"Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!"


Szenteste a Kossuth téren

Tavaly a Kossuth téri éjféli Szentmise áhítatában sokan megfogadtuk, hogy addig, amíg Hazánk nem lesz ismét szabad, minden évben az Isten szent ege alatt köszöntjük a Gyermek születését. Ezért az idei Karácsonyt megelőző Szentestén - december 24-én éjfélkor - is a Kossuth térre várunk mindenkit, közös imádságra. A helyszín annyiban módosul, hogy ezúttal csupán az Alkotmány utca végéig mehetünk el, s valószínű most is világnak csúfjára kordonok veszik körül az Ország Házát, ám most már nem csupán a Parlament övezte parkokat, hanem az egész teret is elzárják előlünk, hiszen a Kossuth térből zsibvásárt csinált a percemberek dáridója. Ennek ellenére az Országházzal szemben, az Alkotmány utcában, végig a Bajcsy-Zsilinszky útig várunk mindenkit, hogy a szeretet jegyében újra együtt lehessünk. (A szükséges engedélyek rendben)

Kérünk mindenkit, hogy egymás között a közlekedést szervezzék meg. Várunk a tavalyihoz hasonlóan különböző felajánlásokat, hogy a legrászorultabbak számára szerény kis ajándékokat adhassunk.

December 24-én este 9 órától már folyamatosan gyülekezünk, a magunk készítette ajándékokkal a hozzánk fordulókat megajándékozzuk, az éjféli Szentmisét követően pedig az otthonról hozott süteményekkel, meleg teával, esetleg forralt borral kínáljuk meg egymást. Hajnali 3 óráig kell elhagynunk a helyszínt, így nem fordulhat elő az előző évihez hasonló eset, hogy a Szentmise szinte még véget sem ért, már "oszlattak" bennünket.

Készüljünk hát közösen a Kossuth téri Karácsony éjféli Szentmisére, és egyúttal várjuk a felajánlásokat is. (szállításban való segítség, fenyőfaállítás - amit utána haza is kell vinni - sütemények, szaloncukor, meleg tea, ruhanemű, stb.)

Magyar Világ Baráti Köre és az Új Magyar Vérszövetség (06-30/289-67-43; vagy www.magyar-vilag.hu és magyarokvilaga333@freemail.hu.

Várjuk továbbá azok segítségét is, akik hangosítást vagy az alkalomhoz illő fellépést vállalnának, ugyanis 22 órától már karácsonyi zenével, énekekkel, szavalatokkal fogadnánk az érkezőket.

Az a tény, hogy 2007 Karácsonyán ismét a kordonok mellett állunk, a hatalom és mindazok szégyene, akik szívében szeretet helyett gyűlölet lakozik.


*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Csak az vész el, amiről egy Nemzet önként lemond


