenetes Pálné, ő információink szerint Puch László pártpénztárnok egyik közeli munkatársa, és a szocialisták gazdasági ügyeit intézi. Ő az ügyvezetője annak a Köz-Tér-Ház Kft.-nek is, amely az MSZP kizárólagos tulajdonában van. Ez a vállalkozás működtette a pártszékházat.

A Horizontban 2000. november 2-án jelentős befolyást szerzett Verestóy Attila székelyudvarhelyi RMDSZ-szenátor, Románia egyik leggazdagabb állampolgára is. Ez után a vállalkozásban jelentős pozíciót szerzett egy másik vaduzi off-shore cég. A Horizontban érdekelt volt még Simon Dénes, a szocialisták gazdasági munkacsoportjának volt tagja és Barinkai Péter, a Wallis Zrt. jogelődjének vezérigazgatója is.

A Horizont valamivel több mint bruttó 373 millió forintot fizetett ki készpénzben a Köztársaság tér 27-ért. Mivel a társaság még bérlőként bruttó 195,69 millió forint "értéknövelő beruházást" hajtott végre, ebből 166,3 milliót az adásvételig nem számítottak be, így ez utóbbi összeg, illetve a kifizetett 373 millió forint képezte az ingatlan árát.

A Köztársaság tér 27. esetében zártkörű értékesítés történt, ezt azzal indokolták, hogy a bérlőnek elővásárlási joga van (a Horizont 2003 vége óta vette ki az épületet). Az ingatlan és a vele szomszédos pártszékház a közelmúltban a Parkview Hotel Ingatlanfejlesztő Kft.-hez került. (Az ír hátterű céget júniusban alapították, s a hírek szerint négycsillagos szállodává alakítaná az épületet.) Lapzártánkig a Horizont Zrt.-t és egyetlen illetékesét sem sikerült elérnünk, hogy megtudjuk, mennyiért adta tovább a cég a Köztársaság tér 27-et. Lapunknak nyilatkozó jogászok szerint az információ kiadását nagy valószínűség szerint amúgy is megtagadták volna, üzleti titokra hivatkozva. Így a pontos összeg nem ismeretes.

A Népszabadság júliusi cikkében azt írták, körülbelül 1,6 milliárd forintért értékesítették a 26-os és 27-es szám alatt lévő épületeket. Ebből - kalkulációjuk szerint - kilencszázmillióba került az MSZP tulajdonolta pártszékház és hétszázmillióba a Köztársaság tér 27. A két ingatlan műszakilag összetartozik, a víz- és fűtőrendszerük is közös. Egy ingatlanszakértő szerint éppen ezért a két ingatlant csak együtt lehetett magasabb áron értékesíteni.
Török László

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Gyűjtsünk, Gyújtsunk Gyertyákat!

1956. november 4-én a szovjet csapatok megszállták Magyarországot. Szerte foszlott a szabadság, a függetlenség lehetősége, a hazaáruló erők hatalmi pozíciójuk visszaállításával újabb évtizedekre elnyomás alá helyezték a magyar népet.

Magyarországon most is hasonló a helyzet. Fegyverek helyett diktatórikus jogtalanság, magyarul beszélő idegenek, és hazaárulók rombolják országunkat. Az agymosott janicsárok védelmezik a diktatúrát, és annak intézményeit, a magyar nép a reális információk hiányától, bérrabszolgaságtól, ellehetetlenítéstől és kizsákmányolástól szenved.

Emlékezzünk a nemzeti ellenállás '56-os hőseire, gondoljunk a megkínzott, kivégzett hazafiakra, és beszéljünk a több, mint egy éve tartó újabb forradalom eseményeire. Mindenkit kérünk, november 4-én 18.00 órától hozzon mécseseket a Kossuth térre, és rakjuk ki az 1956-os évszámot 1956 mécsesből, az emlékezés lángjaival!

Fáber Károly
Rendszerváltó Fórum

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Mi vagyunk a következő nemzedék! (Halottak napján)...