     Egy zsaroló kisebbség 2002-ben, majd a 2006-os országgyűlési választásokon nyílt hazugság- és rágalomhadjárattal megszerezte a parlamenti többséget.
     A nemzet érdekeitől idegen, nyíltan jogfosztást, és nemzetrombolást hirdető és gyakorló csoport,- amelyet jelenleg a minisztériumok vezetői és az Országgyűlés 210 képviselője testesít meg,- túszul ejtette Nemzetünket. Cselekedeteivel, tetteivel, erkölcstelen jogalkotási és alkalmazási gyakorlatával következetesen és nyíltan szembehelyezkedett, és helyezkedik a társadalom valós érdekeivel és igényeivel.
     "A szociális válság éve"-nek - előestéjén a Bizottság össznemzeti összefogásra és a hatalmat bitorló elittel való szembefordulásra szólítja fel a társadalmat!
     A Vér és arany c. nyílt levél, "követeléscsomag" zárszavában egyértelműen megfogalmazódott: az egészségbiztosítási rendszer privatizációjáról szóló parlamenti döntést ügydöntő népszavazásnak kell megelőznie. A koalíció "mameluk" képviselői nyílt szavazásának eredménye tisztán megmutatta, hogy a személyes érdekes és a várható haszon reménye felülírja, a képviseltek érdekeit, jövőjének biztosítását.
     A CJB beadvánnyal fordul az Alkotmánybírósághoz a tekintetben, hogy a jogszabály előkészítés során sérült a Törvényhozásról szóló törvény több szakasza. Elfogadhatatlan az Alkotmány alapgondolatait, a jogbiztonság klauzuláit: világosság, kiszámíthatóság és átláthatóság elvrendszerét durván sértő jogszabály előkészítési gyakorlat.
     A dec. 17-én elfogadott- egészségbiztosítás átalakítását magánbiztosítók kezére játszó törvény kiszolgáltatott helyzetbe hozza az egészségügyi dolgozókat: orvosokat, asszisztenseket, egészségügyi szakdolgozókat, akiknek életpályája, megélhetése a létrehozandó egészségpénztárak kényétől-kedvétől válnak függővé.
     Fontos célja a CJB-nek az egészségügyi kamarákkal történő érdemi munkakapcsolat megerősítése. Elengedhetetlen a foglalkozásrendi köztestületekkel együttműködve, a kamarák érdekérvényesítő tevékenységét erősítő jogszabálytervezet elkészítése és a parlament elé vitelének előkészülete.
     Elfogadhatatlan a társadalombiztosítás 1997-es törvénycsomaggal szétválasztott alrendszerei között elvben és gyakorlatban megnyilvánuló kettős mérce alkalmazása.
     A szabályozás a bevezetendő üzleti egészségbiztosítók között, és nem a szolidaritás elvrendszerét továbbfejlesztő társadalombiztosítás és a profitérdekelt egészségpénztárak közötti választás lehetőségét nyújtja a járulékfizetőknek.
     A nyugellátási járulékfizetési kötelezettség esetében meg kell semmisíteni a pályakezdők kötelező csatlakozási kényszerét!
     Garantálja a törvény a szabad döntést, átjárhatóságot és kiszámíthatóságot!
     A korábbi szabályozásból jelentkező veszteségek legyenek átláthatóak és vezessenek be kompenzációs mechanizmust!
     Elengedhetetlen az orvostudomány színvonalának megfelelő -törvény által garantált- alapbiztosítási csomag kialakítása. Ennek kidolgozása a szakmai kollégiumok bevonásával, betegjogi szervezetek, országos és nemzetközi érdekképviseleti szerveződések egyetértésével történjen!
     Meghatározó társadalmi támogatottság hiányában a parlament egyszeres többségével a Nemzet egészével ne kísérletezzen!
     Számoljanak el a szakpolitikusok, hogy 1990 óta eltelt időszakban milyen okokból következett be szinte minden népegészségügyi mutatóban jelentős romlás!
     A 2003-2007 közötti leszakadási tendencia visszafordítása érdekében milyen hatástanulmányok készültek?
Ebben az időszakban a népirtás több paramétere megvalósult:
     - a csecsemőhalandóság nőtt
     - a nemek szerinti várható életkilátások és életkor csökkent
     - a gyerekvállalási hajlandóság csökkent
     - a népegészségügyi szempontból meghatározó fő halálozási és megbetegedési mutatók kórcsoportonként folyamatos emelkedése észlelhető.

     A Kormány és az egészségügyi szaktárca bocsássa a szakkollégiumok és a társadalmi érdekképviseletek rendelkezésére az egészségügy ellátásrendszerében várható változások hatástanulmányait és garanciális rendszereit!
     Az ígérgetések, hazugságok Kormánya és a vele összefonódott zsaroló üzleti körök 2007. december 17-én cinikusan, kérlelhetetlenül figyelmen kívül hagyták az érdekképviseletek, a szakmai csoportok és az ellenzéki parlamenti képviselők elutasítását, azaz a Nemzet érdekét.
     A Gyurcsány Kormány nem akarja meghallani, meghallgatni a tízmillió ember kérését. Az Alkotmányba foglalt jogainkat lábbal tiporják, a jogállamiság kötelezettségekre fittyet hányva nem hajoltak meg az intő jelekre. A tradicionálisan társadalmi konszenzuson alapuló és az elidegeníthetetlen, létbiztonság alapját képező társadalmi vagyontömeget csalárd módon licit tárgyává kívánja tenni.
     Mindezek fényében összefogást hirdet meg a CJB a "Szociális, gazdasági és erkölcsi válság évére" 2008-ra.

     "Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig,
    Vagy ez a mi hitünk valóságra válik."


        Dr. Szöőr Anna
        CJB tag

        Dr. Kávássy Pál
        Egészségügyi munkacsoport vezető

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Velünk ki törődik?


     Az egészségügy átalakítása során a legkevesebb szó az egészségügyi szakdolgozókról esett (hazánkban több mint 90.000 paramedikális szakemberről beszélhetünk). Pedig ezek az emberek is megszenvedték/megszenvedik az átalakítást és ez kihatással van a betegek ellátására. Nem hangzott el sehol, hogy eddig már 5000 egészségügyi szakdolgozó veszítette el az állását és a folyamat még nem állt meg. A kormány által meghirdetett Mobilitási Programban 17 szakdolgozó tudott részt venni, fejenként bruttó 1,2 millió forintot kaptak. Ez nem elég egy család teljes áttelepüléséhez.
     Amíg Nyugat-Európában és az USA-ban 1 orvosra 3 egészségügyi szakdolgozó jut, addig hazánkban ez az arány alig 1:2. Az egészségügy már régóta küzd a paramedikális személyzet hiányával, az átalakítási folyamatok és az egészségügyi reform okozta létbizonytalanság a helyzetet még tovább rontották. Mivel a magyar egészségügyi szakképzettséget Nyugat-Európában különbözeti vizsga nélkül fogadják el, a nyelvet jól beszélő szakdolgozók közül sokan külföldre mentek. Hiába hirdetnek állásokat a kórházak, nem jelentkeznek elegen. Ennek okai között elsőként szerepel az egészségüggyel kapcsolatos csalódottság (elveszítették az állásukat) és a bizonytalanság a leendő állással kapcsolatban is. Az átlagéletkor az egészségügyi szakdolgozók körében 40 év felett van. Nagyon sokan választották a nyugdíjat, mint biztonságot. Elkeserítő a pályakezdők hiánya. Ma már az egészségügy nem nyújt megfelelő életpálya-modellt, az állások bizonytalanok. Ehhez még hozzájön, hogy az ápolási hivatásban nincsenek meg a különbségek (bérezésben sem) a diplomás és az OKJ-s végzettségű dolgozók között. A változásoknak a bérezésekre semmilyen pozitív hatása nem volt.
     A kialakult helyzetben a pályán maradó szakdolgozók megfeszített munkájára van szükség ahhoz, hogy a betegek ne érezzék meg a negatív változásokat. A megfelelő szakemberek hiánya és a megnövekedett terhek már a minőségi munka rovására mennek. Az alapellátásban szinte lehetetlen a team-munka, mert kevés a szakdolgozó. A járóbeteg-ellátásban komoly várólisták alakultak ki a volumen-korlátok miatt. A kiszolgáltatott betegek "dühe" az amúgy is túlterhelt szakdolgozókon csapódik le.
     Az átalakulási folyamatokban a szakmai szervezetek véleményét nem kérték ki. A szakmai szervezetek segítségével le lehetett volna tenni egy olyan hosszú távú egészségügyi átalakítási folyamat alapjait, ami a társadalom minden tagja számára elfogadható. Az átalakítások során sok helyen kidolgozatlanok voltak a szakmai minimumfeltételek az átszervezéskor, a szakmai kompetenciahatárok nincsenek a mai napig megfelelően lefektetve.
     Azt senki nem vonja kétségbe, hogy az egészségügy reformokra szorul. De a mostani reformmal kapcsolatosan több kérdés is felmerül. Miért kell szétverni a teljes rendszert? El lehetett volna kezdeni az átalakítást alulról, az alapellátástól. Az új reformokban nem látható, hogy ki fog szerződni az alapellátásban dolgozó szakdolgozókkal. A biztosítóknak ugyanis csak a háziorvosokkal kell szerződniük, de pl. a körzeti ápolókkal, hospice szakápolókkal nem. Ez nem az alapellátás megerősítése felé mutat.
     A járóbeteg-ellátáshoz csak akkor lenne szabad hozzányúlni, ha már megfelelően meg van erősítve az alapellátás. Lehetővé kellene tenni a járóbeteg-ellátásban az 1 napos sebészet mellett az 1 napos kezeléseket is (pl.vércukor-profil ellenőrzés). Csak ezek után lenne szabad hozzányúlni a kórházi ellátáshoz.
     A kórházak összevonása után is kevés olyan intézmény van, ahol minden fajta ellátás igénybe vehető. Kérdés, hogy a profitorientált egészségbiztosítók szerződni fognak-e ezekkel a kórházakkal. A kórházbezárások után sok olyan beteg került ki, akiknek az otthoni gondozása, ápolása nem megoldható a mai szakember ellátottsággal, a járóbetegellátás mostani befogadó képességével.
     Mint prevenciós szakember nem látom biztosítva a prevenció helyzetét. Amíg a kötelező szűrővizsgálatokra is hónapokat kell várni és szabadságot kell kivennie a dolgozóknak ahhoz, hogy részt vegyenek rajta, az ajánlott szűrővizsgálatokra szinte lehetetlen rábeszélni az embereket. Ha a mostani állása és a jövőbeli, számára szinte lehetetlennek tűnő betegség megelőzése érdekében tett idő- és pénzigényes lépések között kell választani, a többség az állását választja. Az ajánlott oltások nagyon drágák az átlagember számára (pl. méhnyakrák elleni oltás: 3x 30.000 Ft). Egy gyermeknek az első évben ajánlott oltások értéke megközelíti a 100.000 Ft-ot. Ezekhez az oltásokhoz semmilyen támogatást nem ad az OEP. Az egészségtudatos magatartás kialakítását már születéskor meg kell kezdeni, de ez a családok nagy része számára az anyagi helyzetük miatt egyre nehezebb. Ilyen körülmények között kell a pozitív életszemléletet kialakítani a családokban a frusztrált egészségügyi dolgozóknak.
     Az új rendszerben nem látható a mostani szolidaritási elv folytatása, nem látszik a mostani egységes ellátásnak a lehetősége - kérdés: melyik gyógyszert írhatja fel az orvos: az olcsót vagy a hatékonyat. Hiszen aki gyógyít, az tudja, a hordozóanyagok közötti különbségek meghatározzák a hatékonyságot. A mostani esélyegyenlőség elveszni látszik, hiszen ma egy hajléktalan is ugyanazt az ellátást kapja, mint aki dolgozik.
Kérnék mindenkit, aki az egészségügy megreformálásán dolgozik, ne felejtse el megkérdezni a benne dolgozókat is. Amikor letettük az esküt, vállaltuk a betegek legmagasabb szintű ellátását is. Az eskünk betartása lehetetlenül el a betegek esélyegyenlőségének megszűnésével.