A hó első két napján saját halottainkra és azokra a megdicsőült szentekre emlékezünk, akiket tiszteltünk és szerettünk.
Ilyenkor a család is és a társadalom is megemlékezik eltávozott tagjairól...

HIER RUHEN - ITT NYUGSZANAK...

Borongós, kabát-összerántós időben jártam a héten a gyönyörű fekvésű pannon tájon, Kenesén.
A Balaton vize félelmetesen méregzöld ilyenkor. Itt, a Partfő-domb tetején minden fa kopasz már, kivéve ott, azt a sűrűlombú vackorfát, amelynek vörös levelei parázsként dacolnak az idővel.
A nép Tatár-likak-nak nevezi a partifecskék által százévek alatt kivájt partfalat. Állítólag a magyari jobbágyok idemenekültek a tatárok támadása elől.

Hej, pedig nem a jobbágyokat bántották azok, sokkal inkább az akkori arisztokrácia vagyonát sarcolták meg...
Soós Lajos emlékműve mellett sétálok le lassan a helyi temetőbe. Soós Lajos huszártiszt itt ugratott le lovával az őt üldöző, magát "legkeresztényibb"-nek nevező Habsburg király katonái elől...1849-ben.
A helyi temető deres gyepszőnyegén csak halkan lehet járni, nem szabad zavarni a halottakat. Az élőket sem.
Ilyenkor, halottak napján így illik ez.

Szép, rendezett a temető...

A magyar és a német sírok is...mert nemcsak sok sváb hazánkfia, de a háborúban elesett többszáz német hős is itt pihen. Betűzgetek:
"Hier ruhen 454 Deutsche Soldaten 1939-1945 Gedenket ihrer und der Toten aller Kriege."
"Itt nyugszik 454 német katona 1939-1945 emlékezzetek rájuk és minden háború halottjaira."

Kőbe vésve hatalmas vaskereszt. Az idő mintha megállt volna. Rendjén van ez így...
Parádés, katonás sorokban fekszenek egymás mellett tiszt és közember...az ítélő Isten nem tesz különbséget a rangok között.
Nyugodjatok békében, emlékezünk rátok.
Emlékezünk, mint a többi magyar és német harcosra, akik ezért a földért adták legdrágább kincsüket - az életüket.

A szomszédos dombot a nép "Kajászó"-nak nevezi. Valamikor télen a kenesei halászok úgy karácsony előtt a fogott hal-zsákmányt szekéren vitték a közeli Veszprémbe. Jó pénz volt az akkor, az ünnepek előtt. A legények elrágcsáltak néhány sós pogácsát, húztak egyet a kulacs borból, és dolgoztak napszállatig. Aztán beszekereztek a veszprémi piacra, hogy még Szentestén asztalon illatozzon a friss balatoni hal.
A "kajászó" ember pedig a dombról kajabálva mutatta a halrajok vonulási irányát, innen a domb neve.
Dehát ki emlékszik már erre? Csupán a kenesei református pap irattárában találni erre utalást...

Lassan a még élő öreg '56-osok is kimasíroznak az életből...a Tabánban is összegyűlt néhány '56-os veterán...
Kellenek ők még nekünk? Vagy a könyvek jobban tudják? Biztosan, mert leírták valakik, meg különben a rádió is bemondta. A munkába is köll már menni, bérletet venni, leckét kikérdezni... meg aztán...este jó műsor lesz a tévében...
A Nagyenyed utca házain mindenesetre két lobogót is láttak lengeni október huszonharmadikán...

Hatéves voltam, amikor a budavári luteránusoknál énekeltünk a vén Varganénivel. Mellette ültem a padban, hangja már csak hangocska volt...az én érces fiúhangom szinte körülölelte az övét. Kezén sárga volt a bőr, mint valami régi templomi énekeskönyvé..."Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk."
Ötven éve is tán, hogy meghalt.
Most mi következünk már... ez az élet sora...igenám, de biztos, hogy rendre átadtunk mindent a felnövekvő fiataloknak?