"Az egyetértés - minden. A közvélemény támogatásával minden sikerül. Nélküle semmi." (Abraham Lincoln)
       
Lőrinczi Orsolya
Területi védőnő

*** www.nemzetihirhalo.hu *************

Miért kell ifj. Hegedűsnek lelkésznek maradnia?

Az embernek - ha hívő, ha materialista - valóban a legfőbb kötelessége a népének szolgálata.
Wass Albert írása szerint a népet nemzetté kell kovácsolni hittel, lélekkel és politikai tudással, mert amíg a népnek csak háza van, addig a nemzetnek hazája. A politikai nemzetfogalom azonban nem etnikai kategória és ez Deák Ferenc óta tudatosult is az írástudókban.
        A sorsközösség vállalása az, amely ma hiányzik a társadalom egy kisebb részénél és különösen a vezető garnitúrából. Valamiféle felsőbbrendűségi érzés alakult ki bennük és közben egy nyílt vagy burkolt lenézés ütötte fel a fejét (Német László kifejezésével élve) a "bennszülöttekkel" szemben. Ez utóbbi vezethetett oda, hogy most a Református Egyház Vetetősége olyan kérdéseket vet fel, amelyek: lelkiismeretiek, s csak a Jóisten kompetenciájába tartozhatna.
        Persze azt is látnunk kell, hogy a társadalom - rossz értelemben - átpolitizálódott és a politikai elit olyan mintát ad, amely egyértelműen erkölcstelen, gátlástalan és veszélyes.
Mindennek szomorú következménye az, hogy egy illegitim bűnöző banda cselekedetei és színészi teljesítménye pozitív visszhangra talált azok körében, akik nem látnak tisztán pl. az antiszemitizmus ügyében. A történelem folyamán ugyanis minden korban létezett az antiszemitizmus, de a XX. században kezdtük tapasztalni azt, hogy létezik ennek a kérdésnek egy mesterségesen - a politika és a média által - gerjesztett modernizált változata is.
Ma a kormány elemi érdeke az, hogy ránk süthesse a rasszista-antiszemita bélyeget, mert így az lesz a látszat - főleg nyugaton - hogy azért tüntetünk, s csak azért vannak konfliktusok, mert mi (állítólag?) náci-fasiszta ideológiát hirdetünk és nem azért, mert egy demokráciaellenes és a "megválasztóit" kifosztó, bűnbanda ellen lépünk fel - hozzáteszem - jogosan és jogszerűen.
A magyarság - a vádakkal szemben - soha nem volt antiszemita, sőt túlzottan befogadó nemzet voltunk és vagyunk. A kormány szándékosan provokálja a népet, sőt gerjeszti az antiszemitizmust, mert neki csak ez ad tágabb és diktatórikusabb mozgásteret ellenünk.
        Mi tisztességes emberekre és tisztességtelen bűnözőkre osztjuk a világot és valljuk, hogy a bűnözőknek nem a politikai hatalomban, hanem a börtönben a helyük. (Még akkor is, ha elismerjük, hogy - világviszonylatban is - igen tehetséges tolvajok és hazudozók!)