Vagy majd a következő nemzedék?
Ne várjunk erre, mi vagyunk a következő nemzedék!

Budai lakásom ablakából egyre sűrűbben látom gyülekezni a fekete varjakat. Egyre többen vannak már, a károgásuk is mind hangosabb.
Vigyázzatok emberek!

(Czékus Jób Nemzeti Hírháló)
Hangosított, zenésített változata hallgatható a 1 / 222 03 43 -as számon, a 9-es gomb lenyomásával

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Toborozzák a Székely Gárdát
[ 2007-10-30 ] Fotóval: http://erdely.ma/autonomia.php?id=29220

A Magyar Gárda mintájára alakítana Székely Gárdát egy csíkszeredai fiatalember, aki terve megvalósításához újsághirdetések útján és internetes fórumokon toboroz alapító tagokat. A megyeszékhelyen pénzügyi ellenőrként tevékenykedő, 28 éves Csibi Barna korábban 60 napig töltötte be a Csíki Székely Tanács (a Székely Nemzeti Tanács területi szervezete) ideiglenes elnöki tisztségét, ám mivel szerinte a szervezet az RMDSZ fennhatósága alá került, kilépett az SZNT-ből. Annak idején jelentkezett az augusztusban alakult Magyar Gárdába, mivel elnyerte tetszését a szervezet eszméje és tevékenysége, román állampolgárként azonban nem vették fel soraik közé. Ekkor született meg benne a Székely Gárda alapításának ötlete. Csibi felvette a kapcsolatot Vona Gáborral, a Magyar Gárda Egyesület elnökével, aki támogatásáról biztosította ugyan, de semmilyen más segítséget nem ígért. Csibi elképzelése szerint a Székely Gárda - önálló jogi szervezetként - partneri kapcsolatban működne magyar megfelelőjével. Hasonló lenne a két szervezet tagjainak egyenruhája, a Székely Gárda ugyancsak az árpádsávos zászlót használná, mindezt pedig székely specifikummal szőnék át, beleértve az eskü szövegét is.

A Székely Gárda tagjai a magyar nyelv, a székely nép, a magyar nemzet, a Székelyföld, a magyar haza védelmére esküdnének fel. A szervezet célja elsősorban a székely nemzettudat erősítése és a székelység mint önálló nép önrendelkezéshez való jogának biztosítása lenne. Csibi szerint a székelységnek egyetlen esélye van a fennmaradásra: ha a magyartól független, önálló népként határozza meg önmagát. "A nemzetközi jogrend szerint ha népként határozzuk meg magunkat, akkor jogunk van a függetlenséghez. A gyarmatosított nép valamennyi jellemzőjével rendelkezünk, és ennek értelmében jogunk van a külső önrendelkezéshez, amire többek között Eva Maria Barki bécsi ügyvédnő és Csapó I. József, az SZNT alapító tagja is felhívta már a figyelmet" - magyarázta a Krónikának Csibi Barna.

- Mi sajnos megelégszünk a kisebbségi státussal. Az emberek hol az RMDSZ-ben, hol az SZNT-ben akarnak hinni, de ezen túlmenően senki nem tesz semmit. Fel kell ismernünk jogainkat, különben elvész a székelység.

A gárda működéséről, anyagi háttere biztosításáról Csibinek még nincsenek konkrét, hosszú távú tervei, mivel jelenleg ő az egyedüli kezdeményező, a szervezet bejegyeztetéséhez pedig további két tag kell, akik egyelőre nem jelentkeztek. "Ha létrejön a gárda, olyan apró lépésekkel kezdenénk meg működésünket, mint például a csíkszeredai honvédek sírjának rendbetétele, sport- és más, a Magyar Gárdáéhoz hasonló tevékenységek" - nyilatkozta a Krónikának Csibi, hozzátéve: a gárdatagok fizikai és szellemi kiképzésben egyaránt részesülnének.

- A hagyományos magyar harcművészetet, például a barantát sajátítanák el, és felvennénk a kapcsolatot leszerelt katonákkal is, akik kiképzéseket tartanának a gárdistáknak - magyarázta a gárdaalapító. A gárdatagok szellemi képzése a román, a magyar és a nemzetközi jog tanulmányozásából állna, "hogy ismerjék jogaikat, és meg tudják védeni magukat". Csibi különben nem túl optimista terve sikere kapcsán, szerinte ugyanis a székelyekre nagyfokú érdektelenség jellemző. "Máris gúnyolódnak velünk, ahelyett, hogy felfognák, tenni kell valamit, mert idegen elnyomás alatt, gyarmatként élünk, és mindjárt kihalunk" - fejtette ki Csibi, utalva arra, hogy kezdeményezése kapcsán számos gunyoros kommentár jelent meg a világhálón. A Góbéportál című internetes portál fórumában például olyan hozzászólásokat olvasni a Székely Gárdáról, miszerint tagjának tudnia kell legalább három székely viccet, kell legyen egy részeges története, székhelyük minden településen a helyi kocsma, illetve: "a Székely Gárdának alapvetően 3 törvénye van: a nő nem ember, a sör nem alkohol, s a medve nem játék!" Ez a hozzáállás Csibi Barna szerint kimeríti a székely identitás rombolásának fogalmát, ez azonban nem tántorítja el attól, hogy "lelkiismerete parancsát követve" megvalósítsa kezdeményezését.

Megkeresésünkre Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester nem kívánta kommentálni a fiatalember tervét, szerinte az ötlet önmagáért beszél. Csibi Magor, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) ifjúsági tagozatának elnöke, a kormánypárt befutóhelyén szereplő európai parlamenti képviselőjelöltje a Krónikától értesült unokatestvére tervéről, és szintén elzárkózott a véleménynyilvánítástól.

www.kronika.ro

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Kedvet kaptak a csehek is: Gárda magyar mintára
2007. október 30. 13:07 HunHír.Hu

Csehországban is megalakult egy jobboldali félkatonai szervezet. A Nemzeti Gárda állítólag magyar mintára jött létre.

A csehszlovák állam megalakulásának 89. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen, a prágai Vencel téren tartott gyűlésen Petra Edelmannová, a Nemzeti Párt elnöke kijelentette: a félkatonai szervezet elsődleges célja ügyelni a rendre a párt rendezvényein, továbbá segíteni a természeti katasztrófák során keletkezett károk elhárításánál.

A gárda megbízott parancsnoka a Nemzeti Párt elnökségének tagja, Michal Kubik lett. Az ülés résztvevői a többi mellett a bevándorlás veszélyeire hívták fel a figyelmet, és helytelenítették, hogy Európát egyre több idegen lepi el.

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Kedves Nemzeti Hírháló!
Kedves Kovács János Hírhálómindenes!


A Délvidéken müködo Ember Jogi Központnak szeretnénk viszonyozni segítségüket amit az öt bebörtönözött Temerini Magyar fiúért tesznek képviseletükkel.És munkájuk példamutató még nagyon sok esetben és tevékenységben.Sajnos anyagi gondok miatt tevékenységük korlátozott.
Mi a Temerini fiúk szülei nagyon szépen megkérjük Önöket a mellékletben elküldött segélykérésüket tegyék közzé a Hírhálön.Reméljük sikerrel járnak amit teljes egésszében kiérdemeltek a munkájukkal,és hozzáállásukkal.
Ezüttal is Köszönjük Megértésüket!