Soha faji alapon nem különböztettünk meg senkit még akkor sem, ha kijelentjük, hogy a huszadik században a Kun Béla, Szamuely Tibor, Rákosi Mátyás, Gerő Ernő, Acél György stb. neveivel fémjelezte zsidó bűnözők és az őket kiszolgáló magyarok ártottak legtöbbet a nemzetnek és mai utódaik szintén ezt teszik.
        Lehet vitát nyitni arról is, hogyan maradt itt - a német megszállás ellenére - magyarhonban a legtöbb zsidó ember és például Romániában (Észak Erdély kivételével) miért irtották ki őket a románok, német megszállás nélkül? Nyitottak vagyunk arra is, hogy elemezzük a jelenlegi helyzetet, mert az államot vezető bűnözők nem a népi racionalitást követik, hanem idegen betelepülőket hoznak a nyakunkra úgy, hogy erről nincs konszenzus.
Aki a vörösnácik és a gyűlölködők által elkövetett magyar holokausztról szót mer ejteni annak nincs helye az álbaloldal és áljobboldal vezérelte álmagyar médiában, annak pusztulnia kell!
Ki hát a kirekesztő, gyűlöletkeltő, rasszista és türelmetlen? Ki tapossa meg a magyar zászlót? Ki ragaszkodik a haszonelvű állam szisztémájához és a saját hatalmához, még a szemünk kilövetése árán is? Aki ebbe antiszemitizmust próbál bele magyarázni az bizony intellektus nélküli hazug és tisztességtelen bűnöző! Vegyük észre, hogy a hatalom visszaél a holokauszt állandó szemünkre hányásával és szerintük: Magyarországon félni kell a zsidóságnak. Ha így van, akkor miért nem menekülnek el Németországba, ahol - különösen a volt NDK területén - valóban létezik az újnácizmus!
        (Nácizmus= a Német Nemzeti Szocialista Munkáspárt ideológiája!)
Minden tisztességes zsidó embert szeretnénk felkérni arra, hogy maradjon velünk és emelje fel a hangját ifj. Hegedűs Lóránt érdekében, akit igaztalan vádak alapján akarnak megfosztani a lelkészi hívatásától.

Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak. (Jak 4:13-17)

Szeged 2007-12-20
dr. Bene Gábor

2007(1707).12.20.

Egységben a Szent Koronával!
Az Atya, Anya és Fiú: a Maniheista szentháromság

Petíciózás

BANNERCSERE

Dobogó
Best of Gyurcsány 2
tovább dübörög a hazugság

és gyűjtemény
Hírháló archívum CD
Programajánló!
FEKETELISTA
Székely miatyánk
Magyar Arcképcsarnok
Nemzeti Hírháló blog
Egységben a Szent Koronával!
Civil Jogász Bizottság
Nemzeti Jogvédő Alapítvány

Újra Zenit TV
Erdélyi tájakon
Trianon Emlékmű
Szent Korona rádió
Kossuth Tér Rádió
Szent István Rádió
Feltöltődés zenével
Hírvonal: 1/222-0343

SZAVAZZUNK!

Szórólapjaink
MINTA 1
MINTA 2
MINTA 3


Ingyenes Winamp programmal
Hírháló rádió

Hírháló Közösség
 
"Uram, ments meg engem a hazug ajaktól és a csalárd nyelvtől!"
Zsoltárok k. 120:2
 
A hírlevelekben megjelent írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztőség véleményét.
Nyomtatás | Hozzászólások | Szerintem | Hírküldés | Vendégkönyv
Feliratkozás | Leiratkozás | Szüneteltetés | Nagyobb betű | RSS | Levelezőlistánk