Údvözlettel és Tisztelettel!
Az öt börtönben levo Temerini fiü és szülei nevében:
Horváth Tibor
u.i.
Az Ember jogi Központ munkája megtekintheto a következo oldalon:
http://www.humanrightscenter.net/hu/Az Emberi Jogi Központ támogatási kérelme

   A Vajdaságban található Emberi Jogi Központ nevében, támogatási kérelemmel fordulok a nyilvánossághoz. Anyagi lehetőségeink beszűkültek, ennek hatására, az intézmény működése ellehetetlenült - már több hónapja saját forrásból és kölcsönökből fedezzük a legalapvetőbb költségeinket (internet- és telefonhasználat költségei stb.).

A nagyobb tételeket már képtelenek vagyunk kifizetni: hivatalos utak költségei (üzemanyag), irodavezető tiszteletdíja, ügyvédi költségek, irodahelyiség bérlete, képzések és tanácskozások megszervezése, kiadványok megjelentetése stb. Az anyagi támogatás mellett, nagy szükségünk lenne egy szolgálati személygépkocsira is. Kérjük, olvassa el bemutatkozó dokumentumunkat! Ha támogatásra érdemesnek találja munkánkat, segítségét köszönettel fogadjuk.

   (Intézményünk az emberi és kisebbségi jogok minél teljesebb megvalósulásáért száll síkra. Főbb tevékenységünk: ingyenes jogi tanácsadás (jogi képviselet), riportok és jelentések készítése, tájékoztató jellegű előadások szervezése, hivatalos szervek felkeresése, elítéltek meglátogatása, médiajelenlét stb.)

Kiss Rudolf, Emberi Jogi Központ
2007. október 27., Szenttamás

Külföldről történő átutalás esetén a következő bankszámlaszámra fogadjuk adományaikat:

- EUR-ban történő átutalás esetén:
PAY: EUR
IN FAVOUR: 59A RS35345000259003454478
*CEN.ZA LJUD.PRA.SRB.-EMBERI JOGI KOZ.-SZENTTAMAS*
ZELENI VENAC 7/3
21480 SRBOBRAN
REPUBLIC OF SERBIA
ACC WITH: 57A: PANONSKA BANKA AD NOVI SAD ( SWIFT: PABNRS22 )
    WITH: 56A: COMMERZBANK AG FRANKFURT/M ( SWIFT: COBADEFF)

- USD-ban történő átutalás esetén:
PAY: USD
IN FAVOUR: 59A RS35345000259003454478
*CEN.ZA LJUD.PRA.SRB.-EMBERI JOGI KOZ.-SZENTTAMAS*
ZELENI VENAC 7/3
21480 SRBOBRAN
REPUBLIC OF SERBIA
ACC WITH: 57A: PANONSKA BANKA AD NOVI SAD ( SWIFT: PABNRS22 )
WITH: 56A: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS ( SWIFT: BKTRUS33 )
- Dinárban történő átutalás esetén:
345-15141-66
CEN.ZA LJUD.PRA.-SRB.-EMBERI JOGI KOZ.
PANONSKA BANKA AD, NOVI SAD
21480 SRBOBRAN, ZMAJ JOVINA 18

2007(1707).10.31.


Hírháló achívum CD
Kárpát-Haza
Nemzetőrség
Varga Domokos György honlapja
Egységben a Szent Koronával!
Az Atya, Anya és Fiú: a Maniheista szentháromság

Petíciózás


BANNERCSERE
Best of Gyurcsány 2
tovább dübörög a hazugság

és gyűjtemény

Dobogó
Hírháló archívum CD
Programajánló!
FEKETELISTA
Székely miatyánk
Magyar Arcképcsarnok
Nemzeti Hírháló blog
Egységben a Szent Koronával!
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédő Alapítvány

Újra Zenit TV
Erdélyi tájakon
Trianon Emlékmű
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343


Ingyenes Winamp programmal
Hírháló rádió

 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2

 
A hírlevelekben megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
Nyomtatás | Hozzászólások | Szerintem | Hírküldés | Vendégkönyv
Feliratkozás | Leiratkozás | Szüneteltetés | Nagyobb betű | RSS | Levelezőlistánk